Buurt informatie

Naam: Buurtnetwerk Hullenveld

De wijk Hullenveld in Roden wordt begrensd aan de westkant door de hockeyvelden, aan de noordkant door de Nieuweweg en het Zuidenveld en aan de oostkant door de Norgerweg. Zuidelijk loopt de grens ergens in de weilanden achter de Noorderkroon en de voetbalvelden van ONR.

De naam Hullenveld is gebaseerd op de Hullen als omschrijving voor “hoger gelegen land”

In het drents is de betekenis van “hullen”, het plaggen steken in het veld.

Website en Emailadres

Website: www.hullenveldroden.nl

Email: hullenveld@ziggo.nl

Buurtgegevens (Situatie eind 2015)

In onze buurt wonen 1185 personen (560 man en 625 vrouw)

Straten/adressen in onze buurt:

Straten in Hullenveld Aantal woningen
Henri Dunantplantsoen 16
William Boothplantsoen 11
Anne de Vriesstraat 11
Jetsesplantsoen 10
Martin Luther Kingstraat 13
Albert Schweizerplantsoen 44
Hullenweg 6
T. Zondagstraat 25
Zamenhofstraat 16
Meester H. Scheepstrastraat 10
Raiffeisenlaan 17
Nieuweweg ZZ 16
Mr. Homanstraat 8
Zuidenveld ZZ 17
Jan Fabriciusstraat 11
Dr. Naardingplantsoen 9
Prof. v.d. Leeuwplantsoen 7
Jan Ligthartstraat 24
Westzijde Norgerweg 4
Borglaan 6
Wiekslag 7
Ceintuurbaan Zuid 14
Molenweg 20
Theo Thijssenstraat 5
327
Wooncomplexen Aantal wooneenheden
Noorderkroon bungalows 80
Noorderkroon Zorggroep Drenthe 60
Rozenhof 49
Beek en Bosch 30
Zorgcentrum de Hullen 70
Daan Hoeksemaflat 18
307