Duurzaam Hullenveld

Op dinsdag 4 juni 2024 kwamen inwoners uit de wijk Hullenveld bij elkaar in Café Onder de Linden in Roden. Thema van de avond is een duurzamer Hullenveld. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Duurzaam Noordenveld en het Drents Energieloket.

Isoleren

Van 19.30 uur tot 21.30 uur was het café gevuld met een positieve sfeer. Er werden goede gesprekken gevoerd. Tijdens de avond konden bewoners meer leren over isolatie. De presentatie van het Drents Energieloket gaf handige tips over hoe bewoners hun huis beter kunnen isoleren. Dat helpt niet alleen om minder energie te gebruiken, maar ook om de energierekening te verlagen.

Duurzaam Hullenveld

Verder kregen de bewoners informatie over het Wijkuitvoeringsplan. Dat plan vertelt hoe de bewoners en de gemeente samen gaan werken om de buurt duurzamer/aardgasvrij te maken. Alle aanwezigen kregen een bon voor een gratis energieadvies, ter waarde van 450 euro. Daarmee kunnen ze een onafhankelijke energieadviseur uitnodigen die bij je thuis komt om te kijken hoe je je huis energiezuiniger kunt maken.

Aanmelden werkgroep en aanvraag voucher

Ook konden bewoners zich aanmelden voor de werkgroep. Dat is een groep mensen uit de buurt die samen met de gemeente en duurzaamheidsexperts gaan werken. Ze gaan kijken naar specifieke problemen en oplossingen bedenken om Hullenveld nog duurzamer te maken. Wil je meedoen met dit team of de voucher voor de energiecoach ontvangen? Stuur een mail naar duurzaam@noordenveld.nl.

Kijk ook op: https://www.duurzaamnoordenveld.nu/

Wie wil meedoen met ons buurtnetwerk?

Inwoners van onze buurt kunnen een belangrijke inbreng leveren bij thema’s als zorg en vergrijzing, verduurzaming van huizen en energietransitie, sociale samenhang en aandacht voor elkaar, of veiligheid. Heb je over één van die thema’s een mening, zorgen of een ervaring of deskundigheid of wil je ideeën aandragen om samen met mensen uit de buurt te realiseren? Kom ons buurtnetwerk versterken.

Het buurtnetwerk Hullenveld functioneert sinds 2016 als informatiebron en communicatie-middel binnen de wijk en naar de gemeente toe. Op straatniveau zijn er “buurtverbinders” en er is een kerngroep die de vinger aan de pols houdt en verschillende initiatieven onder de aandacht brengt. Ook doet die het onderhoud en beheer van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het beheer van de WhatsApp- groep buurtpreventie, de jaarlijkse wijkschouw, afstemming met andere wijkorganisaties en contacten met de gemeente.

De kerngroep bestaat op dit moment uit 5 personen. Zij kunnen zich niet op alle onderwerpen richten, zodat we op onderwerp of aandachtsgebied werken met (tijdelijke) werkgroepen.

Graag willen we naar de toekomst toe nog meer bewoners van onze wijk Hullenveld betrekken bij allerlei ontwikkelingen. Zo zoekt de werkgroep energietransitie (pas gestart) nog enkele buurtbewoners. Ook willen we graag starten met een werkgroep sociale samenhang en aandacht voor elkaar.

Meedoen binnen het buurtnetwerk is nuttig en leuk. Je kan een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke woon en leefomgeving, je leert andere mensen kennen uit de buurt en je hebt geen bestuurlijke verplichtingen.

Kortom: Wie komt met ons meedoen?

Stuur een berichtje aan: hullenveld@ziggo.nl

Mobiliteitsvisie

De gemeente Noordenveld werkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie om de mobiliteit en verkeersveiligheid te verbeteren. Deze mobiliteitsvisie wordt de opvolger van het bestaande GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan). Hiervoor willen we graag de mening en ideeën van inwoners verzamelen. Dit kan via een vragenlijst en een kaart. Inwoners kunnen hun mening geven over onderwerpen zoals verkeersveiligheid, openbaar vervoer, fietspaden en parkeren. Ook kunnen zij locaties aangeven waar verbeteringen gewenst zijn. Wij vragen buurtbewoners: vul de vragenlijst en de kaart in!

