Landelijke opschoondag 19 maart 2022

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 19 maart 2022!

Gaat er nog iets door in deze sombere coronatijden ? Jawel de landelijke opschoondag op 19 maart a.s.. Noteert u deze dag al vast in uw agenda als u een bijdrage wilt leveren aan het schoon houden van onze wijk. Het is de bedoeling om coronaproof op minstens anderhalve meter afstand van elkaar, door te wijk gaan om papier, flesjes en ander zwerfafval uit bosjes, struiken e.d. te verzamelen. Er is dit jaar om de welbekende redenen geen gezamenlijke lunch; wel kunnen de kosten van een lunch bij de gemeente worden gedeclareerd. Ook zorgt de gemeente voor afvalzakken, grijpers, handschoenen e.d..

Maatregelen rondom Corona
Gezondheid staat voorop. Ga je zwerfafval rapen? Lees voor je begint de veiligheidsadviezen goed door om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Bekijk voor de laatste maatregelen de website van het RIVM op www.rijksoverheid.nl of www.nederlandschoon.nl onder veelgestelde vragen bij preventiemaatregelen coronavirus.

Meer informatie?
Voor meer informatie en/of aanmelden voor de Landelijke Opschoondag kunt u terecht bij Henk Triemstra, van de gemeente Noordenveld, via telefoonnummer 088 – 050 82 79 of per e-mail op h.triemstra@noordenveld.nl

Tijdens de Landelijke Opschoondag komt alles samen waar wij ons als Supporters van Schoon sterk voor maken: samenwerken voor een schone buurt en voor meer bewustzijn rondom zwerfafval. Als u wilt deelnemen aan deze wijkactiviteit kunt u zich nu al, maar in ieder geval graag voor 26 februari ook opgeven via hullenveld@ziggo.nl . Nadere berichten volgen dan.

Landelijke opschoondag gepland voor 20 maart as. gaat niet door…

Dit bericht ontvingen we van de Gemeente Noordenveld.

Beste vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsbelangenverenigingen,

We hebben jullie in december een vooraankondiging gestuurd over de Landelijke Opschoondag op 20 maart. We hebben aangekondigd dat we, mits Corona het toelaat, dit jaar graag weer meedoen.

De afgelopen periode hebben we goed nagedacht over het wel of niet meedoen. NL Doet is verplaatst naar het najaar, de Landelijke Opschoondag gaat wel door maar dan in aangepaste vorm, de gemeentelijke takkenbrengdag en compostdag zijn geannuleerd. Alles goed afwegend, hebben we besloten als gemeente om de Noordenveldse opschoondag op 20 maart te annuleren. Er zijn te veel onzekerheden momenteel. Het kan dat we op 20 maart juist weer in een piekperiode zitten vanwege een derde coronagolf met alle gevolgen van dien.

We willen aansluiten bij de kansen die zich in de loop van dit jaar voordoen. Dus als de Coronamaatregelen worden versoepeld, als er wel weer zaken georganiseerd kunnen worden, dan sluiten we daarbij aan. Een kans hiervoor biedt wellicht de World Clean Up Day in het najaar. We doen, als deze kans zich voordoet, dan graag weer een beroep op jullie om hieraan mee te werken.

We vinden het heel jammer en hadden het graag anders gezien. Mogelijk hebben jullie al tijd gestoken in de voorbereiding, dat spijt ons. We hopen dat jullie begrip hebben voor dit besluit.

Landelijke opschoondag zaterdag 20 maart 2021 (afgelast!)

Gaat er nog iets door in deze sombere tijden ? Jawel de landelijke opschoondag op 20 maart a.s.. Noteert u deze dag al vast in uw agenda als u een bijdrage wilt leveren aan het schoon houden van onze wijk. Het is de bedoeling om coronaproof op minstens anderhalve meter afstand van elkaar, door te wijk gaan om papier, flesjes en ander zwerfafval uit bosjes, struiken e.d. te verzamelen. Er is dit jaar om de welbekende redenen geen gezamenlijke lunch; wel kunnen de kosten van een lunch bij de gemeente worden gedeclareerd. Ook zorgt de gemeente voor afvalzakken, grijpers, handschoenen e.d..

