Project Bermscouts

31 oktober, Inspiratiebijeenkomst Streekbeheer en presentatie project Bermscouts

Als gemeente Noordenveld maken we werk van ecologisch bermbeheer, waarbij eens in zes jaar de bermen professioneel worden gemonitord. In de tussenliggende jaren willen we als gemeente graag de vinger aan de pols houden door waardevolle bermen met vrijwilligers te monitoren. Ook willen graag nauwkeuriger weten waar in de gemeente planten en diersoorten voorkomen die baat hebben bij een aangepast maaibeheer. We zoeken daarvoor vrijwilligers die bermscout willen worden om zo mee te helpen dit te realiseren.

In het voorjaar van 2024 gaat het project Bermscouts van start. Tijdens deze dag leert u o.a. aan de hand van veldinstructies werken met de nectar-index en krijgt u tijdens een excursie tips over het herkennen van de belangrijkste planten en insecten in de berm en wat hun aanwezigheid zegt over het beheer. Wilt u meer weten over wat het project bermscouts inhoudt en wat u kunt verwachten tijdens de startbijeenkomst Bermscouts in het voorjaar?

Op 31 oktober vindt er een inspiratiebijeenkomst Streekbeheer plaats in de Brinkhof te Norg. Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven over het project Bermscouts. In de in deze mail bijgesloten agenda vindt u het programma van de bijeenkomst. U bent welkom bij het hele programma. Het staat u echter vrij om na de presentatie over het project Bermscouts, tijdens de pauze, de bijeenkomst te verlaten.

Wij hopen u te ontmoeten op 31 oktober.

Agenda: Dinsdag 31 oktober 2023

Locatie:  Multifunctioneel Centrum De Brinkhof Brink 1, 9331 AA Norg

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur Inloop vanaf 19.45 uur

20.00 uur:     Welkom en opening

20.05 uur:     Bermbeheer in de gemeente Noordenveld

Een korte introductie over het bermbeheer in de gemeente Noordenveld.

20.20 uur:     Presentatie Bermscouts

In het voorjaar van 2024 start het project bermscouts in de gemeente Noordenveld en is het mogelijk om meer kennis op te doen over het monitoren van bermen.

Tijdens een presentatie wordt meer verteld over het project bermscouts en het belang van het monitoren van planten in de berm.

21.00 uur:     Korte pauze

21.10 uur:     Voorstelronde Streekbeheer

21.40 uur:     Streekbeheer in de gemeente Noordenveld

 • De mogelijkheden vanuit het Streekbeheer in 2024
 • Activiteitenkalender
 • Projecten

21.55 uur:     Rondvraag

22.00 uur:     Afsluiting

Plankaart laadpalen gemeente gepubliceerd

Bericht van de gemeente m.b.t. meedenken over laadpalen dd. 12-10-2023

Tot en met 17 september bestond de gelegenheid om te reageren op de gemeentelijke concept plankaart met betrekking tot mogelijke openbare laadpalen (tot aan het jaar 2030). We hebben 101 reacties ontvangen die rechtstreeks via locaties op de plankaart zijn binnengekomen. Daarnaast heb ik persoonlijk nog 14 afzonderlijke berichten ontvangen.

Inmiddels zijn deze reacties verwerkt en hebben we de plankaart opnieuw gepubliceerd, waarbij de gemeentelijke reacties zijn toegevoegd aan de betreffende locaties waar inwoners positieve of negatieve beoordelingen hebben gegeven.

De bijgewerkte plankaart is beschikbaar op onze website via de volgende link:

Laadpalen plankaart 2023-2030 | Gemeente Noordenveld

Plaatsing laadpalen

Wellicht ten overvloede wil ik nogmaals benadrukken dat het hier om planlocaties gaat. Laadpalen worden pas geïnstalleerd wanneer er daadwerkelijk een concrete aanvraag goedgekeurd is van een inwoner die geen eigen oprit heeft en een elektrische auto bezit. Daarnaast kan de gemeente er in bepaalde gevallen zelf ook voor kiezen om strategisch gelegen laadpalen te plaatsen. Of in 2030 daadwerkelijk op alle locaties in de plankaart laadpalen zullen staan, zal afhangen van de ontwikkelingen in het elektrisch vervoer.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met opnemen met:​​​​

Aafke Hania beleidsmedewerker verkeer, 088 050 82 25, A.Hania@noordenveld.nl

Ontwikkelingen Roden Zuid

Zoals eerder toegezegd willen we de buurtbewoners van Hullenveld graag op de hoogte houden van de planontwikkeling voor Roden Zuid. Een gebied in en grenzend aan onze wijk.

We willen jullie informeren over onze contacten met de gemeente over de plannen voor Roden Zuid. Afgelopen week hebben we gesproken met de projectleider van de gemeente. Hij heeft ons op hoofdlijnen op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

De gemeente werkt nu aan het concept Gebiedsplan Roden Zuid. De inhoud van het concept Gebiedsplan is een uitwerking van twee jaar geleden, toen er (ook) bijeenkomsten zijn georganiseerd en besluiten door de gemeenteraad zijn genomen. Dat gaat de gemeente nu weer doen. Waarschijnlijk in november zullen er meerdere inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken over het concept Gebiedsplan Roden Zuid worden georganiseerd. De uitnodigingen van de gemeente daarvoor zullen wij tegen die tijd ook aan jullie bekendmaken.

