Landelijke opschoondag 19 maart 2022

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 19 maart 2022!

Gaat er nog iets door in deze sombere coronatijden ? Jawel de landelijke opschoondag op 19 maart a.s.. Noteert u deze dag al vast in uw agenda als u een bijdrage wilt leveren aan het schoon houden van onze wijk. Het is de bedoeling om coronaproof op minstens anderhalve meter afstand van elkaar, door te wijk gaan om papier, flesjes en ander zwerfafval uit bosjes, struiken e.d. te verzamelen. Er is dit jaar om de welbekende redenen geen gezamenlijke lunch; wel kunnen de kosten van een lunch bij de gemeente worden gedeclareerd. Ook zorgt de gemeente voor afvalzakken, grijpers, handschoenen e.d..

Maatregelen rondom Corona
Gezondheid staat voorop. Ga je zwerfafval rapen? Lees voor je begint de veiligheidsadviezen goed door om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Bekijk voor de laatste maatregelen de website van het RIVM op www.rijksoverheid.nl of www.nederlandschoon.nl onder veelgestelde vragen bij preventiemaatregelen coronavirus.

Meer informatie?
Voor meer informatie en/of aanmelden voor de Landelijke Opschoondag kunt u terecht bij Henk Triemstra, van de gemeente Noordenveld, via telefoonnummer 088 – 050 82 79 of per e-mail op h.triemstra@noordenveld.nl

Tijdens de Landelijke Opschoondag komt alles samen waar wij ons als Supporters van Schoon sterk voor maken: samenwerken voor een schone buurt en voor meer bewustzijn rondom zwerfafval. Als u wilt deelnemen aan deze wijkactiviteit kunt u zich nu al, maar in ieder geval graag voor 26 februari ook opgeven via hullenveld@ziggo.nl . Nadere berichten volgen dan.

Informatie gladheidsbestrijding

Van de gemeente kregen we de volgende informatie.

Het winterseizoen komt er aan. Dit betekent dat de wegen glad kunnen worden. Weten wanneer er gestrooid wordt? Volg ons op Twitter@noordenveld.

Wij staan met 6 strooiwagens klaar om bij gladheid de wegen schoon te maken en veilig te houden. We kunnen niet alle wegen strooien. Daarom zijn afspraken gemaakt om eerst de hoofdwegen, bus- en schoolroutes, hoofdfietspaden en ontsluitingswegen te strooien. Bij sneeuwval kost het meer tijd om de wegen schoon te krijgen. Dan geldt een andere route. Het helpt ons als u bij sneeuwval uw eigen stoep schoonmaakt. We strooien aan de hand van de weersvoorspellingen die wij ontvangen van een speciaal programma. 

Informatie over gladheidsbestrijding

Informatie is te vinden op de gemeentelijke website via deze link Gladheid bestrijden | Gemeente Noordenveld.

De actuele kaart met strooiroutes (staat ook op de website) is te raadplegen via: ArcGIS – Strooikaart gem. Noordenveld Je kunt inzoomen en per straat kijken of er gestrooid wordt.

Wijzigingen strooiroute Hullenveld

Er zijn een aantal wijzigingen dit jaar. Alle wijzigingen staan op deze kaart:  https://arcg.is/1nyGjv0  Rood is uit de strooiroute gehaald en blauw is toegevoegd. De wijzigingen sluiten aan bij het door het college vastgestelde strooibeleid. Voor Hullenveld is er een stukje bij gekomen, dat is bij het gezondheidscentrum aan de Nieuweweg.

Ophalen Bladafval door Gemeente

GEMEENTE GAAT AAN DE SLAG OM GEVALLEN BLAD OP TE RUIMEN 
Vanaf eind oktober gaan we weer de dorpen en wijken door om het blad van de voetpaden en het gras te verwijderen. We gaan 2 keer door alle dorpen en wijken om al het blad op te ruimen. We kunnen vooraf helaas niet precies aangeven wanneer we bij u in de straat zijn. 

