Brainstorm Burgerberaad

Beste Noordervelder,

Wij, werkgroep BurgerBeraad Noordenveld en Noordenveldse jongeren, nodigen je uit voor een opwindende avond van gedachte-uitwisseling en innovatie op onze BurgerBeraad Brainstormsessie! Stap binnen en laat je inspireren tijdens deze diepgaande brainstormsessie over BurgerBeraad!

Een BurgerBeraad?

Het is een aanpak waarbij gewone burgers politici ondersteunen en concreet helpen bij het nemen van beslissingen over complexe maatschappelijke vraagstukken. Van pandemieën tot klimaatcrises, het BurgerBeraad biedt een podium voor inclusieve besluitvorming. Inmiddels worden al in meer dan 60 gemeenten en provincies Burgerberaden georganiseerd

Waarom zou je meedoen aan onze brainstormsessie?

 • Ontdek meer over BurgerBeraad en zijn impact.
 • Deel jouw briljante ideeën en diepgaande inzichten over actuele maatschappelijke thema’s in de gemeente Noordenveld

Wie kan deelnemen?

Iedereen die gepassioneerd is over het versterken van onze lokale democratie en het vinden van oplossingen voor complexe problemen is van harte welkom!

Wanneer en waar?

Datum: 5 maart

Tijd: 19:30 – 21:30 (Inloop vanaf 19:00 uur)

Locatie: Roden Centraal(bibliotheek), Heerestraat 178, Roden

Hoe kun je meedoen?

Reserveer jouw plek door je aan te melden via burgerberaadnoordenveld@gmail.com. Deelname is gratis, maar vanwege beperkte beschikbaarheid is registratie noodzakelijk.

Wij kijken ernaar uit je te verwelkomen voor een avond vol inspiratie en betrokkenheid!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep BurgerBeraad Noordenveld, Anita van der Noord, Jan Kruize, Ype Dijkstra

Noorderveldse jongeren,

Thijs Hogenhuis, Teun Aartsen, Feline de Jong

Wij geloven in het belang van (jongeren)participatie en het actief betrekken van inwoners (jongeren) bij de besluitvorming in onze prachtige gemeente Noordenveld.

Oproep werkgroep energietransitie Hullenveld

Beste buurtgenoten van Hullenveld,

Wij, van het buurtnetwerk Hullenveld, nodigen jullie uit om deel te nemen aan een bevlogen werkgroep die zich vol energie wil storten op de verduurzaming van onze wijk!

Uit ervaring blijkt dat diversiteit van cruciaal belang is voor het succesvol verduurzamen van een wijk als Hullenveld. We willen mensen van alle leeftijden, geslachten en achtergronden verwelkomen, omdat we weten dat verschillende perspectieven de sleutel zijn tot groene innovatie.

Jouw betrokkenheid is wat telt!

Of je nu een doorgewinterde expert bent op het gebied van energietransitie en duurzaamheid, of gewoon een gezonde nieuwsgierigheid hebt naar wat er mogelijk is, we hebben jouw hulp nodig. Samen kunnen we een verschil maken!

De werkgroep zal niet alleen focussen op aspecten van de energietransitie, maar juist ook op communicatie en participatie. We hebben geleerd dat een multidisciplinaire benadering de beste resultaten oplevert. We willen een werkgroep creëren waar iedereen aan kan meedoen en zijn/haar eigen rol heeft.

De werkgroep zal zich bezighouden met diverse taken, waarbij jouw talent en interesse tot hun recht komen. Denk aan het organiseren van energie gerelateerde evenementen, het schrijven van de nieuwsbrief, het uitzetten van enquêtes, en het organiseren van informatieve avonden. Deze taken zijn slechts voorbeelden; als vrijwilligers bepalen jullie zelf hoe jullie bijdragen.

Wij zijn verheugd te melden dat zowel de energiecoöperatie NoordseVeld als de gemeente klaarstaan om deze werkgroep te ondersteunen, indien gewenst. Samen vormen we een krachtige alliantie om Hullenveld duurzamer te maken.

