Raadsvoorstel vernieuwen zwembad de Hullen

Ter informatie: Voorbereidingskrediet onderzoeksrapportage zwembad De Hullen.

Gevraagd besluit:

 1. € 25.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar stellen voor een onderzoek naar een
  nieuw zwembad in Roden.
 2. De uitgangspunten voor het onderzoek vaststellen.
  Kern van het gevraagde besluit
  Zwembad De Hullen is onderdeel van Sportcentrum De Hullen. Het overdekte zwembad
  heeft aanzienlijke schade aan één van de bassins. Dit kan niet hersteld worden.
  Hierdoor komt vervanging van het bassin vervroegd aan de orde. Daarnaast staan grote
  onderhoudsinvesteringen op het programma. Ook is het bad verouderd en voldoet het
  niet meer aan de eisen van deze tijd.
  Tot slot wordt al langere tijd gekeken naar mogelijkheden om het zwembad verder te
  verduurzamen. Het gasverbruik is enorm en ook het energieverbruik moet fors dalen om
  te voldoen aan duurzaamheidseisen.
  Voor een dorp als Roden achten wij een functioneel zwembad noodzakelijk. Op de
  huidige locatie is voldoende ruimte om dit te bouwen. Wij vragen u budget beschikbaar
  te stellen om onderzoek te doen naar het soort zwembad dat er moet komen en waar op
  de huidige locatie dit gebouwd moet worden. Daarnaast moet rekening worden
  gehouden met aansluiting op de huidige kantine van Sportcentrum De Hullen.
  Hiervoor is onderzoek noodzakelijk naar het soort zwembad dat nodig is en waar op de
  huidige locatie de meest geschikte plek voor het nieuwe bad is.
  Het onderzoek richt zich op:
 • Inzicht in wensen van inwoners naar het gebruik van het zwembad.
 • Welke mogelijkheden er zijn voor duurzaamheid(energieneutraal, gasloos,
  klimaatadaptief, circulair)
 • Een globaal programma van eisen (functies, omvang).
 • Financieel inzicht, zowel wat betreft investeringen, kapitaallasten als
  exploitatiekosten.
 • Stappenplan en plan van aanpak.
  Uitgangspunten voor het onderzoek zijn:
 • Een inclusief zwembad dat toegankelijk is voor alle inwoners.
 • Een duurzaam zwembad dat voldoet aan de eisen van de komende jaren.
 • Een zwembad dat voldoet aan de verwachtingen van de inwoners en is afgestemd
  op de inwoners van morgen.
 • Kostenbewust, duurzaam omgaan met materialen.
  Inclusie (iedereen doet mee)
  Bij het onderzoek wordt rekening worden gehouden met een inclusief bad.
  Duurzaamheid
  Verduurzaming is een van de onderdelen van het onderzoek.
  Participatie:
  We nemen de gebruikers en inwoners mee in het onderzoek. De wijze waarop werken
  we uit met het onderzoeksbureau.
 • Financiën
  De kosten van het onderzoek bedragen € 25.000. Dit bedrag kan worden gedekt uit de
  Algemene Reserve

Nieuws vanuit woonzorgcentrum De Hullen

Informatie voor de wijk Hullenveld

juni 2023

De eerste maanden van 2023 liggen achter ons. Terwijl dit stuk wordt geschreven genieten we van de eerste zonnestralen. Eindelijk wordt de temperatuur hoger en kunnen we vaker naar buiten om te genieten van de natuur, een drankje op het terras en het praatje met elkaar. Wij willen u graag betrekken bij De Hullen en nodigen u dan ook van harte uit om dit verslag te lezen. Een verslag waarin wij u vertellen over De Hullen, het Alzheimercafé, maar u ook uitnodigen om 15 juni naar De Hullen te komen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Wie wonen er in woonzorgcentrum De Hullen

Voordat wij van alles vertellen over wat we zoal doen is het misschien goed om ons voor te stellen. Het woonzorgcentrum De Hullen, wat is dat, wie wonen daar en wat bieden wij?