Bladverzamelplaatsen  
U kunt het blad dat u zelf verzamelt in de groene GFT container doen of bij de bladverzamelplaatsen neerleggen die op verschillende plaatsen in de dorpen en wijken staan. Deze bladverzamelplaatsen halen we regelmatig leeg. 

Hoopjes bladeren nemen we mee 
U kunt uw blad ook op hopen (max 1 m3) aan de kant van de straat laten liggen. Deze bladeren worden meegenomen in 1 van de opruimrondes. Dus niet tijdens het leeghalen van de bladverzamelplaatsen!  

Leg de hopen op voldoende afstand van obstakels als bomen, paaltjes, lichtmasten et cetera. 

Laat uw blad tussen de beplanting liggen 
Bladeren die zijn gevallen tussen de beplantingen is goed voor de tuin. De gevallen bladeren werken voor de planten als een beschermende deken tegen de vorst, is goed voor het bodemleven, zorgt voor minder onkruid en vermindert uitdroging van de bodem. Bovendien zorgt het voor een schuilplaats voor zoogdieren als de egel. 

Gooi geen blad in de sloten 
Helaas wordt ook veel blad in de sloten gegooid. Dit zorgt voor belemmering van de doorstroming en verstopping van duikers. Dit kan uiteindelijk leiden tot wateroverlast.          

Begrip en medewerking 
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, vragen wij u om uw auto tijdelijke te verplaatsen wanneer u hoort of ziet dat wij in uw straat aan het werk zijn. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige hinder kunnen veroorzaken, maar rekenen op uw begrip en medewerking.  

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen via 088 – 050 88 86. 

Bladverzamelplaatsen 2021 in onze wijk:

  • J. Fabriciuslaan – Beek en Bosch 
  • Molenweg t.o. 8 
  • Prof. v.d. Leeuwplantsoen – Molenweg 
  • Raiffeisenlaan 17 
  • Wiekslag 7 

Zie ook dit filmpje: Bladruimen in Noordenveld – YouTube

Verslag Wijkschouw 30 september 2021

Wijkschouw Buurtnetwerk Hullenveld

Datum 30 september 2021

Aanwezig: Jan Haaijer, Wim Blomsma, Hayo Bos, Hans van Leeuwen, Frens Sikkema kerngroep buurtnetwerk, Harry Prak (wijkagent), Roelof Ubels (meewerkend voorman gemeente) en Leonie van Roekel (gebiedsverbinder gemeente).

Locatie: kantine sportcentrum de Hullen

Algemeen

Meldingen openbare ruimte kunnen rechtstreeks naar de gemeente via https://noordenveld.nl/iets-melden-bij-de-gemeente of telefonisch maandag t/m donderdag van 8 tot 16 uur, vrijdag van 8 tot 12 uur: 088 – 050 88 86. Bijvoorbeeld losse stoeptegels die struikelgevaar opleveren of overhangend groen. Dit wordt direct opgepakt en hoeft niet te wachten op de jaarlijkse wijkschouw.

Wijkschouw vorig jaar

Een aantal punten zijn nog niet afgerond maar niet vergeten. Concreet zijn we momenteel bezig met een ontwerp om iets te doen aan parkeren op het groen bij het A. Schweitzerplantsoen en volgt parkeren Zamenhofstraat hopelijk later dit jaar. We proberen het buurtnetwerk en de bewoners die punten hebben ingebracht zo goed mogelijk te informeren.

Verslag van de wijkagent

Na veel te lange tijd kon er eindelijk weer eens een wijkschouw in fysieke vorm plaats vinden. In deze wijkschouw was ik als vertegenwoordiger van de politie aanwezig.Mij is gevraagd om kort verslag te doen van wat er op veiligheidsgebied in de wijk speelt. Dat doe ik graag.

Een aantal jaren geleden was er in uw wijk een golf van inbraken. De politie heeft daarvoor uiteindelijk een aantal verdachten kunnen aanhouden. Die zijn ook allemaal veroordeeld.

Sindsdien is het op dat vlak heel rustig. Er heeft zich de afgelopen anderhalf jaar geen woninginbraak voorgedaan in uw wijk. Het algemene beeld is dat u in een rustige wijk woont voor wat betreft de criminaliteitscijfers. Gelukkig maar.

