Herinrichting gedeelte Nieuweweg

Verslag inspraakavond 3 oktober 2023

Op 3 oktober was er een inspraakavond voor de buurtbewoners rondom het gebied Nieuweweg/Westerstraat/Heerestraat betreffende de herinrichting van dit gedeelte van de Nieuweweg. De fietsersbond (zie info hieronder) was hier ook voor uitgenodigd. Als voorbereiding hebben we vanuit de fietsersbond op 20 september om 13.00 uur de situatie ter plekke bekeken en beoordeeld en kwamen tot de conclusie, dat er bijzonder veel autoverkeer is en dat er veel te hard wordt gereden. De indruk bestaat, dat een groot gedeelte van het autoverkeer geen bestemmingsverkeer is, maar deze route gebruikt als doorgaande weg richting Peize via de Heerestraat en Raadhuisstraat of richting Leek via de Westerstraat en de Touwslager.
De kruising Nieuweweg/Westerstraat is erg onoverzichtelijk. De fietsers op de Nieuweweg richting Heerestraat komen in de verdrukking door het links afslaande verkeer richting Westerstraat.

Om een veiliger situatie voor de fietser te creëren komen we tot de volgende voorstellen:

  • 30 km zone in laten gaan direct na de rotonde Nieuweweg/Ceintuurbaan

Op deze weg rijden veel fietsers en vooral kinderen. Bovendien wordt op deze wijze het autoverkeer ontmoedigd.

  • De klinkerbestrating van de Heerestraat te verlengen tot voorbij de kruising Westerstraat

Dit geeft duidelijk aan, dat een 30 km zone betreft.

De verkeersdrempel Molenweg/Nieuweweg verwijderen, zodat dit een gelijkwaardige kruising wordt.

Hiermee wordt het afnemen van de snelheid bevorderd, omdat men genoodzaakt wordt om beter op te letten.

  • Zoveel mogelijk verkeersremmende maatregelen nemen om het gebruik als doorgaande weg tegen te gaan.
  •  De Westerstraat voorzien van zebrapaden bij de Koerskamp en de Padkamp.

Deze kruisingen worden veel door fietsers en wandelaars (veel ouderen van omliggende appartementencomplexen).

  • Het autoverkeer zoveel mogelijk stimuleren om via de Maatlanden richting Groningen en Leek te gaan.

Hiermee neemt de verkeersdruk in het centrum af.

Meer informatie over fietsersbond Kop van Drenthe:

Schroom niet om eens mee te denken.…..