WhatsApp tip…

De gemeente heeft een team samengesteld dat vragen van inwoners via Twitter/Facebook/WhatsApp beantwoordt. Een mooie manier om via deze social media met de gemeente te communiceren. Maak er gebruik van…..

Storing24.nl

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Storing 24, meldpunt voor storing aan openbare objecten.

NB: Meer achtergrondinfo op de website www.storing24.nl

Meldingen van burgers over een kapotte straatlamp, opstaande trottoirtegels of overhangend groen kunnen – voor wie beschikt over een moderne mobiele telefoon- ook via de App van storing24 worden gedaan. Uiteraard kan zelf langsgaan bij de gemeente of bellen ook nog steeds.

De App van storing 24 kan worden gedownload in de Play Store (Android) of een andere bron (Iphone).

Corona crisis

In verband met de coronacrisis gaan de eerstvolgende vergaderingen van de kerngroep niet door.  Het leek ons geen goede zaak om, in een periode waarin veel zaken en activiteiten stil liggen, bij elkaar te komen en zeker niet in de Hullen. De gezondheid van ons allen gaat nu even voor. Ook de voor april voorziene buurtverbinders-bijeenkomst wordt naar een latere datum doorgeschoven. Ook externe overleggen met bijvoorbeeld WIN en de gemeente gaan niet door.

Dit alles wil echter niet zeggen dat wij digitaal niet bereikbaar zijn. Ook vindt er via de email onderling communicatie plaats. Mocht er iets te melden zijn, dan wordt dat in ieder geval op de website geplaatst. Mocht u iets te melden hebben, laat het ons via een email melden. Mocht u signalen krijgen dat er door de corona-crisis zaken in onze wijk, bewoners in de problemen komen, laat het weten. Wellicht dat er hulp te mobiliseren valt.

Nooddrinkwateroefening 20 juni 19.00 uur.

Uit brief van de gemeente dd. 13 juni 2019

Donderdagavond 20 juni 2019 is de parkeerplaats achter Sportcentrum De Hullen, bij de noodlocatie van OBS De Marke, het decor van een oefening. Op die avond wordt er gedaan alsof er ’s middags een hoofdwaterleiding is gesprongen en een deel van Roden langdurig zonder water zit.
Zogenaamd kan een deel van de inwoners van Roden al een aantal uren niet meer handen wassen, het toilet doorspoelen, koffie en thee zetten, groente wassen, aardappels koken, douchen, de tuin sproeien, de wasmachine en vaatwasser gebruiken et cetera.
De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD drinkwater BV) is ondertussen druk met het plaatsen van een nooddrinkwaterpunt op het parkeerterrein bij sportcentrum De Hullen (bij de noodlocatie van OBS de Marke).
Aan de oefening doen mee:
• medewerkers van het Rode Kruis en de gemeente Noordenveld;
• medewerkers van WMD drinkwater BV;
• en hopelijk u ook als inwoner die zogenaamd zonder water zit!
Doet u mee?
Bewoners zijn uitgenodigd om mee te doen aan de oefening. Wanneer u mee wilt doen, kunt u donderdag 20 juni tussen 19.00 en 20.30 uur naar de noodlocatie van OBS De Marke komen om drinkwater te halen. Hier is een nooddrinkwaterpunt ingericht. In de school is een kleine informatiemarkt ingericht.
Om de situatie zo werkelijk mogelijk te maken, vragen wij u te reageren zoals u in werkelijkheid ook zou reageren. Wij kunnen ons voorstellen dat u aangeeft dat u zonder water zit en hinder daarvan heeft. Daarnaast heeft u ongetwijfeld vragen over hoe lang het nog gaat duren en wat u moet doen. Misschien kunt u van te voren ook nadenken over wat u zou doen in geval van langdurige uitval van water. Kunt u bijvoorbeeld bij familie in de buurt terecht? Douchen op uw werk of bij de sportvereniging? In hoeverre bent u ‘zelfredzaam’? Op de informatiemarkt gaan wij daarover graag met u in gesprek.
Wanneer u mee wilt helpen met de oefening, ontvangt u een kleine attentie als aandenken. Graag tot ziens op donderdagavond 20 juni!


Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,
Andre Plijter
medewerker openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding
afdeling Bedrijfsvoering

Wijkgericht werken van start

Maandag 6 mei 2019 was er de officiële start van het wijkgericht werken met wethouder Kirsten Ipema op de gemeentewerf in Roden.

Met de aanstelling van de meewerkend voormannen kan de gemeente Noordenveld nu echt starten met wijkgericht werken. Wethouder Openbare Ruimte, Kirsten Ipema: “Met de invoering van het wijkgericht werken willen we het voor onze inwoners gemakkelijker maken om zelf met ideeën en initiatieven te komen voor het verbeteren van hun leefomgeving.”

Wijkgericht werken

“Voor onze inwoners is het beheer van de openbare ruimte de meest zichtbare taak van de gemeente. Bijna dagelijks zien zij onze medewerkers bezig om de leefomgeving mooi, veilig en netjes te houden. Zij zijn het gezicht van de gemeente”, vervolgt wethouder Kirsten Ipema. “Met vaste gezichten in de dorpen en wijken en een vast aanspreekpunt voor de inwoners, willen we kansen en knelpunten eerder en beter signaleren. Dat geldt niet alleen voor de openbare ruimte, maar gaat over alles wat er speelt in een dorp of wijk. Als gemeente zijn we klaar om met wijkgericht werken aan de slag te gaan en hiermee verdere invulling te geven aan onze Omgevingsvisie: de gemeente is dichtbij, zichtbaar en aanwezig.”

Indeling in gebieden en wijken

Voor wijkgericht werken is Noordenveld ingedeeld in twee gebieden, Oost en West Noordenveld. De scheidslijn ligt in de lengte van de gemeente en volgt het Peizer-/Lieverse-/Grootediep/Schipsloot. Elk deel krijgt een eigen gebiedsverbinder. Deze gebiedsverbinders worden binnenkort aangesteld. De gebiedsverbinder is veel in zijn gebied aan het werk, vangt signalen op vanuit de wijken en van de medewerkers beheer en zorgt voor een snelle afhandeling. De gebiedsverbinder richt zich niet alleen op het beheer van de openbare ruimte, maar ook op alle andere vormen van dienstverlening. Daarnaast worden zeven vaste teams ingezet die integraal werken in wijken en dorpen De teams worden aangestuurd door een meewerkend voorman.

NB: Zodra deze teams operationeel zijn, zullen we het team voor Hullenveld aan u voorstellen en aanvullende informatie geven.

App met overheidsinformatie over de buurt.

Er is nu een App beschikbaar die aangeeft of er zaken zijn vanuit de overheid die betrekking hebben op je eigen buurt. Deze App kan je downloaden op de website Over uw buurt

Je ontvangt dan informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. Je kunt zelf instellen welke  berichten je wilt ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor ben je constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de  buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.

Website buurtnetwerk vernieuwd

In de wijk Hullenveld is het buurtnetwerk actief om buurtbewoners te betrekken bij verschillende onderwerpen en om informatie uit te wisselen. De website en nieuwsbrieven spelen daarbij een belangrijke informatieve rol.

 

Die website www.hullenveldroden.nl is met inbreng van enkele actieve en positief kritische buurtbewoners nagelopen op onvolkomenheden en mogelijke verbeteringen.

Er zijn enkele aanpassingen en toevoegingen gedaan die het naar onze mening duidelijker maken met wat en hoe we in Hullenveld bezig zijn. Met de inzet van zogenoemde buurtverbinders, de berichten op de website en het uitbrengen van een nieuwsbrief voor buurbewoners willen we zoveel mogelijk betrokkenheid en inbreng realiseren. Met de jaarlijkse wijkschouw is er veel aandacht voor aspecten als grijs en groen. Maar in samenspraak met de buurtverbinders is ook sociale samenhang en het elkaar in de buurt ontmoeten iets waar we ons op richten. Voor wat betreft veiligheid is ook in onze wijk de buurtpreventie WhatsApp actief.