Ben jij klaar om Hullenveld te helpen verduurzamen? Wil je deel uitmaken van een dynamische groep die verandering teweegbrengt? Neem dan nu contact met ons op via (hullenveld@ziggo.nl) en laten we samen bouwen aan een groenere toekomst voor Hullenveld!

Met groene groeten,

Buurtnetwerk Hullenveld

Uitnodigingsbrief bijeenkomsten Roden Zuid

6 november 2023,

Beste bewoner,

De gemeenteraad heeft woensdag 1 november het concept gebiedsplan voor Roden Zuid vrijgegeven voor participatie. Voordat we het definitieve plan aan de gemeenteraad voorleggen, willen we graag met u in gesprek over de plannen. Hieronder leest u wanneer en hoe dit kan. Als directe aanwonende/omwonende willen we u hier rechtstreeks over informeren.

Het concept plan

Roden Zuid is in de gemeentelijke Woonvisie aangewezen als belangrijke locatie voor woningbouw. Het gebiedsplan gaat verder door specifieke richtlijnen vast te stellen voor de verschillende bouwlocaties in dit gebied. Deze richtlijnen hebben onder andere betrekking op de kenmerken en uitstraling van nieuwe woningen, hoe ze in het bestaande landschap passen en de verkeersontsluiting.

Dit plan bouwt voort op eerdere besluiten en plannen met betrekking tot Roden Zuid. Eerder  heeft de gemeenteraad besluiten genomen na een participatietraject in het voorjaar van 2021, vooral gericht op de vraag ‘welke functie waar moet komen’. Hierbij zijn  bijvoorbeeld locaties  voor woningbouw en waterberging aangewezen. Ook is besloten dat er geen nieuwe weg tussen de Maatlanden en de Norgerweg komt. Het Gebiedsplan concentreert zich voornamelijk op de vervolgvraag ‘hoe moeten de nieuwe functies en woongebieden eruit zien?’

Van concept naar definitief plan

Met de input uit eerdere participatie en de besluiten van de gemeenteraad hebben we dit    concept gebiedsplan opgesteld. Het plan is momenteel in conceptvorm en we willen graag uw mening horen voordat we het definitief maken. Uw reacties en suggesties, evenals die van anderen, worden verwerkt in een verslag over de participatie. Op basis van deze input zullen we het plan aanpassen naar de definitieve versie en deze aan de gemeenteraad voor goedkeuring voorleggen.

Bijlagen:

Na goedkeuring van het plan gaat het de volgende fase in. Dan gaan we aan de slag met het uitwerken van stedenbouwkundige plannen, het aanpassen van het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan), en bijbehorende onderzoeken. Tijdens deze fase organiseren we opnieuw informatiebijeenkomsten.

Meer informatie over het plan is beschikbaar op www.noordenveld.nl/rodenzuid

Participatiemogelijkheden

U heeft verschillende opties om uw reacties en suggesties op het plan met ons te delen. Hieronder leest u hoe, waar, en wanneer dit mogelijk is:

1.      Inloopbijeenkomsten

Wilt u meer informatie over de plannen en op laagdrempelige manier met de gemeente in gesprek over de inhoud van de plannen? Kom dan naar één van de inloopbijeenkomsten die wij organiseren:

 • Wanneer?
  • maandag 13 november
  • donderdag 16 november
  • dinsdag 21 november
  • donderdag 23 november
 • Hoe laat?
  • vrije inloop tussen 17.00 en 19.30 uur. U kunt langskomen op een moment dat het u past.
 • Locatie?
  • sportcentrum De Hullen (Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden)

2.      Verdiepende groepsgesprekken/-discussie

Wilt u langer meedenken en -praten over het plan? Meld u dan aan voor één van de groepsgesprekken. Aan de hand van een aantal stellingen gaat u in gesprek met andere betrokkenen en belangstellenden over het gebiedsplan. Om te voorkomen dat er te grote groepen ontstaan, vragen we u om u zich hiervoor op te geven via het aanmeldformulier op www.noordenveld.nl/rodenzuid of door een email te sturen naar rodenzuid@noordenveld.nl

 • Wanneer?
  • maandag 13 november
  • donderdag 16 november
  • dinsdag 21 november
  • donderdag 23 november
 • Hoe laat?
  • van 20.00 tot uiterlijk 21.00 uur. Opgave verplicht!
 • Locatie?
  • sportcentrum De Hullen (Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden)

3.      Online vragenlijst en ideeënbus

Wilt of kunt u niet naar de bijeenkomsten komen, maar wilt u wel meedenken en uw inbreng geven? Dat kan. U kunt uw ideeën, suggesties en reacties achterlaten in de digitale ideeënbus op www.noordenveld.nl/rodenzuid. Ook kunt u hier een vragenlijst met stellingen invullen.