Op het vlak van vernielingen is dat wel iets anders. Rondom met name de noodlocatie van De Marke en de skatebaan zijn toch wel aantal zaken vernield of zijn er baldadigheden geweest. Dat betekende met name voor de gemeente een behoorlijke kostenpost.

Gelukkig en hopelijk hebt u daarvan als particulier hoegenaamd geen last gehad.

Dan valt er ook nog iets te zeggen over fietsendiefstal. In uw wijk komt dit bijna niet voor. Anders is dat in het centrum van Roden waar u vermoedelijk wel vaak komt met de fiets. Daar hebben we aantal keren te maken gehad met diefstal van met name elektrische fietsen. Dit lijkt op een georganiseerd verband. Mensen doen even snel een boodschap en gaan de winkel in. De fiets wordt nog wel op het beugelslot gezet maar de fietscomputer blijft vaak zitten. We hebben op camerabeelden gezien dat bepaalde fietsen binnen tien seconden met vermoedelijk een loper van het slot gehaald worden en de fiets daarna eenvoudig weggereden wordt. Wees dus alert. Zet uw fiets op slot met het liefst twee verschillende sloten (ook eentje aan een paal of fietsenstalling) en verwijder de fietscomputer als u de winkel in gaat.

Het bureau in Roden gaat op (korte?) termijn verhuizen. De publieksbalie vervalt dan. Wij gaan ons vestigen in het gemeentehuis maar hebben daar geen ontvangstruimte meer. Dat betekent niet dat we niet meer bereikbaar zijn, er is 24/7 een surveillance-eenheid in de buurt. In niet dringende gevallen kunt u contact leggen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via de website www. politie.nl  Bij spoed belt u met 112.

Groenpunten

De door de bewoners ingebrachte ‘groenpunten’ die door de gemeente worden opgepakt.

Voetpad tussen H. Dunantplantsoen en A. SchweitzerplantsoenOverhangend groen Roelof gaat dit bekijken.
William Boothplantsoen voor nr 2.Graag stobbe van afgezaagde boom verwijderen en nieuwe boom planten. Roelof gaat dit bekijken.
Rozenhof nr. 80 tot en met Hoek Daan Hoekzemastraat.Rozenperken staan vol met onkruid of zijn drijfnat. Waarom niet bestraten? We maken een afspraak met bewoner.
Bocht M.L. Kingstraat en Raiffeissenlaan.Slecht overzicht door hoge tuinafscheiding in de bocht.We kunnen niet afdwingen dat particulieren hun heggen laag maken. Mensen hebben vaak een hogere heg ivm privacy. Hoge heggen zorgen er ook voor dat mensen goed uitkijken, het is niet zo dat op dit soort locaties ongelukken gebeuren. We spreken de bewoners er wel op aan om hen bewust te maken van de situatie.
M.L. Kingstraat, tussenpad aan de oneven kant.Erg donker door overhangend groen van bomen.Roelof gaat dit bekijken.
M.L. Kingstraat, tussenpad aan de oneven kant.Verlichting zit tussen groen en is daardoor weinig effectief, voelt onveilig.Roelof gaat dit bekijken.
Voetpad langs begraafplaatsIn de herfst loopt het water over het pad.Gemeente gaat de duikers nakijken. Schouwsloten worden jaarlijks geschoond, overige sloten 1 x per 4/5 jaar en verder is er een piepsysteem bij meldingen/klachten.
Blad inzamelenHoe dit jaar?Net als vorig jaar komen er een aantal vaste bladpunten, verder kunnen inwoners zelf kleine bultjes maken langs de weg in de goot. We sturen nog een bericht hierover naar buurtnetwerk.
Ceintuurbaan zuid, hoek langs begraafplaatsHier ligt al heel lang een bult met blad.Deze bult wordt meegenomen tijdens bladcampagne.