Mobiliteitsvisie (link naar website gemeente Noordenveld)

Verkeer heeft invloed op hoe prettig het is om in onze gemeente te wonen, te werken en te recreëren. Hiervoor heeft de gemeente beleid gemaakt. Dit beleid heet het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Dit beleid is 10 jaar oud en moet bijgewerkt worden.

De mobiliteitsvisie heeft tot doel om de mobiliteit en verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren, en daar hebben we uw hulp bij nodig!

Wat houdt de mobiliteitsvisie in?

De mobiliteitsvisie richt zich op het verbeteren van de mobiliteit en verkeersveiligheid in onze gemeente. Onderwerpen zoals verkeersveiligheid, openbaar vervoer, fietspaden en parkeren komen aan bod.

Denk samen met ons mee
Vanaf woensdag 5 juni tot zondag 7 juli kunt u de vragenlijst en kaart invullen op de website van de gemeente Noordenveld. Meer informatie over de mobiliteitsvisie is vanaf 5 juni te vinden op de gemeentelijke pagina:

U kunt de vragenlijst via deze link invullen: Vragenlijst verkeersplan

Verbeterpunten doorgeven

Voordat u uw verbeterpunten doorgeeft, vragen we u eerst de vragenlijst in te vullen. Dit helpt ons om een beter beeld te krijgen van uw mening en ervaringen.

In de kaart kunt u verbeterpunten doorgeven op het gebied van verkeersveiligheid, parkeren, openbaar vervoer, wandelen, fietsen of (auto)bereikbaarheid.

U kunt de verbeterpunten via deze link invullen: Kaart verkeersplan

Bij de balie: voor wie de vragenlijst en kaart liever op een papieren versie wilt invullen, zijn er vanaf woensdag 5 juni exemplaren beschikbaar bij de balie van het gemeentehuis.

Telefonisch: voor inwoners die visueel beperkt zijn, is er de mogelijkheid om de vragenlijst en kaart telefonisch door te nemen met iemand van de gemeente. Bel naar het algemene nummer van het gemeentehuis. Een medewerker zal helpen om de vragenlijst en kaart telefonisch door te nemen en de antwoorden in te vullen.

Doe mee met Burendag 2024!

Wat is burendag?

Buurten worden socialer en leuker als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Die contacten zijn de basis voor een sociaal sterke samenleving waarin iedereen ertoe doet. 

Ken jij je buren al járen en kom je er regelmatig over de vloer? Of ben je nieuw in de wijk en benieuwd wie er allemaal om jou heen wonen? Organiseer een burendag! Buurten worden levendiger wanneer iedereen zich inzet voor de wijk. Je kan meedoen met Nationale Burendag in 2024, of zelf iets organiseren. Lees wanneer de burendag is, hoe je je eigen burendag organiseert en welke leuke activiteiten je kan doen!

Nationale Burendag 2024

In 2024 wordt Nationale Burendag gevierd op zaterdag 28 september. Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts en wordt ieder jaar in het vierde weekend van september gevierd. Waarom? Omdat buurten een b’tje leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en helpen! Zin om een bakwedstrijd, spelletjesdag of buurtbarbecue te organiseren? Tof! Op de website burendag.nl kun je meer lezen over het initiatief en inspiratie opdoen voor jouw buurtactiviteiten. En goed nieuws: vanaf 10 juni kun je jouw activiteit aanmelden en hier zelfs tot 350 euro budget voor aanvragen! Hierbij geldt wel: op = op.

Zelf iets voor de buurt organiseren op een andere datum

Je kan natuurlijk buiten dit initiatief om ook een eigen buurtactiviteit organiseren. Dan kun je een datum prikken die iedereen uitkomt en weet je zeker dat je buurt compleet is! Van betrokken buren heb je namelijk het hele jaar profijt. Als iedereen voor elkaar klaar staat, hoeven minder mensen alleen te zijn. Het mooie is: ook veel gemeenten stellen hier een budget voor beschikbaar.