Het is de bedoeling van de gemeente om met de inbreng van de aanwezigen en deelnemers tijdens de bijeenkomsten en gesprekken het Gebiedsplan vervolgens definitief te maken en voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn. Daarna kan de gemeente aan de slag met het vervolg zoals stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

Zodra er meer concreet nieuws te melden is, zullen we dat met een nieuwsbrief en/of op de website www.hullenveldroden.nl bekend maken. Ook kunt u via de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad Noordenveld ontwikkelingen volgen.

Toegevoegd 20-10-2023: HIER de link naar de betreffende raadsstukken, waaronder het Concept Gebiedsplan Roden Zuid en de Participatie Roden Zuid.

Voor participatie van de buurt worden inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken georganiseerd in sporthal De Hullen. De uitnodigingen volgen na 1 november.

Informatiebijeenkomst beweegpark Hullenveld

Afgelopen donderdag 5 oktober was er in het restaurant van Sportcentrum De Hullen inloop om informatie te krijgen over een nieuw intitiatief van Roden, Fit en Gezond, het Sportcentrum De Hullen, Interzorg De Hullen en de wijk Het Hullenveld. De gemeente was gastheer. Er zijn een beperkt aantal wijkbewoners en sporters geweest om zich te informeren. Komende woensdag 11 oktober is er s morgens van 10.00 tot 11.30 opnieuw gelegenheid om in het Sportcentrum De Hullen informatie op te halen en je mening te geven. Het aantal reacties is van belang voor het proces van de subsidieaanvraag o.a. bij het Drents Dorpenfonds en de gemeente Noordenveld.

Komt allen. Ton Podt, lid kerngroep van de wijk Hullenveld

Plannen Beweegpark Hullenveld

Er zijn plannen om een Beweegpark Hullenveld te realiseren.

Een beweegpark in de open lucht voor jong en oud!

Locatie: fietsenstalling voor sporthal “de Hullen”

Om de plannen in te zien en te bespreken komen er twee inloopmogelijkheden in de hal van het sportcentrum:

Op donderdag 5 oktober 19.30- 21.00 u  en woensdag  11 oktober 10.00 – 11.30 u

In de wijk Rodenveld is het beweegpark een groot succes. Wekelijks worden hier trainingen verzorgd.

Er is veel geld (ca. €100.000)  nodig voor dit beweegpark, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd als er voldoende enthousiasme is bij de wijkbewoners.

Dus bent u geïnteresseerd, kom dan naar één van deze bijeenkomsten.

NIEUW: Maandelijkse markt in zorgcentrum de Hullen.

Wees welkom!!

Maandelijks terugkerende markt in Zorgcentrum de Hullen.

Vanaf dinsdag 5 september is er binnen het Zorgcentrum de Hullen een maandelijks terugkerende markt van 09:30 tot 12:00.

( elke eerste dinsdag van de maand)

De volgende standhouders zijn aanwezig:

 • Flowers & Lifestyle
 • Slagerij Nederhoed
 • De Jonge taarten
 • Oriflame
 • Repair café
 • Het Vishuys Roden
 • Scheepstra kabinet met diversiteit aan producten
 • Vanaf oktober de familie Snip met hun producten van de boerderij en de Brocante markt

Afval gedumpt bij zorgcentrum de Hullen

Op 10 augustus werd bij de glascontainer van De Hullen afval aangetroffen, zie foto.

Inmiddels is het afval afgevoerd, wat de nodige kosten met zich mee heeft gebracht.

Geld dat we liever op een andere manier hadden uitgegeven, hierbij denkende aan het welzijn van onze bewoners. U begrijpt dat wij niet weten wie deze spullen hier heeft neergezet en dus ook niemand persoonlijk kunnen aanspreken.

Wij willen een oproep doen om de glascontainer te gebruiken voor glas en de rest van het afval daar te deponeren waar het hoort. (Gratis afval inleveren kan ook bij de mobiele afvalkraam).

Hartelijk dank,

Medewerkers De Hullen

Bericht vanuit woonzorgcentrum de Hullen

augustus 2023

Inleiding

Wij willen u graag betrekken bij De Hullen en nodigen u dan ook van harte uit om dit verslag te lezen.

Wie wonen er in woonzorgcentrum De Hullen

Voordat wij van alles vertellen over wat we zoal doen is het misschien goed om nogmaals heel kort onszelf even voor te stellen: woonzorgcentrum De Hullen, wat is dat, wie wonen daar en wat bieden wij?

De Hullen is één van de locaties van Interzorg en bestaat uit vier afdelingen, in totaal zijn er 131 appartementen en wonen er 136 mensen. De doelgroep van De Hullen zijn mensen die zorg nodig hebben en niet meer in staat zijn om alleen te wonen. Om in De Hullen te kunnen wonen heb je een indicatie nodig van het CIZ.