Grijspunten

Begin voetpad H. Dunantplantsoen richting M.L. Kingstraat.Verzakte stoeptegels.  Wordt doorgegeven aan onze stratenmakers.
Voetpad H. Dunantplantsoen nr 1 en vanaf Nieuweweg tot nr. 2Herstellen stoeptegels.  Wordt doorgegeven aan onze stratenmakers.
Rozenhof nr. 80 tot en met Hoek Daan Hoekzemastraat.Bestrating van de trottoirs slecht.  Wordt doorgegeven aan onze stratenmakers.
Rozenhof nr. 80 tot en met Hoek Daan Hoekzemastraat.Probleem riolering.Hierover is inmiddels contact gelegd door rioolbeheerder met bewoner.
Anne de Vriesstraat nr 5 en tussen 2 en 4.Herstellen stoeptegels.  Wordt doorgegeven aan onze stratenmakers.
Rotonde Ceintuurbaan ZuidFietser komend uit de klinkerstraat langs het Rozenhof wil op de rotonde linksaf naar de Ceintuurbaan Zuid. Deze heeft dan voorrang? Ervaring leert dat dit (te) frequent niet gegeven wordt.Dit wordt uitgezocht. Ook verkeerskundigen van de politie kijken hier nog naar.
Ceintuurbaan ZuidHet waarschuwende ‘potlood’ als aankondiging van een schoolsituatie aan de Ceintuurbaan Zuid zou komend vanaf het Hertenkamp beter geplaatst kunnen worden al VOOR de bocht.Antwoord verkeerskundige: het “Julie-materiaal” langs de kant van wegen in schoolomgevingen is het meest effectief als er voor de weggebruiker ook een zichtbare relatie is met de school. Anders gezegd: als je geen school(omgeving) herkent als weggebruiker slaat het materiaal nergens op. Zelfs op deze locatie bij de entree van De Hullen is het al twijfelachtig in welke mate er sprake is van een schoolomgeving. Zet je het voor de bocht, dan is er al helemaal geen relatie met een school(omgeving). Kortom, het materiaal staat prima op zijn plek waar het nu staat. Dit is destijds ook afgestemd met de school zelf. Als de school vertrekt van deze locatie dan zal het “Julie-materiaal” ook verdwijnen. Dit is een landelijk concept en mag alleen worden geplaatst bij scholen. Buurtnetwerk wil nog navraag doen of school tevreden is met huidige locatie van de paal.
Norgerweg langs begraafplaats tegenover hertenkampPad is slecht toegankelijk voor mensen in rolstoel, rollators.  Dit wordt doorgegeven aan onze stratenmakers.

Asfaltonderhoud Maatlanden 17 en 18 mei

Dit bericht ontvingen we van de gemeente:

Wat gaat er gebeuren

De asfaltdeklaag van de Maatlanden en Roderweg wordt vervangen. Het gaat daarbij om het wegvak vanaf de Koeriersstraat t/m Statenlaan en een gedeelte van de Maatlanden. De Maatlanden is gedurende 2 dagen afgesloten vanaf de rotonde Hofstedenlaan. Dat geldt ook voor de Roderweg vanaf de Koeriersstraat en vanaf de Statenlaan.

Wanneer wordt de werkzaamheden uitgevoerd

Op maandag 17 en dinsdag 18 mei 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Waarom worden de onderhoudswerkzaamheden nu uitgevoerd

Het asfaltonderhoud aan de kruising Roderweg-Maatlanden stond al op de planning voor 2021, maar moest afgelopen week onverwacht naar voren worden gehaald. Dat heeft te maken met de planning van wegwerkzaamheden in het centrum van Roden. Voor die werkzaamheden aan de HOV2 (Kanaalstraat, Julianaplein en Groningerstraat)  wordt vanaf 25 mei 2021 een omleidingsroute ingesteld via de Ceintuurbaan Zuid, Roderweg en Maatlanden. Die omleidingsroute zal tot eind november gelden. Daar voor aan willen we de kruising Roderweg-Maatlanden opgeknapt hebben, omdat een dergelijke klus niet gewenst is in een omleidingsroute.

11 mei zullen er vooraankondigingsborden worden geplaatst langs de Roderweg, Maatlanden en Statenlaan. Op deze wijze wordt het dagelijkse verkeer geïnformeerd.

