Wie wil meedoen met ons buurtnetwerk?

Inwoners van onze buurt kunnen een belangrijke inbreng leveren bij thema’s als zorg en vergrijzing, verduurzaming van huizen en energietransitie, sociale samenhang en aandacht voor elkaar, of veiligheid. Heb je over één van die thema’s een mening, zorgen of een ervaring of deskundigheid of wil je ideeën aandragen om samen met mensen uit de buurt te realiseren? Kom ons buurtnetwerk versterken.

Het buurtnetwerk Hullenveld functioneert sinds 2016 als informatiebron en communicatie-middel binnen de wijk en naar de gemeente toe. Op straatniveau zijn er “buurtverbinders” en er is een kerngroep die de vinger aan de pols houdt en verschillende initiatieven onder de aandacht brengt. Ook doet die het onderhoud en beheer van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het beheer van de WhatsApp- groep buurtpreventie, de jaarlijkse wijkschouw, afstemming met andere wijkorganisaties en contacten met de gemeente.

De kerngroep bestaat op dit moment uit 5 personen. Zij kunnen zich niet op alle onderwerpen richten, zodat we op onderwerp of aandachtsgebied werken met (tijdelijke) werkgroepen.

Graag willen we naar de toekomst toe nog meer bewoners van onze wijk Hullenveld betrekken bij allerlei ontwikkelingen. Zo zoekt de werkgroep energietransitie (pas gestart) nog enkele buurtbewoners. Ook willen we graag starten met een werkgroep sociale samenhang en aandacht voor elkaar.

Meedoen binnen het buurtnetwerk is nuttig en leuk. Je kan een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke woon en leefomgeving, je leert andere mensen kennen uit de buurt en je hebt geen bestuurlijke verplichtingen.

Kortom: Wie komt met ons meedoen?

Stuur een berichtje aan: hullenveld@ziggo.nl