Als u wilt deelnemen aan deze wijkactiviteit kunt u zich nu al, maar in ieder geval graag voor 26 februari opgeven via hullenveld@ziggo.nl . Nadere berichten volgen dan.

Lentekriebels voor een schone wijk… (Is AFGELAST!)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Nederland-schoon.jpg

Zaterdag 21 maart 2020

Overal in Nederland vindt op 21 maart de landelijke opschoondag plaats,

zie: www.supportervanschoon.nl

Nagenoeg alle buurten en wijken in Roden doen mee.

Vanuit het buurtnetwerk Hullenveld geven we opnieuw graag onze medewerking.

Daarom de vraag: Wilt u ook hieraan meedoen?

Een leuke en nuttige activiteit, ook om andere buurtbewoners te ontmoeten.

Voor jonge en oudere buurtbewoners!

Op zaterdag 21 maart ca. 9.45 uur verzamelen we bij Zorgcentrum de Hullen.

Eerst een kopje koffie, thee, of glaasje fris en een korte uitleg.

Daarna gaan we met een aantal ploegjes de wijk in om zwerfvuil op te ruimen.

Er worden enkele routes gemaakt, met begin en eindpunt bij Zorgcentrum de Hullen.

De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen.

We stoppen om 12.00 uur en om 12.15 uur wordt een gezamenlijke lunch

aangeboden in Onder de Linden. (Neem uw fiets mee!)

Graag voor 1 maart 2020 opgeven per email:  hullenveld@ziggo.nl

Met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Telefonisch opgeven kan eventueel ook:  Welzijn in Noordenveld:    050 – 3176500

Geef dan aan dat u zich opgeeft voor de wijk Hullenveld.                              

Hullenveld opgeruimd…

Lentekriebels op 23 maart 2019

Net als in de rest van Noordenveld en Nederland heeft een aantal vrijwilligers uit onze buurt de handen uit de mouwen gestoken en meegedaan aan de NederlandSchoon opruimactie.

Met een 12-tal vrijwilligers is op een aantal routes een groot deel van onze wijk ontdaan van zwerfafval. Voorzien van hesjes, handschoenen en vuilniszakken hebben ze een flinke hoeveelheid afval opgeruimd.  Na afloop was er een, door de gemeente aangeboden, gezellige lunch voor alle vrijwilligers. Al met al een nuttige en gezellige activiteit waar met voldoening op terug gekeken werd.

En we hopen natuurlijk: Goed voorbeeld, doet goed volgen.

Dank aan alle vrijwilligers!

Lentekriebels voor een schone wijk…

Zaterdag 23 maart 2019

Overal in Nederland vindt op 23 maart de landelijke opschoondag plaats,

zie: www.supportervanschoon.nl

Alle buurten en wijken in Roden doen mee.

Vanuit het buurtnetwerk Hullenveld geven we opnieuw graag onze medewerking.

Daarom de vraag: Wilt u ook hieraan meedoen?

Een leuke en nuttige activiteit, ook om andere buurtbewoners te ontmoeten.

Voor jonge en oudere buurtbewoners!

Op zaterdag 23 maart ca. 9.45 uur verzamelen we bij Zorgcentrum de Hullen.

Eerst een kopje koffie, thee, of glaasje fris en een korte uitleg.

Daarna gaan we met een aantal ploegjes de wijk in om zwerfvuil op te ruimen.

Er worden enkele routes gemaakt, met begin en eindpunt bij Zorgcentrum de Hullen.

De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen.

We stoppen om 12.00 uur en om 12.15 uur wordt een gezamenlijke lunch

aangeboden in Onder de Linden. (Neem uw fiets mee!)

Graag voor 16 maart 2019 opgeven per email:  hullenveld@ziggo.nl

Met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Telefonisch opgeven kan eventueel ook:  Welzijn in Noordenveld:    050 – 3176500

Geef dan aan dat u zich opgeeft voor de wijk Hullenveld.                              

