Uitnodigingsbrief bijeenkomsten Roden Zuid

6 november 2023,

Beste bewoner,

De gemeenteraad heeft woensdag 1 november het concept gebiedsplan voor Roden Zuid vrijgegeven voor participatie. Voordat we het definitieve plan aan de gemeenteraad voorleggen, willen we graag met u in gesprek over de plannen. Hieronder leest u wanneer en hoe dit kan. Als directe aanwonende/omwonende willen we u hier rechtstreeks over informeren.

Het concept plan

Roden Zuid is in de gemeentelijke Woonvisie aangewezen als belangrijke locatie voor woningbouw. Het gebiedsplan gaat verder door specifieke richtlijnen vast te stellen voor de verschillende bouwlocaties in dit gebied. Deze richtlijnen hebben onder andere betrekking op de kenmerken en uitstraling van nieuwe woningen, hoe ze in het bestaande landschap passen en de verkeersontsluiting.

Dit plan bouwt voort op eerdere besluiten en plannen met betrekking tot Roden Zuid. Eerder  heeft de gemeenteraad besluiten genomen na een participatietraject in het voorjaar van 2021, vooral gericht op de vraag ‘welke functie waar moet komen’. Hierbij zijn  bijvoorbeeld locaties  voor woningbouw en waterberging aangewezen. Ook is besloten dat er geen nieuwe weg tussen de Maatlanden en de Norgerweg komt. Het Gebiedsplan concentreert zich voornamelijk op de vervolgvraag ‘hoe moeten de nieuwe functies en woongebieden eruit zien?’

Van concept naar definitief plan

Met de input uit eerdere participatie en de besluiten van de gemeenteraad hebben we dit    concept gebiedsplan opgesteld. Het plan is momenteel in conceptvorm en we willen graag uw mening horen voordat we het definitief maken. Uw reacties en suggesties, evenals die van anderen, worden verwerkt in een verslag over de participatie. Op basis van deze input zullen we het plan aanpassen naar de definitieve versie en deze aan de gemeenteraad voor goedkeuring voorleggen.

Bijlagen:

Na goedkeuring van het plan gaat het de volgende fase in. Dan gaan we aan de slag met het uitwerken van stedenbouwkundige plannen, het aanpassen van het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan), en bijbehorende onderzoeken. Tijdens deze fase organiseren we opnieuw informatiebijeenkomsten.

Meer informatie over het plan is beschikbaar op www.noordenveld.nl/rodenzuid

Participatiemogelijkheden

U heeft verschillende opties om uw reacties en suggesties op het plan met ons te delen. Hieronder leest u hoe, waar, en wanneer dit mogelijk is:

1.      Inloopbijeenkomsten

Wilt u meer informatie over de plannen en op laagdrempelige manier met de gemeente in gesprek over de inhoud van de plannen? Kom dan naar één van de inloopbijeenkomsten die wij organiseren:

 • Wanneer?
  • maandag 13 november
  • donderdag 16 november
  • dinsdag 21 november
  • donderdag 23 november
 • Hoe laat?
  • vrije inloop tussen 17.00 en 19.30 uur. U kunt langskomen op een moment dat het u past.
 • Locatie?
  • sportcentrum De Hullen (Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden)

2.      Verdiepende groepsgesprekken/-discussie

Wilt u langer meedenken en -praten over het plan? Meld u dan aan voor één van de groepsgesprekken. Aan de hand van een aantal stellingen gaat u in gesprek met andere betrokkenen en belangstellenden over het gebiedsplan. Om te voorkomen dat er te grote groepen ontstaan, vragen we u om u zich hiervoor op te geven via het aanmeldformulier op www.noordenveld.nl/rodenzuid of door een email te sturen naar rodenzuid@noordenveld.nl

 • Wanneer?
  • maandag 13 november
  • donderdag 16 november
  • dinsdag 21 november
  • donderdag 23 november
 • Hoe laat?
  • van 20.00 tot uiterlijk 21.00 uur. Opgave verplicht!
 • Locatie?
  • sportcentrum De Hullen (Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden)

3.      Online vragenlijst en ideeënbus

Wilt of kunt u niet naar de bijeenkomsten komen, maar wilt u wel meedenken en uw inbreng geven? Dat kan. U kunt uw ideeën, suggesties en reacties achterlaten in de digitale ideeënbus op www.noordenveld.nl/rodenzuid. Ook kunt u hier een vragenlijst met stellingen invullen.

Wij zien en spreken u graag tijdens één van de bijeenkomsten. Heeft u vooraf nog vragen? Stuur dan een e-mail naar rodenzuid@noordenveld.nl of bel met Sjanet Jakobs (projectondersteuner)  of Jan Nicolai (projectleider) via 088 050 8888.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Jos Darwinkel

Wethouder Ruimtelijke Ordening