Gestart in 2016

In onze wijk Hullenveld hoor je erbij!

(Artikel uit De Krant van mei 2016)

!cid_image001_jpg@01D1D084

RODEN- In Hullenveld is een initiatiefgroep bezig met het opzetten van een buurtnetwerk. De mannen zijn actief bezig met de leefbaarheid in hun wijk onder het motto: ‘In onze wijk Hullenveld hoor je erbij!’
De enthousiaste initiatiefgroep bestaat uit Hans van Leeuwen, Wim Blomsma, Simon Kooyman, Frens Sikkema, Hayo Bos en Jan Haaijer. Zij vormden in 2015 een initiatiefgroep om na te gaan of er in de wijk behoefte is aan meer onderling contact. Ook wisten ze dat bewoners altijd wel vragen of ergernissen hebben over bijvoorbeeld groenonderhoud en verkeersveiligheid. De wijk Hullenveld in Roden wordt begrensd aan de westkant door de hockeyvelden, aan de noordkant door de Nieuweweg en het Zuidenveld en aan de oostkant door de Norgerweg. Zuidelijk loopt de grens ergens in de weilanden achter de Noorderkroon en de voetbalvelden van ONR.

Activiteiten
De initiatiefgroep onderneemt nu al activiteiten in de wijk. Al enige keren was er een zogenaamde wijkschouw, samen met gemeente-ambtenaren, de stichting Welzijn in Noordenveld (WIN) en de wijkagent. ‘Naar aanleiding daarvan zijn al verbeteringen aangebracht. Denk aan de afritjes op de trottoirs voor mensen met rollators en kinderwagens. Hinderlijk overhangend groen is door de gemeente vaak al snel aangepast. Gevaarlijke verkeerssituaties zijn besproken of aangepast, aldus de initiatiefnemers. De groep is ook een kritisch volger van bouwplannen in Hullenveld.

Buurtnetwerk.
Het zestal denkt dat de buurtbewoners meer voor elkaar kunnen betekenen als ze met elkaar een buurtnetwerk vormen. Een buurtnetwerk is een buurtgemeenschap waaraan je deelneemt omdat je er in gelooft dat de buurt mooier wordt om in te leven als je oog en oor hebt voor elkaar. De maatschappij verandert en daar wil de initiatiefgroep op inspelen. Van burgers wordt verwacht dat ze zelf- en samenredzaam zijn. De grote vraag hierbij is wat bewoners voor elkaar willen en kunnen betekenen. Welke hang naar gemeenschapszin is er aanwezig in Hullenveld? Zijn er mensen die zich eenzaam voelen ? En wat leeft er in een straat of in de wijk? De groep wil graag een beweging in gang zetten. ‘Initiatieven van bewoners van Hullenveld zijn erg welkom. Met elkaar gaan we bekijken of het uitvoerbaar is’, luidt de toelichting.
Plannen
Bij het bouwen van een buurtnetwerk moet je ergens beginnen. Als startpunt gaan de mannen (vrouwen zijn uiteraard ook van harte welkom !) uit van een contactpersoon per straat, want: ‘Die contactpersonen hebben de meeste voeling met wat er leeft bij hen in de straat of buurt. Wij hebben niet de wijsheid in pacht. Wij doen het als buurt samen.’ De bedoeling is dat steeds meer bewoners onderdeel zijn van het buurtnetwerk.
De initiatiefgroep is ook bezig een website op te zetten met informatie over de wijk. Daarnaast zijn er plannen om sociale whatsapp-groepen te starten en via de email met elkaar te communiceren. Maar: ‘Bewoners die (nog) niet digitaal communiceren mogen natuurlijk niet worden vergeten.’

De initiatiefgroep is bij de bewoners van Hullenveld langs gegaan met een korte flyer. ‘Bij zo’n bezoekje aan de deur is gevraagd of hij/zij aan zo’n buurtnetwerk wil deelnemen.’
Was u niet thuis en wilt u wel graag op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.  Of mail u vraag aan hullenveld@ziggo.nl De initiatiefgroep zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.