De Hullen in één van de locaties van Interzorg en bestaat uit vier afdelingen, in totaal zijn er 131 appartementen en wonen er 136 mensen. De doelgroep van De Hullen zijn mensen die zorg nodig hebben en niet meer in staat zijn om alleen te wonen. Om in De Hullen te kunnen wonen heb je een indicatie nodig van het CIZ.

Wonen en zorg zijn twee speerpunten binnen de locatie, dàt is wat we de bewoners bieden.

De mensen wonen in De Hullen en wij bieden ze de zorg die wenselijk is. Daarnaast staat welzijn hoog in het vaandel. Hebben wij oog voor de bewoner en vinden wij het belangrijk om onze bewoner te kennen, zodat we ook op dat gebied die zorg kunnen bieden die de bewoner nodig heeft.

Die zorg bieden wij als team, bestaande uit zorgmedewerkers, medewerkers facilitair, de behandeldienst en indien nodig en gewenst met andere professionals. Verder is er nauw contact met huisartsen, Stichting WiN, Alzheimercafé, de bibliotheek en verschillende plaatselijke ondernemers.

Wij zijn trots op wat wij kunnen betekenen voor onze bewoners en bieden hen graag een echt thuis(gevoel)!

Wat gebeurt er in woonzorgcentrum De Hullen

Naast de geboden zorg organiseren wij diverse activiteiten voor onze bewoners. Wij nemen u graag mee in wat er de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden binnen De Hullen: Stichting Vrienden van Interzorg

Deze samenwerking is en blijft waardevol. Door de bijdrage vanuit de Stichting Vrienden van is het mogelijk gemaakt om:

• Carnaval te vieren. In februari ging het los in De Hullen. Waar ze in het zuiden van Nederland kunnen feestvieren tijdens carnaval kunnen we dat in Drenthe ook.

Wat een gezelligheid op 22 februari jl. aan de Ceintuurbaan in Roden. Bewoners, vrijwilligers en medewerkers liepen verkleed rond, er was muziek, een drankje en een hapje. Bert Solo verzorgde een geweldig optreden. Iedereen genoot op zijn/ haar manier van de drukte en na afloop werd gezegd: volgend jaar doen we dit weer!

• Op 13 maart werden de drumstellen opgesteld voor de deelnemers van huiskamer ’t Veurhuus en bewoners van afdeling de Borgen. Hit it happines uit Roden nam de deelnemers een uur lang mee in de wereld van het drummen. Zestig minuten lang ritmisch meespelen en genieten van de muziek. Onvergetelijk en zeker voor herhaling vatbaar.

• Dinsdag 21 maart, in de week van het Groninger Woord, hebben wij op afdeling de Borgen drie praatplaten mogen ophangen; eentje in het Drents, eentje in het Fries en eentje in het Gronings. Direct na het ophangen, leidde het samen kijken en lezen al tot mooie gesprekken en het delen van herinneringen.

• De lente is aangebroken, het zonnetje breekt steeds vaker door. Dat betekent dat we meer buiten zijn om te wandelen, te fietsen maar ook op het terras de eerste zonnestralen in je gezicht voelen hoort daarbij. Om hier optimaal van te kunnen genieten is er gestart met het opknappen van de diverse terrassen rondom De Hullen. Gereedschap, bakken, bloemen en aarde zijn aangeschaft om aan de slag te kunnen.

Qauttrofiets

De Quattrofiets is er, we kunnen erop uit! Samen met Stichting Vrienden van, opbrengstenvanuit diverse activiteiten, donaties en andere bijdragen is het gelukt om voor de bewoners van De Hullen en andere belangstellenden de quattrofiets aan te schaffen.

Op donderdag 15 juni om 14.00 uur wordt de eerste rit gereden, wij laten dit moment niet ongemerkt voorbijgaan. Van 13.30 tot 15.30 uur is er muziek in De Hullen en worden aanwezigen getrakteerd op een ijsje. U bent van harte welkom om mee te komen genieten!

Vanaf 15 juni is de fiets beschikbaar, ook voor u. Wilt u gebruik maken van de duofiets of de quattrofiets dan kunt u contact opnemen met de gastdame van De Hullen via telefoonnummer 050-3650250. Zij informeert u graag over de mogelijkheden

Alzheimercafé

De samenwerking met het Alzheimercafé blijft van kracht. De eerste donderdag van de maand organiseert het Alzheimercafé de bijeenkomst in het restaurant van De Hullen.

