Gebiedsplan Roden Zuid

Na het behandelen van het concept-gebiedsplan door de gemeenteraad voor de locatie Roden Zuid zijn er vanaf november 2023 op verschillende manieren gesprekken geweest met belangstellenden/belanghebbenden. Naast inloopbijeenkomsten waren er groepsgesprekken en ook was het online mogelijk uw mening te geven. Deze inbreng is verzameld en in thema’s ondergebracht in een participatieverslag. Naast de bundeling van de inbreng, hebben we in het participatieverslag per thema een analyse en inhoudelijke reactie toegevoegd. Het participatieverslag treft u ook op deze website aan.

De opmerkingen en voorstellen die tijdens de participatie zijn gedaan, zijn waar mogelijk verwerkt in het definitieve gebiedsplan. Het college heeft op 11 juni besloten over het definitieve gebiedsplan Roden Zuid. Het gebiedsplan is te vinden op de projectpagina www.noordenveld.nl/roden-zuid

De gemeenteraad buigt zich begin juli over dit plan.