Participatie verslag Roden Zuid (juni 2024)

Dit verslag van de gemeente Noordenveld is een weergave van de opbrengsten en uitkomsten van het gevoerde participatietraject voor/over het (concept) Gebiedsplan Roden Zuid. Het participatietraject is vormgegeven aan de hand van het participatieplan dat in de raadsvergadering van 1 november 2023. is vastgesteld. Bij de vaststelling is opgemerkt dat wat betreft kaders vanuit gemeentelijke beleidsstukken, naast de al in het participatieplan genoemde Woonvisie, het Programma Duurzaamheid en de Noordenveldse Kwaliteitsgids ook de Omgevingsvisie 2030 relevant is.

Klik hier voor de volledige inhoud van het verslag.