Wonen en zorg zijn twee speerpunten binnen de locatie, dàt is wat we de bewoners bieden. De mensen wonen in De Hullen en wij bieden ze de zorg die wenselijk is. Daarnaast staat welzijn hoog in het vaandel. Hebben wij oog voor de bewoner en vinden wij het belangrijk om onze bewoner te kennen, zodat we ook op dat gebied die zorg kunnen bieden die de bewoner nodig heeft.

Die zorg bieden wij als team, bestaande uit zorgmedewerkers, medewerkers facilitair, de behandeldienst en indien nodig en gewenst met andere professionals. Verder is er nauw contact met huisartsen, Stichting WiN, Alzheimercafé, de bibliotheek en verschillende plaatselijke ondernemers.  

Wij zijn trots op wat wij kunnen betekenen voor onze bewoners en bieden hen graag een echt thuis(gevoel)!

Wat gebeurt er in woonzorgcentrum De Hullen

Het tweede kwartaal van dit jaar verliep rustig. We hebben kunnen genieten van prachtige zonnige dagen, op sommige dagen was de temperatuur zelfs tropisch, zo warm. We zochten de rust op, deden wat nodig was maar alles een stapje langzamer. En dat was goed!

Eerste rit quattrofiets

De uitschieter in juni was het feest rondom de eerste rit met de quattrofiets. Er werd flink uitgepakt om dit groots te vieren. Bert Solo verzorgde een geweldig optreden, er werd uitbundig meegezongen.

Anja’s ijscokar was er ook bij. Anja deelde met plezier de ijsjesuit. Een heerlijk verkoelende versnapering die door de bewoners, vrijwilligers en medewerkers erg werd gewaardeerd.

Om het compleet te maken was er nog de borrel. Er was een advocaatje met slagroom, een biertje of frisdrank naar keuze. De eerste rit werd gereden met drie bewoners en de begeleider, daarna volgden nog verschillende ritten met bewoners, vrijwilligers en medewerkers.

Wij kijken terug op een bijzonder jaar wat betreft de aanschaf van de quattrofiets. De vele activiteiten die werden georganiseerd, de donaties die we mochten ontvangen, de bijdrage vanuit de plaatselijke ondernemers, HartingBank en Stichting Vrienden van Interzorg maakten het mogelijk om uiteindelijk de fiets aan te schaffen en op 15 juni het feest te kunnen vieren ter ere van de eerste rit met quattrofiets.

Ook u kunt gebruik maken van de quattro- en duofiets. Via de gastdame van De Hullen maakt u een afspraak. Het telefoonnummer waarop u haar kunt bereiken is 050-3650250. Zij informeert u graag over de mogelijkheden

Zomerfeest De Hullen

Zoals eerder aangegeven vindt het zomerfeest in en rondom De Hullen plaats op woensdag 13 september. De eerste voorbereidingen van het tuinfeest in 2023 zijn gestart. Er is regelmatig overleg met de heer T. Podt en de uitnodiging aan u om een marktkraampje te huren is op de website van Hullenveld geplaatst. U bent harte welkom om hier gebruik van te maken. U kunt zich opgeven via emailadres a.lepair@interzorg.nl.

Het goede doel voor 2023/2024 bekend: Circus in de Zorg naar Roden laten komen in 2024. Maar wat doet Circus in de zorg precies:

Circus in de Zorg: alles voor een glimlach

Wie wordt er niet vrolijk van: een bezoek aan het circus. Zwierende acrobaten, de grappige clown en honden die de leukste kunstjes doen. Zeker voor bewoners van zorginstellingen een leuk dagje uit, waarbij oude herinneringen weer tot leven komen. Hier maakt het team van Circus in de Zorg zich iedere voorstelling opnieuw sterk voor. Inclusief circustent en pipowagen strijkt het team van Alex Sijm iedere paar dagen bij een andere zorginstelling in Nederland neer. Juist die onvergetelijke ervaring met een mooie glimlach, daar doen ze het voor!

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website: Circus in de Zorg: alles voor een glimlach (ncz.nl)

We gaan ons inzetten ook dit doel te verwezenlijken. Een doel dat breder reikt dan alleen de bewoners van De Hullen. We willen graag ook u, de buurtbewoners, kinderen van de basisschool, Stichting WiN, contactpersonen en anderen een onvergetelijke ervaring met een glimlach bezorgen. Een mooie samenwerking met verschillende andere organisaties waar we naar uitkijken!

Net als vorig jaar gaan we verschillende activiteiten organiseren om het geld te verzamelen dat nodig is om deze wens uit te laten komen. Wilt u een financiële bijdrage leveren?

Dat kan! In de hal van De Hullen (naast de liften) hangt een brievenbus. Daar kunt u uw donatie in doen. Alvast hartelijk dank.

Wij zien u graag op woensdag 13 september tussen 11.00 en 16.00 uur in en rondom De Hullen.