Budget burendag 2024 aanvragen bij gemeente

Check eens bij de gemeente of jij budget voor een burendag of andere activiteit kan krijgen. Er zijn vaak potjes beschikbaar voor het verleuken van jouw wijk. Wat ga jij op burendag organiseren?

Participatie verslag Roden Zuid (juni 2024)

Dit verslag van de gemeente Noordenveld is een weergave van de opbrengsten en uitkomsten van het gevoerde participatietraject voor/over het (concept) Gebiedsplan Roden Zuid. Het participatietraject is vormgegeven aan de hand van het participatieplan dat in de raadsvergadering van 1 november 2023. is vastgesteld. Bij de vaststelling is opgemerkt dat wat betreft kaders vanuit gemeentelijke beleidsstukken, naast de al in het participatieplan genoemde Woonvisie, het Programma Duurzaamheid en de Noordenveldse Kwaliteitsgids ook de Omgevingsvisie 2030 relevant is.

Klik hier voor de volledige inhoud van het verslag.

Gebiedsplan Roden Zuid

Na het behandelen van het concept-gebiedsplan door de gemeenteraad voor de locatie Roden Zuid zijn er vanaf november 2023 op verschillende manieren gesprekken geweest met belangstellenden/belanghebbenden. Naast inloopbijeenkomsten waren er groepsgesprekken en ook was het online mogelijk uw mening te geven. Deze inbreng is verzameld en in thema’s ondergebracht in een participatieverslag. Naast de bundeling van de inbreng, hebben we in het participatieverslag per thema een analyse en inhoudelijke reactie toegevoegd. Het participatieverslag treft u ook op deze website aan.

De opmerkingen en voorstellen die tijdens de participatie zijn gedaan, zijn waar mogelijk verwerkt in het definitieve gebiedsplan. Het college heeft op 11 juni besloten over het definitieve gebiedsplan Roden Zuid. Het gebiedsplan is te vinden op de projectpagina www.noordenveld.nl/roden-zuid

De gemeenteraad buigt zich begin juli over dit plan. 

Brainstorm Burgerberaad

Beste Noordervelder,

Wij, werkgroep BurgerBeraad Noordenveld en Noordenveldse jongeren, nodigen je uit voor een opwindende avond van gedachte-uitwisseling en innovatie op onze BurgerBeraad Brainstormsessie! Stap binnen en laat je inspireren tijdens deze diepgaande brainstormsessie over BurgerBeraad!

Een BurgerBeraad?

Het is een aanpak waarbij gewone burgers politici ondersteunen en concreet helpen bij het nemen van beslissingen over complexe maatschappelijke vraagstukken. Van pandemieën tot klimaatcrises, het BurgerBeraad biedt een podium voor inclusieve besluitvorming. Inmiddels worden al in meer dan 60 gemeenten en provincies Burgerberaden georganiseerd

Waarom zou je meedoen aan onze brainstormsessie?

 • Ontdek meer over BurgerBeraad en zijn impact.
 • Deel jouw briljante ideeën en diepgaande inzichten over actuele maatschappelijke thema’s in de gemeente Noordenveld

Wie kan deelnemen?

Iedereen die gepassioneerd is over het versterken van onze lokale democratie en het vinden van oplossingen voor complexe problemen is van harte welkom!

Wanneer en waar?

Datum: 5 maart

Tijd: 19:30 – 21:30 (Inloop vanaf 19:00 uur)

Locatie: Roden Centraal(bibliotheek), Heerestraat 178, Roden

Hoe kun je meedoen?

Reserveer jouw plek door je aan te melden via burgerberaadnoordenveld@gmail.com. Deelname is gratis, maar vanwege beperkte beschikbaarheid is registratie noodzakelijk.

Wij kijken ernaar uit je te verwelkomen voor een avond vol inspiratie en betrokkenheid!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep BurgerBeraad Noordenveld, Anita van der Noord, Jan Kruize, Ype Dijkstra

Noorderveldse jongeren,

Thijs Hogenhuis, Teun Aartsen, Feline de Jong

Wij geloven in het belang van (jongeren)participatie en het actief betrekken van inwoners (jongeren) bij de besluitvorming in onze prachtige gemeente Noordenveld.