Informatie hierover vindt u ook in De Krant. Heeft u belangstelling, wees welkom!

Feest De Hullen

De eerste voorbereidingen van het tuinfeest in 2023 zijn gestart. Er is overleg met het buurtnetwerk Hullenveld geweest en met elkaar is afgesproken dat het feest dit jaar plaatsvindt op 13 september.

Meer informatie over de tijd, de invulling van het feest etc. volgt.

Wij hopen u op 13 september te mogen begroeten in De Hullen.

Initiatief: Houd de Beukenhof groen..

Ingezonden brief.

Houd de Beukenhof groen.            behouddebeukenhof@gmail.com

Aan de bewoners van Hullenveld en wijde omgeving

Er zijn plannen van de hockeyclub Roden om  te verhuizen naar de Beukenhof. De gemeente heeft hier wel oren naar, omdat er dan huizen kunnen komen op de plek van de hockeyvelden. En ook op het achter liggend stuk grond en zelfs op het speelveldje.

Wij, de werkgroep Hullenbos en speelveld,  vinden dat om meerdere redenen geen goed idee. We hebben de gemeente in een brief gevraagd de natuur in de Beukenhof in stand te houden.

De Beukenhof is de voormalige camping aan de Borglaan,  naast het Hullenbos en de korfbalvelden. Na ruim 15 jaar van leegstand is hier een nieuw stuk natuur ontstaan. Het is een verlengstuk van het Hullenbos geworden. Veel mensen uit de buurt en verder weg, genieten hier van de rust, het groen, de dieren en de frisse lucht.

Twee jaar geleden was er een plan voor een rondweg door dit mooie stukje Roden. Gelukkig gaat dit niet door, maar nu dreigt er weer gevaar.

Stel je eens voor dat er vlak naast het Hullenbos hoge lichtmasten staan. Dat lawaai van de hockeyvelden te horen is in plaats van fluitende vogels. Dat alle hoge bomen om de Beukenhof zijn verdwenen. Dat is bij de aanleg van de huidige hockeyvelden ook al gebeurd. Zodat er geen blad op de velden komt.

Kunstgras hockeyvelden kunnen niet zonder drainage. En dat kan leiden tot verdroging van het Hullenbos. Daar moeten we toch niet aan denken.

Het zou toch mooi zijn als de Beukenhof een groene oase kan blijven. Dat de bomen en boomwallen niet gekapt worden voor sportvelden. Het zou ook mooi zijn als de Beukenhof beter toegankelijk wordt voor mensen die niet zo goed ter been zijn.  Of als schoolklassen er komen leren over de natuur. Of als de natuur er gewoon haar gang kan gaan. Er zijn vast nog meer en betere ideeën te bedenken dan kaalslag.

Wilt u ook dat de Beukenhof groen blijft?

Vertel mensen in uw buurt over de plannen en steun ons met een mail naar behouddebeukenhof@gmail.com.  Alleen “Behoud de Beukenhof” in de onderwerpregel is al genoeg maar we zijn ook benieuwd naar uw mening.

Onze werkgroep houdt het Hullenbos en de Beukenhof schoon, en de paden toegankelijk. We kunnen nog wel wat helpende handen gebruiken. Lijkt u het wat om mee te werkten aan een mooie omgeving? Dan kunt u via hetzelfde e-mailadres contact opnemen.

De werkgroep Hullenbos en speelveld.

Voetnoot vanuit het buurtnetwerk:

Met de projectleider Roden Zuid van de gemeente hebben we de afspraak dat zodra er meer duidelijk is over de verschillende plannen en opties of in welke richting die gaan, dat we als buurtnetwerk geïnformeerd worden en dan ook de wijk Hullenveld zullen betrekken bij de voortgang en uitwerking. Wat ons betreft is dat ook de weg die vanuit het buurtnetwerk willen volgen. Vooralsnog zijn ons geen concrete plannen aangaande het Beukenhof bekend.

Opening Kjoep 15 april a.s.