Hoe wordt het verkeer omgeleid

Het verkeer vanuit Nw. Roden en de Stinsenweg wordt omgeleid via de Havenzathenlaan en Hofstedenlaan.

Verkeer vanaf de Ceintuurbaan Zuid en vanuit Roden centrum (Nieuweweg) wordt omgeleid via de Ceintuurbaan West en de Heijmanslaan. De paaltjes op de kruising Ceintuurbaan West-Torensmalaan worden tijdelijk verwijderd.

Verkeer over de Maatlanden richting Norg wordt omgeleid via de Hofstedenlaan, Havezathenlaan en Stinsenweg.

Ook het fietsverkeer van en naar het centrum van Roden wordt m.b.v. borden omgeleid.

Overige informatie

De hulpdiensten en de hockeyclub zijn ingelicht over de wegafsluiting.

Door de korte voorbereidingstijd voor dit werk was het helaas te kort dag om er in De Krant en het Roder Journaal nog een artikel aan te wijden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Landelijke opschoondag gepland voor 20 maart as. gaat niet door…

Dit bericht ontvingen we van de Gemeente Noordenveld.

Beste vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsbelangenverenigingen,

We hebben jullie in december een vooraankondiging gestuurd over de Landelijke Opschoondag op 20 maart. We hebben aangekondigd dat we, mits Corona het toelaat, dit jaar graag weer meedoen.

De afgelopen periode hebben we goed nagedacht over het wel of niet meedoen. NL Doet is verplaatst naar het najaar, de Landelijke Opschoondag gaat wel door maar dan in aangepaste vorm, de gemeentelijke takkenbrengdag en compostdag zijn geannuleerd. Alles goed afwegend, hebben we besloten als gemeente om de Noordenveldse opschoondag op 20 maart te annuleren. Er zijn te veel onzekerheden momenteel. Het kan dat we op 20 maart juist weer in een piekperiode zitten vanwege een derde coronagolf met alle gevolgen van dien.

We willen aansluiten bij de kansen die zich in de loop van dit jaar voordoen. Dus als de Coronamaatregelen worden versoepeld, als er wel weer zaken georganiseerd kunnen worden, dan sluiten we daarbij aan. Een kans hiervoor biedt wellicht de World Clean Up Day in het najaar. We doen, als deze kans zich voordoet, dan graag weer een beroep op jullie om hieraan mee te werken.

We vinden het heel jammer en hadden het graag anders gezien. Mogelijk hebben jullie al tijd gestoken in de voorbereiding, dat spijt ons. We hopen dat jullie begrip hebben voor dit besluit.

Wijkschouw 2021 op 30 september as. gepland.

De eerstvolgende wijkschouw staat gepland voor 30 september 2021. We hopen dat we dan de corona beperkingen achter ons hebben en dat we weer fysiek door onze wijk kunnen gaan om problemen op te sporen en/of om verbeterpunten aan te dragen.

Het duurt nog even voordat het zover is, maar als u punten heeft die eigenlijk niet tot dan kunnen wachten, dan kunt u ook rechtstreeks punten onder de aandacht bij de gemeente brengen. (Klik op deze link)

We zullen eind augustus 2021 alle buurtbewoners vragen om punten voor de wijkschouw aan te leveren.

Landelijke opschoondag zaterdag 20 maart 2021 (afgelast!)

Gaat er nog iets door in deze sombere tijden ? Jawel de landelijke opschoondag op 20 maart a.s.. Noteert u deze dag al vast in uw agenda als u een bijdrage wilt leveren aan het schoon houden van onze wijk. Het is de bedoeling om coronaproof op minstens anderhalve meter afstand van elkaar, door te wijk gaan om papier, flesjes en ander zwerfafval uit bosjes, struiken e.d. te verzamelen. Er is dit jaar om de welbekende redenen geen gezamenlijke lunch; wel kunnen de kosten van een lunch bij de gemeente worden gedeclareerd. Ook zorgt de gemeente voor afvalzakken, grijpers, handschoenen e.d..

