Wijkschouw 2020

Op 4 november 2020 vond de jaarlijkse wijkschouw in Hullenveld plaats. De schouw zou al eerder in het jaar plaatsgevonden hebben; door het coronavirus werd dit uitgesteld tot later in het jaar. Doordat de geplande datum midden in de tweede golf van besmettingen viel, werd besloten om de wijkschouw dan maar digitaal te organiseren.

Van te voren zijn er via de buurtverbinders punten van aandacht ingezameld. Niet vanuit alle straten zijn er punten ter verbetering ingebracht, maar wellicht was dat ook niet nodig. Bij een volgende wijkschouw zijn er wellicht meer verbeterpunten te vermelden. De ingebrachte  punten zijn samengebracht in een verslag voorzien van foto’s en verstuurd naar de gemeente die, vanaf dit jaar, het jaar waarin voor het eerst vanuit de gemeente met gebiedsverbinders gewerkt wordt,  het voortouw neemt. Daarbij hebben de deelgebieden “grijs” en “groen” vooral de aandacht van de gemeente, het deelgebied “sociaal” de aandacht van WIN en het deelgebied “veiligheid” de aandacht van de politie. Helaas kon onze wijkagent de digitale bijeenkomst niet bijwonen.

Het van te voren gemaakt verslag was de leidraad in de digitale bijeenkomst. Op de fiets langs de geconstateerde tekortkomingen zat er dit jaar niet in. Toch kan met tevredenheid teruggeblikt worden op dit digitale experiment. Alle punten zijn aan de orde geweest en er is ook op gereageerd. De reacties zijn verwerkt in het verslag van de vergadering. Dat verslag is als link aan dit stukje toegevoegd.

Aan u als lezer/buurtbewoner de vraag om mede toe te zien op de uitvoering van gemaakte afspraken en om al vast punten te verzamelen die in een volgende wijkschouw meegenomen kunnen worden. Uiteraard kunt u ook zelf rechtstreeks een melding doen bij de gemeente als u iets aantreft wat aanpassing behoeft. Dan kan eenvoudig via de website van de gemeente Noordenveld.