Wij zien en spreken u graag tijdens één van de bijeenkomsten. Heeft u vooraf nog vragen? Stuur dan een e-mail naar rodenzuid@noordenveld.nl of bel met Sjanet Jakobs (projectondersteuner)  of Jan Nicolai (projectleider) via 088 050 8888.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Jos Darwinkel

Wethouder Ruimtelijke Ordening

Inloopspreekuren Roden Centraal

Diverse organisaties zijn in de vernieuwde bibliotheek, Roden Centraal, gestart met een inloopspreekuur. Op de website van de bibliotheek staat de agenda. Bind bibliotheken (op-shop.nl).

Humanitas, het Drents Energie Loket, Welzijn in Noordenveld, het Taalhuis en de gebiedsverbinders houden spreekuren. Op de website van de bibliotheek staat de agenda.  

Iedere donderdagmiddag tussen 13:00 – 15:30 is er een gezamenlijk inloopspreekuur van de gebiedsverbinder, een wijkagent en Woonborg. Zij krijgen vaak vragen van inwoners over zaken waarin ze samenwerken.

Ze willen graag dat inwoners op een laagdrempelige manier met ze in contact kunnen komen. En dat kan heel goed in de bibliotheek. Dus zegt het voort/ ga een keer langs!

Herinrichting gedeelte Nieuweweg

Verslag inspraakavond 3 oktober 2023

Op 3 oktober was er een inspraakavond voor de buurtbewoners rondom het gebied Nieuweweg/Westerstraat/Heerestraat betreffende de herinrichting van dit gedeelte van de Nieuweweg. De fietsersbond (zie info hieronder) was hier ook voor uitgenodigd. Als voorbereiding hebben we vanuit de fietsersbond op 20 september om 13.00 uur de situatie ter plekke bekeken en beoordeeld en kwamen tot de conclusie, dat er bijzonder veel autoverkeer is en dat er veel te hard wordt gereden. De indruk bestaat, dat een groot gedeelte van het autoverkeer geen bestemmingsverkeer is, maar deze route gebruikt als doorgaande weg richting Peize via de Heerestraat en Raadhuisstraat of richting Leek via de Westerstraat en de Touwslager.
De kruising Nieuweweg/Westerstraat is erg onoverzichtelijk. De fietsers op de Nieuweweg richting Heerestraat komen in de verdrukking door het links afslaande verkeer richting Westerstraat.

Om een veiliger situatie voor de fietser te creëren komen we tot de volgende voorstellen:

 • 30 km zone in laten gaan direct na de rotonde Nieuweweg/Ceintuurbaan

Op deze weg rijden veel fietsers en vooral kinderen. Bovendien wordt op deze wijze het autoverkeer ontmoedigd.

 • De klinkerbestrating van de Heerestraat te verlengen tot voorbij de kruising Westerstraat

Dit geeft duidelijk aan, dat een 30 km zone betreft.

De verkeersdrempel Molenweg/Nieuweweg verwijderen, zodat dit een gelijkwaardige kruising wordt.

Hiermee wordt het afnemen van de snelheid bevorderd, omdat men genoodzaakt wordt om beter op te letten.

 • Zoveel mogelijk verkeersremmende maatregelen nemen om het gebruik als doorgaande weg tegen te gaan.
 •  De Westerstraat voorzien van zebrapaden bij de Koerskamp en de Padkamp.

Deze kruisingen worden veel door fietsers en wandelaars (veel ouderen van omliggende appartementencomplexen).

 • Het autoverkeer zoveel mogelijk stimuleren om via de Maatlanden richting Groningen en Leek te gaan.

Hiermee neemt de verkeersdruk in het centrum af.