Opruimdag Hullenbosje

WIE WIL MEEHELPEN aan een “MOOI en NATUURLIJK HULLENBOSJE” .

De werkgroep “Hullenbosje” (ontstaan door betrokken bewoners van Roderveld en Hullenveld) zoekt vrijwilligers om te helpen bij een opschoondag op zaterdag 12 januari 2019.

In samenwerking met de gemeente en boomverzorging Erenstein  gaan we deze keer de zijpaadjes in het bos aanpakken. De bedoeling is dat de grassen en bramenstruiken daar worden gesnoeid.

Ook bij de al nieuw aangeplante bomen moeten de bramenstruiken verwijderd worden.

De vrijwilligers zullen dan het snoeiafval, het zwerfafval en andere zaken die er niet thuishoren opruimen, zodat iedereen weer kan genieten van een schoon en goed toegankelijk wandelbos.

Het hoofdpad en de waterafvoeren zijn gelukkig al aangepakt door de gemeente. De wandelpaden zijn nu zo gemaakt dat ook mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel er gebruik van kunnen maken.(Dus geen toegang voor paarden, scooters en ATB crossfietsen).

Wilt u mee helpen het bosje mooi te houden zodat u de reeën,eekhoorns en veel vogels kunt blijven spotten, help ons dan bij deze buurtklus.

Hoe meer mensen, hoe leuker het wordt en hoe sneller het werk is gedaan.

We beginnen om 9.30 uur op zaterdag 12 januari (of bij slecht weer op zaterdag 26 januari).

Start bij ingang bosje aan sportveldje Zeijpendal. Neem zelf goede werkhandschoenen mee!

Meer informatie over onze activiteiten aangaande het Hullenbosje kunt u vinden op de website van de wijk Hullenveld (www.hullenveldroden.nl)

Graag aanmelden met naam en telefoonnummer bij:tjitskekind@xs4all.nl

Hullenveld opgeruimd !

Lentekriebels op 24 maart 2018

Net als in de rest van Noordenveld en Nederland heeft een aantal vrijwilligers uit onze buurt de handen uit de mouwen gestoken en meegedaan aan de NederlandSchoon opruimactie.

Met een 10-tal vrijwilligers is op een aantal routes een groot deel van onze wijk ontdaan van zwerfafval. Voorzien van hesjes, handschoenen en vuilniszakken hebben ze een flinke hoeveelheid afval opgeruimd.  Na afloop was er een, door de gemeente aangeboden, gezellige lunch voor alle vrijwilligers. Al met al een nuttige en gezellige activiteit waar met voldoening op terug gekeken werd.

En we hopen natuurlijk: Goed voorbeeld, doet goed volgen.

Dank aan alle vrijwilligers!

Lentekriebels voor een schone wijk ….

  

 

 

Zaterdag 24 maart 2018

 

Overal in Nederland vindt op 24 maart de landelijke opschoondag plaats,

zie: www.nederlandschoon.nl

Alle buurten en wijken in Roden doen mee.

Vanuit het buurtnetwerk Hullenveld geven we graag onze medewerking.

 

Daarom de vraag: Wilt u ook hieraan meedoen?

Een leuke en nuttige activiteit, ook om andere buurtbewoners te ontmoeten.

Voor jonge en oudere buurtbewoners!

 

Op zaterdag 24 maart ca. 9.45 uur verzamelen we bij Zorgcentrum de Hullen.

Eerst een kopje koffie, thee, of glaasje fris en een korte uitleg.

Daarna gaan we met een aantal ploegjes de wijk in om zwerfvuil op te ruimen.

Er worden enkele routes gemaakt, met begin en eindpunt bij Zorgcentrum de Hullen.

De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen.

We stoppen om 12.00 uur en om 12.30 uur wordt een gezamenlijke lunch

aangeboden in Onder de Linden. (Neem uw fiets mee!)

 

Graag voor 13 maart 2018 opgeven per email:  hullenveld@ziggo.nl

Met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

 

Telefonisch opgeven kan eventueel ook:  Welzijn in Noordenveld:    050 – 3176500  

Geef dan aan dat u zich opgeeft voor de wijk Hullenveld.