Wijkschouw

Ieder jaar wordt er in samenspraak met buurtbewoners en medewerkers van gemeente, buurtwerker en wijkagent een “wijkschouw” gehouden door een rondgang in de wijk.

Voorafgaand aan deze wijkschouw wordt aan de buurtverbinder in iedere straat gevraagd of er zaken zijn die moeten worden meegenomen in de wijkschouw.

Hierbij worden verschillende aspecten van grijs (bestrating etc.) en groen (groenvoorzieningen etc.) nagelopen en gekeken of er tekortkomingen zijn, of verbeteringen wenselijk zijn.

Ook verkeersveiligheid en toegankelijkheid krijgen dan extra aandacht.

Aan de hand van een verslag van die schouw worden door de gemeente de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen uitgevoerd.

Heeft u zaken die u wilt aandragen voor de volgende schouw?

De eerstvolgende schouw met rondgang door de wijk staat gepland voor 6 juni 2023.

Geef uw eigen bevindingen t.z.t. door, zodat we die bij deze rondgang mee kunnen nemen. Via uw buurtverbinder of rechtstreeks via  email.

Zaken die eigenlijk geen uitstel verdragen, kunt u ook zelf rechtstreeks bij de gemeente onder de aandacht brengen. (Link naar zelf iets melden bij de gemeente.)