Project Bermscouts

31 oktober, Inspiratiebijeenkomst Streekbeheer en presentatie project Bermscouts

Als gemeente Noordenveld maken we werk van ecologisch bermbeheer, waarbij eens in zes jaar de bermen professioneel worden gemonitord. In de tussenliggende jaren willen we als gemeente graag de vinger aan de pols houden door waardevolle bermen met vrijwilligers te monitoren. Ook willen graag nauwkeuriger weten waar in de gemeente planten en diersoorten voorkomen die baat hebben bij een aangepast maaibeheer. We zoeken daarvoor vrijwilligers die bermscout willen worden om zo mee te helpen dit te realiseren.

In het voorjaar van 2024 gaat het project Bermscouts van start. Tijdens deze dag leert u o.a. aan de hand van veldinstructies werken met de nectar-index en krijgt u tijdens een excursie tips over het herkennen van de belangrijkste planten en insecten in de berm en wat hun aanwezigheid zegt over het beheer. Wilt u meer weten over wat het project bermscouts inhoudt en wat u kunt verwachten tijdens de startbijeenkomst Bermscouts in het voorjaar?

Op 31 oktober vindt er een inspiratiebijeenkomst Streekbeheer plaats in de Brinkhof te Norg. Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven over het project Bermscouts. In de in deze mail bijgesloten agenda vindt u het programma van de bijeenkomst. U bent welkom bij het hele programma. Het staat u echter vrij om na de presentatie over het project Bermscouts, tijdens de pauze, de bijeenkomst te verlaten.

Wij hopen u te ontmoeten op 31 oktober.

Agenda: Dinsdag 31 oktober 2023

Locatie:  Multifunctioneel Centrum De Brinkhof Brink 1, 9331 AA Norg

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur Inloop vanaf 19.45 uur

20.00 uur:     Welkom en opening

20.05 uur:     Bermbeheer in de gemeente Noordenveld

Een korte introductie over het bermbeheer in de gemeente Noordenveld.

20.20 uur:     Presentatie Bermscouts

In het voorjaar van 2024 start het project bermscouts in de gemeente Noordenveld en is het mogelijk om meer kennis op te doen over het monitoren van bermen.

Tijdens een presentatie wordt meer verteld over het project bermscouts en het belang van het monitoren van planten in de berm.

21.00 uur:     Korte pauze

21.10 uur:     Voorstelronde Streekbeheer

21.40 uur:     Streekbeheer in de gemeente Noordenveld

  • De mogelijkheden vanuit het Streekbeheer in 2024
  • Activiteitenkalender
  • Projecten

21.55 uur:     Rondvraag

22.00 uur:     Afsluiting