Als u wilt deelnemen aan deze wijkactiviteit kunt u zich nu al, maar in ieder geval graag voor 26 februari opgeven via hullenveld@ziggo.nl . Nadere berichten volgen dan.

Wijkschouw 2020

Op 4 november 2020 vond de jaarlijkse wijkschouw in Hullenveld plaats. De schouw zou al eerder in het jaar plaatsgevonden hebben; door het coronavirus werd dit uitgesteld tot later in het jaar. Doordat de geplande datum midden in de tweede golf van besmettingen viel, werd besloten om de wijkschouw dan maar digitaal te organiseren.

Van te voren zijn er via de buurtverbinders punten van aandacht ingezameld. Niet vanuit alle straten zijn er punten ter verbetering ingebracht, maar wellicht was dat ook niet nodig. Bij een volgende wijkschouw zijn er wellicht meer verbeterpunten te vermelden. De ingebrachte  punten zijn samengebracht in een verslag voorzien van foto’s en verstuurd naar de gemeente die, vanaf dit jaar, het jaar waarin voor het eerst vanuit de gemeente met gebiedsverbinders gewerkt wordt,  het voortouw neemt. Daarbij hebben de deelgebieden “grijs” en “groen” vooral de aandacht van de gemeente, het deelgebied “sociaal” de aandacht van WIN en het deelgebied “veiligheid” de aandacht van de politie. Helaas kon onze wijkagent de digitale bijeenkomst niet bijwonen.

Het van te voren gemaakt verslag was de leidraad in de digitale bijeenkomst. Op de fiets langs de geconstateerde tekortkomingen zat er dit jaar niet in. Toch kan met tevredenheid teruggeblikt worden op dit digitale experiment. Alle punten zijn aan de orde geweest en er is ook op gereageerd. De reacties zijn verwerkt in het verslag van de vergadering. Dat verslag is als link aan dit stukje toegevoegd.

Aan u als lezer/buurtbewoner de vraag om mede toe te zien op de uitvoering van gemaakte afspraken en om al vast punten te verzamelen die in een volgende wijkschouw meegenomen kunnen worden. Uiteraard kunt u ook zelf rechtstreeks een melding doen bij de gemeente als u iets aantreft wat aanpassing behoeft. Dan kan eenvoudig via de website van de gemeente Noordenveld.

Schapen hoeden in de wijk?

Een gescheperde kudde schapen door Roden? (een rondtrekkende kudde, die gehoed wordt door een herder en een hond)

Een aantal jaren al worden de gazons en plantsoenen in Roden en Nieuw-Roden begraasd door de schapen van schaapsherder Nico. De onderneming van Nico wordt ingehuurd door de gemeente om het gras kort te houden en daarmee de biodiversiteit in de gemeente te verhogen. Begrazing door schapen (schapen knippen als het ware het gras af) leidt tot een gevarieerder plantengroei, waardoor meer insecten aangetrokken worden. En meer insecten betekent meer vogels etc.. Tot nu staan de schapen achter rasters die steeds verplaatst worden. Daarbij wordt gekozen voor percelen in de gemeente die niet al te klein zijn waardoor het economisch gezien te behappen valt. Resultaat is echter wel dat de kleine postzegeltjes gras die her er der in de gemeente ook te vinden zijn, overgeslagen worden. Bij de gemeente is nu het idee ontstaan om met een zogenaamde gescheperde kudde door te straten te gaan zodat de kleine plantsoentjes, grasveldjes e.d. niet overgeslagen worden. Dat betekent dus dat de kudde compleet met honden en herder door de wijken van Roden en Nieuw Roden zou moeten gaan. Een arcadisch gezicht natuurlijk. En dat voor drie tot vier dagen per week. ’s Nachts en op de overige dagen staan de schapen binnen de rasters.