Brief van gemeente dd. 4 april 2023 aan omwonenden.

In oktober 2022 zijn alle aanwonenden rondom het skateboard/voetbalveldje per brief geïnformeerd over de komst van de Kjoep. De Kjoep is een kleine, mobiele en halfopen hangplek. Hiermee hebben jongeren een overdekte voorziening waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. De Kjoep wordt naast het picknickbankje, tegenover de skateboardbaan aan de Zijpendaal geplaatst. In deze brief brengen wij u op de hoogte van de planning van plaatsing en opening van de Kjoep.

Planning plaatsen Kjoep

De Kjoep wordt naar verwachting in de tweede week van april geplaatst door het bedrijf HabiStad. De grondplaat voor de Kjoep ligt er al. De gemeente plaatst er nog een prullenbak bij.

Opening 15 april om 14.00 uur

Op zaterdag 15 april zal wethouder Alex Wekema de Kjoep feestelijk openen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De werkgroep leden zorgen dan voor iets lekkers. Aansluitend wordt er op het veld een leuke en sportieve activiteit voor de jeugd georganiseerd.

Werkgroep opstarten voor het plaatsen van de Kjoep

Er is een werkgroep opgestart waarin jongeren, omwonenden, wijkbelangenvereniging, jongerenwerkers, jeugdagent en gemeente zijn vertegenwoordigd. Deze werkgroep blijft ook na plaatsing van de Kjoep actief  om samen zicht te houden op hoe het gaat. Tijdens de opening kunt u kennismaken met mensen van de werkgroep.

U kunt als u vragen of opmerkingen heeft altijd contact zoeken met deze werkgroep via gebiedsverbinder Leonie van Roekel, telefoonnummer 088 – 050 8886 of e-mail l.vanroekel@noordenveld.nl.

Nieuwbouwplannen woonzorgcentrum de Hullen

Er zijn plannen om de bestaande gebouwen van woonzorgcentrum de Hullen af te breken en te vervangen door nieuwbouw. De bestaande gebouwen zijn overgenomen door Renward Capital, een vastgoedbedrijf dat ook de nieuwbouw zal gaan uitvoeren. Hierover zijn enkele informatiebijeenkomsten geweest en is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Op de website interzorg.nl/dehullen, is dit plan in te zien en kunnen de ontwikkelingen en voortgang worden gevolgd.

Bijlagen: Verslag bijeenkomsten met buurtbewoners

Beweegpark in Hullenveld

Beweegpark “de Hullen”

Samen met Roden Fit en Gezond, WIN en Gemeente  zijn we als bewoners van Hullenveld gevraagd mee te denken over een “Beweegpark”

Dit is een iedereen toegankelijk terrein waar beweegtoestellen staan die door iedereen mogen worden gebruikt. Tevens zou t.b.v. kinderen een speeltuintje worden gepland.

Een schets waaraan wordt gedacht:

De gemeente werkt met ander materialen, niet met hout maar met metaal. Dit is robuuster en vergt minder onderhoud.

De locatie waaraan wordt gedacht is voor de ingang van het zwembad/sporthal “de Hullen”.

Met name het gedeelte waar momenteel een fietsenstalling is gesitueerd.

Het ligt in de bedoeling, dat als het “beweegpark” is gerealiseerd, dat er wekelijks een training wordt gegeven, die voor iedereen toegankelijk is. Er zijn al ervaringen opgedaan in iets dergelijks in de wijk: Roderveld bij de Dorth. Hier worden ook wekelijks training gegeven op vrijdag van 11 tot 12 uur.

Mocht u nog suggesties hebben richt u zich dan aan hullenveld@ziggo.nl

Aanvragen subsidie Dorpenfonds nu mogelijk.

Voor de komende vier jaar is er een budget beschikbaar van 500.000 euro. De gemeenteraad heeft ingestemd met het instellen van een nieuw dorpenfonds. Uitgangspunt is dat de gemeente maximaal 75% van de kosten van het initiatief subsidieert en de initiatiefnemers zelf zorgen voor dekking van 25% van de kosten. Dit kan in de vorm van cofinanciering of door zelf de handen uit de mouwen te steken en werkzaamheden uit te voeren.

