Veiligheid en WhatsApp

Ook in onze buurt komen af en toe inbraken voor.

Hier onder een aantal tips om inbraken tegen te gaan en hoe we elkaar kunnen helpen om inbraken te voorkomen. Ook is er een Whatsapp groep in onze wijk, gericht op preventie en veiligheid.

Buurt WhatsAppgroep als inbraakpreventie

Wat is een buurtpreventie WhatsAppgroep?

Een buurt preventie WhatsAppgroep kan gebruikt worden om inbraken en andere misdrijven te voorkomen. In de preventie WhatsApp melden buurtbewoners elkaar verdachte situaties. Het doel is dat het aantal misdrijven daalt. Elke preventiegroep heeft een beheerder die bewaakt of de afspraken gevolgd worden en aan nieuwe aanmelders de benodigde informatie doorgeeft.

Hoe gebruikt u de buurtpreventie WhatsAppgroep?

In een WhatsAppgroep kunnen gebruikers elkaar onderling berichten versturen. Dit kan naar 1 persoon, maar ook naar een hele groep. In een WhatsApp groep zitten maximaal 256 personen. In de buurtpreventie WhatsApp gaat het uitsluitend over veiligheid. Die berichten kunnen gaan over: woninginbraken, woningovervallen, babbeltrucs en pogingen daartoe. Politie en gemeente geven advies hoe een preventie WhatsAppgroep is ingericht. Een buurtpreventie WhatsApp is niet bedoeld voor algemene sociale informatie of communicatie. Daarvoor zijn er andere sociale WhatsApps (zoals bijvoorbeeld NextDoor).

SAAR methode

Het is belangrijk om de juiste volgorde aan te houden bij wat je doet. Om dit te onthouden is de afkorting SAAR bedacht. SAAR staat voor:

 • Signaleren = het opmerken van een verdachte situatie;
 • Alarmeren = 112 bellen om de politie te waarschuwen en te vertellen wat u heeft gezien;
 • Appen = het doorgeven van je waarneming aan de groepsleden;
 • Reageren = de verdachte persoon aanspreken of laten merken dat hij is gezien.

Gemaakte onderlinge afspraken.

 • Wie belt politie bij een verdachte situatie? 1 persoon belt de politie via 1-1-2.  Als je belt, vertel dat je lid bent van de WhatsAppgroep en geef eventueel een signalement.
 • 1-1-2 al gebeld? Laat in een WhatsAppbericht aan elkaar weten dat je 1-1-2 hebt gebeld! Daarmee voorkom je een overvloed aan 1-1-2-meldingen. Bel opnieuw 1-1-2 als je meer informatie hebt zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
 • Wat kan gemeld worden in de buurt WhatsApp? Er worden alleen zaken gemeld die direct betrekking hebben op verdachte situaties en waarvoor ook de politie gebeld is.

Wat kan wel en wat kan niet?

 • Politie en de gemeente zitten niet in WhatsApp groepen.
  Bij acute situaties bel je de politie via 1-1-2 en bij niet acute situaties 0900 8844.
 • Let op je eigen veiligheid!
  Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s.
 • Foto’s van een verdacht persoon versturen. Dit mag alleen aan de deelnemers van de WhatsAppgroep voor het doorgeven van een signalement.

Hoe staat Noordenveld ervoor?

Er zijn al verschillende WhatsAppgroepen. De eerste ervaringen zijn heel positief. De inwoners voelen zich veiliger en het aantal meldingen van misdrijven is verlaagd.

Buurt WhatsApp-verkeersbord

De gemeente heeft ook in onze buurt WhatsApp verkeersborden geplaatst. Zo weet iedereen dat de buurt een WhatsApp groep heeft. Dit voorkomt misdrijven. Inbrekers blijven uit buurten waarvan zij weten dat bewoners elkaar via buurt WhatsApp waarschuwen.

WhatsApp buurtpreventie