Eén en ander is echter alleen financieel door de gemeente te realiseren met behulp van de wijkbewoners die bereid zijn om de herder te helpen met water geven, het verplaatsen van de rasters e.d. Concreet is ons als wijkverenigingen/buurtnetwerk gevraagd om eens in de wijk te peilen of hiervoor vrijwilligers te vinden zijn. Veel concreter is het niet. Op korte termijn (met de winter voor de deur) speelt het allemaal nog niet. Maar mocht u belangstelling hebben voor vrijwillige hulpherderschap dan kunt u zich melden bij hullenveld@ziggo.nl

Met meewerkend voorman wijkbeheer, Roelof Ubels, is een aardig filmpje gemaakt over het maaibeheer van de gemeente Noordenveld. Het geeft een mooi overzicht van de verschillende aspecten en wijze van werken in Noordenveld. Klik en kijk hier het filmpje.

Aanvullende informatie en achtergronden over dit onderwerp.

De gemeente past schapenbegrazing toe voor meer biodiversiteit

Sinds 2017 zet de gemeente schapen in voor ecologisch beheer. De schapen grazen selectief waardoor een betere variatie in beplanting ontstaat. Door hun uitwerpselen zorgen de schapen voor de verspreiding van zaden. Hierdoor ontstaan bloemrijkere groenstroken. Dat is goed voor de insecten en het vergroot de biodiversiteit. Behalve nuttig is een kudde schapen ook mooi om te zien.

De schapen staan tot half november op een aantal plekken in Roden

Na de lammertijd worden op verschillende locaties in Roden schaapskuddes van herder Nico Buitenkamp ingezet. Als het voedsel op is worden de schapen door Nico verplaatst. De bordercollies Don, Thor en Joe helpen hier altijd even enthousiast bij. De schapen in de kudde zijn rasechte Drentse Schoonebekers. De schapen grazen in Roden tot ongeveer half november. De schapenbegrazing passen we alleen in Roden toe. In Norg en Westervelde is het een Boermarke die schapen op de brinken laat grazen.

Een gescheperde kudde is nog beter voor de biodiversiteit en geeft meer beleving voor bewoners

De gemeente heeft de wens om de schapen nog beter in te zetten voor de biodiversiteit. Nu staan de schapen op een aantal vaste locaties en worden na een aantal weken, na het perceel kaal te hebben gegraasd, verplaatst naar de volgende locatie. Met een gescheperde kudde lopen ze, begeleid door de herder en zijn honden, vrij door de straten en grazen waar gewenst. Ook de kleinere groenstroken waar verschraling gewenst is, worden zo meegenomen in het beheer. Het is de bedoeling dat er dan 3 à 4 dagen per week gescheperd begraasd wordt. Er zal in de middag een moment zijn voor herkauwen op bijvoorbeeld een Brink. Het is belangrijk dat dit in de buurt van bomen gebeurt omdat bij het herkauwen ook de ontlasting komt. De bomen krijgen zo weer bemesting. De delen waar gegraasd is wordt de vegetatie afgevoerd wat weer verschraling teweeg brengt en zo weer meer variatie in beplanting (bloemrijker).

We willen hier graag een project van maken samen met de wijk- en dorpsbelangenverenigingen

Voor een gescheperde kudde is een flink hoger budget nodig, dit geld zit niet in het gemeentelijke beheerbudget. Vanwege de vele positieve reacties van inwoners op de schapen is het idee opgevat om hier een project van te maken waarbij wijkbewoners die het leuk vinden een bijdrage kunnen leveren in de vorm van vrijwillige inzet. Bij zo’n project hebben we de mogelijkheid gebruik te maken van financiering uit het Dorpenfonds. Hierbij vraagt het Platform gezamenlijk subsidie aan en zorgt de vrijwillige inzet voor de benodigde 25% eigen bijdrage (uren mogen we omzetten in geld).

 De 25% invulling kan bestaan uit:

  • Communicatie naar de wijkbewoners, werven van vrijwilligers
  • Het plaatsen van rasters
  • Het frequent controleren of er stroom op het hekwerk staat
  • Water geven, brok en hooi aan de schapen op de dagen dat er niet gescheperd wordt.

Dit idee moet nog verder worden uitgewerkt. Herder Nico Buitenkamp komt graag een keer uitleg geven over de werkzaamheden.