Wethouder Jos Darwinkel: “Het nieuwe Dorpenfonds is van kracht per 1 januari 2023. Wat ons betreft is dit een mooi middel om de leefbaarheid vanuit onze dorpen zelf te versterken. We willen ook juist de kleinere kernen oproepen om met voorstellen te komen. De afgelopen periode heeft bewezen dat dit werkt en hierdoor zijn er in onze gemeente al prachtige initiatieven ontwikkeld.”

In de bestuursperiode 2018-2022 is een bedrag van 750.000 euro besteed aan buurt- en dorpsinitiatieven. Vanuit dit fonds zijn onder andere speel- en beweegparken, een daily mile, ontmoetingsplekken, een struin- en duinpad, de aanleg van een ijsbaan en de herinrichting van een brink gesubsidieerd.

Meer informatie en aanvragen

Op een aantal vastgestelde momenten per jaar nodigen we initiatiefnemers uit om hun initiatief te promoten. In deze fase gaan we al meedenken met de initiatiefnemers en gaan we kijken wat er (wél) mogelijk is. Zo sluiten we al vroeg aan bij een voorstel en hopen dat het mooie projecten gaat opleveren voor de samenleving. De gemeenteraad heeft een bepalende rol in de daadwerkelijke toekenning van de subsidie.

Informatie over het Dorpenfonds en het aanvraagformulier vindt u op Subsidie Dorpenfonds | Gemeente Noordenveld.

Hier een promotiefilmpje met projectvoorbeelden uit Noordenveld.

Landelijke opschoondag 18 maart 2023

Doet u (weer) mee?

Op zaterdag 18 maart 2023 is de 21e editie van de Landelijke Opschoondag. Dan steken weer vele inwoners uit Noordenveld de handen uit de mouwen voor een schone buurt, dorp of wijk.

De Landelijke Opschoondag kunt u zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Deze vindt elk jaar in de laatste week van maart plaats. In 2023 is dit op zaterdag 18 maart. Het is een dag waarop inwoners van Noordenveld met hun buren, vereniging, de sportclub, school of hun collega’s samen hun buurt schoonmaken.

Noteert u deze dag al vast in uw agenda als u een bijdrage wilt leveren aan het schoon houden van onze wijk. Het is de bedoeling om door te wijk gaan om papier, flesjes en ander zwerfafval uit bosjes, struiken e.d. te verzamelen. Er is dit jaar wel weer een mogelijkheid van een gezamenlijke lunch; de kosten van een lunch kunnen bij de gemeente (max. € 15,- p.p) worden gedeclareerd. Ook zorgt de gemeente voor afvalzakken, grijpers, handschoenen e.d..

Meer informatie?
Voor meer informatie en/of aanmelden voor de Landelijke Opschoondag kunt u terecht bij Henk Triemstra, van de gemeente Noordenveld, via telefoonnummer 088 – 050 82 79 of per e-mail op h.triemstra@noordenveld.nl

Tijdens de Landelijke Opschoondag komt alles samen waar wij ons als Supporters van Schoon sterk voor maken: samenwerken voor een schone buurt en voor meer bewustzijn rondom zwerfafval. Als u wilt deelnemen aan deze wijkactiviteit kunt u zich nu al, maar in ieder geval graag voor 1 maart ook opgeven via hullenveld@ziggo.nl . Nadere berichten volgen dan.

Bijeenkomst Woonvisie Noordenveld

13 oktober 2022 is er een inwonersbijeenkomst over de woonvisie geweest. Wethouder Darwinkel heeft de plannen toegelicht en er is met belangstellenden over van gedachten gewisseld. Klik hieronder op de knop en download de resultaten en presentatie van de inwonersbijeenkomst. De gemeente gaat nu aan de slag met het verwerken van de resultaten in een eerste opzet voor de woonvisie.
Download resultaten en presentatie
Er wordt begin 2023 opnieuw een bijeenkomst gehouden om de eerste opzet van de woonvisie te delen. Er is dan ruimte voor vragen en opmerkingen. Wilt u een uitnodiging ontvangen, stuur dan een email aan de gemeente.