Oproep werkgroep energietransitie Hullenveld

Beste buurtgenoten van Hullenveld,

Wij, van het buurtnetwerk Hullenveld, nodigen jullie uit om deel te nemen aan een bevlogen werkgroep die zich vol energie wil storten op de verduurzaming van onze wijk!

Uit ervaring blijkt dat diversiteit van cruciaal belang is voor het succesvol verduurzamen van een wijk als Hullenveld. We willen mensen van alle leeftijden, geslachten en achtergronden verwelkomen, omdat we weten dat verschillende perspectieven de sleutel zijn tot groene innovatie.

Jouw betrokkenheid is wat telt!

Of je nu een doorgewinterde expert bent op het gebied van energietransitie en duurzaamheid, of gewoon een gezonde nieuwsgierigheid hebt naar wat er mogelijk is, we hebben jouw hulp nodig. Samen kunnen we een verschil maken!

De werkgroep zal niet alleen focussen op aspecten van de energietransitie, maar juist ook op communicatie en participatie. We hebben geleerd dat een multidisciplinaire benadering de beste resultaten oplevert. We willen een werkgroep creëren waar iedereen aan kan meedoen en zijn/haar eigen rol heeft.

De werkgroep zal zich bezighouden met diverse taken, waarbij jouw talent en interesse tot hun recht komen. Denk aan het organiseren van energie gerelateerde evenementen, het schrijven van de nieuwsbrief, het uitzetten van enquêtes, en het organiseren van informatieve avonden. Deze taken zijn slechts voorbeelden; als vrijwilligers bepalen jullie zelf hoe jullie bijdragen.

Wij zijn verheugd te melden dat zowel de energiecoöperatie NoordseVeld als de gemeente klaarstaan om deze werkgroep te ondersteunen, indien gewenst. Samen vormen we een krachtige alliantie om Hullenveld duurzamer te maken.

Ben jij klaar om Hullenveld te helpen verduurzamen? Wil je deel uitmaken van een dynamische groep die verandering teweegbrengt? Neem dan nu contact met ons op via (hullenveld@ziggo.nl) en laten we samen bouwen aan een groenere toekomst voor Hullenveld!

Met groene groeten,

Buurtnetwerk Hullenveld

Uitnodigingsbrief bijeenkomsten Roden Zuid

6 november 2023,

Beste bewoner,

De gemeenteraad heeft woensdag 1 november het concept gebiedsplan voor Roden Zuid vrijgegeven voor participatie. Voordat we het definitieve plan aan de gemeenteraad voorleggen, willen we graag met u in gesprek over de plannen. Hieronder leest u wanneer en hoe dit kan. Als directe aanwonende/omwonende willen we u hier rechtstreeks over informeren.

Het concept plan

Roden Zuid is in de gemeentelijke Woonvisie aangewezen als belangrijke locatie voor woningbouw. Het gebiedsplan gaat verder door specifieke richtlijnen vast te stellen voor de verschillende bouwlocaties in dit gebied. Deze richtlijnen hebben onder andere betrekking op de kenmerken en uitstraling van nieuwe woningen, hoe ze in het bestaande landschap passen en de verkeersontsluiting.

Dit plan bouwt voort op eerdere besluiten en plannen met betrekking tot Roden Zuid. Eerder  heeft de gemeenteraad besluiten genomen na een participatietraject in het voorjaar van 2021, vooral gericht op de vraag ‘welke functie waar moet komen’. Hierbij zijn  bijvoorbeeld locaties  voor woningbouw en waterberging aangewezen. Ook is besloten dat er geen nieuwe weg tussen de Maatlanden en de Norgerweg komt. Het Gebiedsplan concentreert zich voornamelijk op de vervolgvraag ‘hoe moeten de nieuwe functies en woongebieden eruit zien?’

