Ontwikkelingen Roden Zuid

Zoals eerder toegezegd willen we de buurtbewoners van Hullenveld graag op de hoogte houden van de planontwikkeling voor Roden Zuid. Een gebied in en grenzend aan onze wijk.

We willen jullie informeren over onze contacten met de gemeente over de plannen voor Roden Zuid. Afgelopen week hebben we gesproken met de projectleider van de gemeente. Hij heeft ons op hoofdlijnen op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

De gemeente werkt nu aan het concept Gebiedsplan Roden Zuid. De inhoud van het concept Gebiedsplan is een uitwerking van twee jaar geleden, toen er (ook) bijeenkomsten zijn georganiseerd en besluiten door de gemeenteraad zijn genomen. Dat gaat de gemeente nu weer doen. Waarschijnlijk in november zullen er meerdere inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken over het concept Gebiedsplan Roden Zuid worden georganiseerd. De uitnodigingen van de gemeente daarvoor zullen wij tegen die tijd ook aan jullie bekendmaken.

Het is de bedoeling van de gemeente om met de inbreng van de aanwezigen en deelnemers tijdens de bijeenkomsten en gesprekken het Gebiedsplan vervolgens definitief te maken en voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn. Daarna kan de gemeente aan de slag met het vervolg zoals stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

Zodra er meer concreet nieuws te melden is, zullen we dat met een nieuwsbrief en/of op de website www.hullenveldroden.nl bekend maken. Ook kunt u via de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad Noordenveld ontwikkelingen volgen.

Toegevoegd 20-10-2023: HIER de link naar de betreffende raadsstukken, waaronder het Concept Gebiedsplan Roden Zuid en de Participatie Roden Zuid.

Voor participatie van de buurt worden inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken georganiseerd in sporthal De Hullen. De uitnodigingen volgen na 1 november.