Meer informatie over fietsersbond Kop van Drenthe:

Schroom niet om eens mee te denken.…..

UITNODIGING VOOR SPORTVERENIGINGEN

Ook zin om buiten te bewegen?

Kom dan naar de informatiebijeenkomst over de plannen voor het

Beweegpark de Hullen op de locatie vόόr Sportcentrum de Hullen.

U bent van harte welkom op  maandag 6 november om 19.30 uur in het restaurant van Sportcentrum de Hullen.

Het initiatief voor dit nieuwe en voor sporters centraal gelegen beweegpark is ontstaan na het succes van het Beweegpark Roderveld dat nu ruim een jaar bestaat. Jong en oud maken hier veel gebruik van en er wordt ook wekelijks onder professionele begeleiding enthousiast getraind.

Wij zijn benieuwd wat jullie van het plan voor dit nieuwe beweegpark vinden. Een ontwerptekening kunt u daar zien en wordt besproken. Een aantal buurtbewoners is er al erg enthousiast over.

Hopelijk tot ziens op 6 november om 19.30 uur in Sportcentrum de Hullen!!

Sportieve groet,

De voorbereidingsgroep Beweegpark de Hullen

Project Bermscouts

31 oktober, Inspiratiebijeenkomst Streekbeheer en presentatie project Bermscouts

Als gemeente Noordenveld maken we werk van ecologisch bermbeheer, waarbij eens in zes jaar de bermen professioneel worden gemonitord. In de tussenliggende jaren willen we als gemeente graag de vinger aan de pols houden door waardevolle bermen met vrijwilligers te monitoren. Ook willen graag nauwkeuriger weten waar in de gemeente planten en diersoorten voorkomen die baat hebben bij een aangepast maaibeheer. We zoeken daarvoor vrijwilligers die bermscout willen worden om zo mee te helpen dit te realiseren.

In het voorjaar van 2024 gaat het project Bermscouts van start. Tijdens deze dag leert u o.a. aan de hand van veldinstructies werken met de nectar-index en krijgt u tijdens een excursie tips over het herkennen van de belangrijkste planten en insecten in de berm en wat hun aanwezigheid zegt over het beheer. Wilt u meer weten over wat het project bermscouts inhoudt en wat u kunt verwachten tijdens de startbijeenkomst Bermscouts in het voorjaar?

Op 31 oktober vindt er een inspiratiebijeenkomst Streekbeheer plaats in de Brinkhof te Norg. Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven over het project Bermscouts. In de in deze mail bijgesloten agenda vindt u het programma van de bijeenkomst. U bent welkom bij het hele programma. Het staat u echter vrij om na de presentatie over het project Bermscouts, tijdens de pauze, de bijeenkomst te verlaten.

Wij hopen u te ontmoeten op 31 oktober.

Agenda: Dinsdag 31 oktober 2023

Locatie:  Multifunctioneel Centrum De Brinkhof Brink 1, 9331 AA Norg

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur Inloop vanaf 19.45 uur

20.00 uur:     Welkom en opening

20.05 uur:     Bermbeheer in de gemeente Noordenveld

Een korte introductie over het bermbeheer in de gemeente Noordenveld.

20.20 uur:     Presentatie Bermscouts

In het voorjaar van 2024 start het project bermscouts in de gemeente Noordenveld en is het mogelijk om meer kennis op te doen over het monitoren van bermen.

Tijdens een presentatie wordt meer verteld over het project bermscouts en het belang van het monitoren van planten in de berm.

21.00 uur:     Korte pauze

21.10 uur:     Voorstelronde Streekbeheer

21.40 uur:     Streekbeheer in de gemeente Noordenveld

 • De mogelijkheden vanuit het Streekbeheer in 2024
 • Activiteitenkalender
 • Projecten

21.55 uur:     Rondvraag

22.00 uur:     Afsluiting

Plankaart laadpalen gemeente gepubliceerd

Bericht van de gemeente m.b.t. meedenken over laadpalen dd. 12-10-2023

Tot en met 17 september bestond de gelegenheid om te reageren op de gemeentelijke concept plankaart met betrekking tot mogelijke openbare laadpalen (tot aan het jaar 2030). We hebben 101 reacties ontvangen die rechtstreeks via locaties op de plankaart zijn binnengekomen. Daarnaast heb ik persoonlijk nog 14 afzonderlijke berichten ontvangen.