Van concept naar definitief plan

Met de input uit eerdere participatie en de besluiten van de gemeenteraad hebben we dit    concept gebiedsplan opgesteld. Het plan is momenteel in conceptvorm en we willen graag uw mening horen voordat we het definitief maken. Uw reacties en suggesties, evenals die van anderen, worden verwerkt in een verslag over de participatie. Op basis van deze input zullen we het plan aanpassen naar de definitieve versie en deze aan de gemeenteraad voor goedkeuring voorleggen.

Bijlagen:

Na goedkeuring van het plan gaat het de volgende fase in. Dan gaan we aan de slag met het uitwerken van stedenbouwkundige plannen, het aanpassen van het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan), en bijbehorende onderzoeken. Tijdens deze fase organiseren we opnieuw informatiebijeenkomsten.

Meer informatie over het plan is beschikbaar op www.noordenveld.nl/rodenzuid

Participatiemogelijkheden

U heeft verschillende opties om uw reacties en suggesties op het plan met ons te delen. Hieronder leest u hoe, waar, en wanneer dit mogelijk is:

1.      Inloopbijeenkomsten

Wilt u meer informatie over de plannen en op laagdrempelige manier met de gemeente in gesprek over de inhoud van de plannen? Kom dan naar één van de inloopbijeenkomsten die wij organiseren:

 • Wanneer?
  • maandag 13 november
  • donderdag 16 november
  • dinsdag 21 november
  • donderdag 23 november
 • Hoe laat?
  • vrije inloop tussen 17.00 en 19.30 uur. U kunt langskomen op een moment dat het u past.
 • Locatie?
  • sportcentrum De Hullen (Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden)

2.      Verdiepende groepsgesprekken/-discussie

Wilt u langer meedenken en -praten over het plan? Meld u dan aan voor één van de groepsgesprekken. Aan de hand van een aantal stellingen gaat u in gesprek met andere betrokkenen en belangstellenden over het gebiedsplan. Om te voorkomen dat er te grote groepen ontstaan, vragen we u om u zich hiervoor op te geven via het aanmeldformulier op www.noordenveld.nl/rodenzuid of door een email te sturen naar rodenzuid@noordenveld.nl

 • Wanneer?
  • maandag 13 november
  • donderdag 16 november
  • dinsdag 21 november
  • donderdag 23 november
 • Hoe laat?
  • van 20.00 tot uiterlijk 21.00 uur. Opgave verplicht!
 • Locatie?
  • sportcentrum De Hullen (Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden)

3.      Online vragenlijst en ideeënbus

Wilt of kunt u niet naar de bijeenkomsten komen, maar wilt u wel meedenken en uw inbreng geven? Dat kan. U kunt uw ideeën, suggesties en reacties achterlaten in de digitale ideeënbus op www.noordenveld.nl/rodenzuid. Ook kunt u hier een vragenlijst met stellingen invullen.

Wij zien en spreken u graag tijdens één van de bijeenkomsten. Heeft u vooraf nog vragen? Stuur dan een e-mail naar rodenzuid@noordenveld.nl of bel met Sjanet Jakobs (projectondersteuner)  of Jan Nicolai (projectleider) via 088 050 8888.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Jos Darwinkel

Wethouder Ruimtelijke Ordening

Inloopspreekuren Roden Centraal

Diverse organisaties zijn in de vernieuwde bibliotheek, Roden Centraal, gestart met een inloopspreekuur. Op de website van de bibliotheek staat de agenda. Bind bibliotheken (op-shop.nl).

Humanitas, het Drents Energie Loket, Welzijn in Noordenveld, het Taalhuis en de gebiedsverbinders houden spreekuren. Op de website van de bibliotheek staat de agenda.  

Iedere donderdagmiddag tussen 13:00 – 15:30 is er een gezamenlijk inloopspreekuur van de gebiedsverbinder, een wijkagent en Woonborg. Zij krijgen vaak vragen van inwoners over zaken waarin ze samenwerken.

Ze willen graag dat inwoners op een laagdrempelige manier met ze in contact kunnen komen. En dat kan heel goed in de bibliotheek. Dus zegt het voort/ ga een keer langs!