Inmiddels zijn deze reacties verwerkt en hebben we de plankaart opnieuw gepubliceerd, waarbij de gemeentelijke reacties zijn toegevoegd aan de betreffende locaties waar inwoners positieve of negatieve beoordelingen hebben gegeven.

De bijgewerkte plankaart is beschikbaar op onze website via de volgende link:

Laadpalen plankaart 2023-2030 | Gemeente Noordenveld

Plaatsing laadpalen

Wellicht ten overvloede wil ik nogmaals benadrukken dat het hier om planlocaties gaat. Laadpalen worden pas geïnstalleerd wanneer er daadwerkelijk een concrete aanvraag goedgekeurd is van een inwoner die geen eigen oprit heeft en een elektrische auto bezit. Daarnaast kan de gemeente er in bepaalde gevallen zelf ook voor kiezen om strategisch gelegen laadpalen te plaatsen. Of in 2030 daadwerkelijk op alle locaties in de plankaart laadpalen zullen staan, zal afhangen van de ontwikkelingen in het elektrisch vervoer.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met opnemen met:​​​​

Aafke Hania beleidsmedewerker verkeer, 088 050 82 25, A.Hania@noordenveld.nl

Ontwikkelingen Roden Zuid

Zoals eerder toegezegd willen we de buurtbewoners van Hullenveld graag op de hoogte houden van de planontwikkeling voor Roden Zuid. Een gebied in en grenzend aan onze wijk.

We willen jullie informeren over onze contacten met de gemeente over de plannen voor Roden Zuid. Afgelopen week hebben we gesproken met de projectleider van de gemeente. Hij heeft ons op hoofdlijnen op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

De gemeente werkt nu aan het concept Gebiedsplan Roden Zuid. De inhoud van het concept Gebiedsplan is een uitwerking van twee jaar geleden, toen er (ook) bijeenkomsten zijn georganiseerd en besluiten door de gemeenteraad zijn genomen. Dat gaat de gemeente nu weer doen. Waarschijnlijk in november zullen er meerdere inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken over het concept Gebiedsplan Roden Zuid worden georganiseerd. De uitnodigingen van de gemeente daarvoor zullen wij tegen die tijd ook aan jullie bekendmaken.

Het is de bedoeling van de gemeente om met de inbreng van de aanwezigen en deelnemers tijdens de bijeenkomsten en gesprekken het Gebiedsplan vervolgens definitief te maken en voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn. Daarna kan de gemeente aan de slag met het vervolg zoals stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

Zodra er meer concreet nieuws te melden is, zullen we dat met een nieuwsbrief en/of op de website www.hullenveldroden.nl bekend maken. Ook kunt u via de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad Noordenveld ontwikkelingen volgen.

Toegevoegd 20-10-2023: HIER de link naar de betreffende raadsstukken, waaronder het Concept Gebiedsplan Roden Zuid en de Participatie Roden Zuid.

Voor participatie van de buurt worden inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken georganiseerd in sporthal De Hullen. De uitnodigingen volgen na 1 november.

Informatiebijeenkomst beweegpark Hullenveld

Afgelopen donderdag 5 oktober was er in het restaurant van Sportcentrum De Hullen inloop om informatie te krijgen over een nieuw intitiatief van Roden, Fit en Gezond, het Sportcentrum De Hullen, Interzorg De Hullen en de wijk Het Hullenveld. De gemeente was gastheer. Er zijn een beperkt aantal wijkbewoners en sporters geweest om zich te informeren. Komende woensdag 11 oktober is er s morgens van 10.00 tot 11.30 opnieuw gelegenheid om in het Sportcentrum De Hullen informatie op te halen en je mening te geven. Het aantal reacties is van belang voor het proces van de subsidieaanvraag o.a. bij het Drents Dorpenfonds en de gemeente Noordenveld.

Komt allen. Ton Podt, lid kerngroep van de wijk Hullenveld