Over al deze onderwerpen en meer is informatie te vinden op onze website. Dus wilt u iets over uw wijk weten of over de activiteiten die er zijn, neem dan een kijkje op de website. Mist u bepaalde dingen of heeft u suggesties voor verbetering, dan ontvangen wij die graag op hullenveld@ziggo.nl

En tot slot nog een oproep aan alle abonnees op onze nieuwsbrief. We horen van sommigen dat ze, ondanks hun aanmelding voor de nieuwsbrief, deze toch niet ontvangen. In de meeste gevallen blijkt dan dat de nieuwsbrief in de zogenoemde SPAM box terecht is gekomen. Dus wanneer u de nieuwsbrieven (5 inmiddels) niet gezien hebt, check dan nog even de SPAMbox.

Op onze website zijn de nieuwsbrieven onder het kopje “Archief” overigens nu ook terug te vinden.

Nieuwsbrief 5 (Winter 2017)

Winter

De eerste sneeuw is al weer gevallen. De herfst is voorbij. En dat brengt ons al bij een eerste vraag: Her en der in de wijk staan/stonden bladbakken.

De gemeente zou graag vanuit de wijken willen weten hoe de ervaringen daarmee zijn. Staan ze op de juiste plaats ? Voldoende capaciteit ? Worden ze ook uitsluitend voor bladafval en niet voor tuinafval gebruikt ?

Laat het uw buurtverbinder weten.

Via de wijkschouw kunnen we daar dan voor de volgende herfst iets aan doen.

Buurtverbinders

De brug naar de buurtverbinder is snel geslagen. Wijkbewoner Peter Jager heeft het de afgelopen tijd druk gehad met het digitaal aaneensmeden van alle buurtverbinders in onze wijk. Nagenoeg alle straten in de wijk hebben nu een buurtverbinder en met elkaar vormen zij een WhatsApp-groep om elkaar op de hoogte te houden en elkaar te inspireren. Begin volgend jaar wordt een bijeenkomst gepland waarop de buurtverbinders en initiatiefgroep bij elkaar komen om o.a. met elkaar ervaringen uit te wisselen.

WhatsApp groepen

En over WhatsApp-groepen gesproken; na de zomer zijn er al in diverse straten zgn. ‘sociale’ WhatsApp-groepen van start gegaan. Een verheugende en spannende ontwikkeling in het kader van de sociale samenhang in de straat. Anders dan onze buurtpreventie-WhatsApp”, waar vooral een gedisciplineerde omgang met elkaar, in het kader van veiligheid, voorop staat, hebben deze een minder stringent karakter. We zijn benieuwd, om van de buurtverbinders te horen of en hoe  de ervaringen er mee zijn.

Daarnaast hebben ook alle beheerders van de buurtpreventie-whatsappgroepen in Roden met elkaar en samen met de politie een onderlinge groep gevormd.

WhatsApp wordt dus veel gebruikt.

Sociale samenhang

Hierboven kwam het al aan de orde: Sociale Samenhang. In de initiatiefgroep wordt momenteel druk gesproken over hoe we in de wijk met elkaar een extra bijdrage zouden kunnen leveren aan iets dat eigenlijk heel vanzelfsprekend is en gelukkig ook op grote schaal gebeurt: omzien naar elkaar.

Ook dit is een onderwerp dat we graag willen bespreken met de buurtverbinders.

Vanuit ons motto “ In onze wijk Hullenveld hoor je er bij “ is dit een belangrijk aspect.

Bouwplannen in de wijk

Dan zijn er nog een aantal voorgenomen bouwprojecten die ons beroeren. Recent was er een bericht in de pers over bouwplannen op het terrein van de voormalige camping de Beukenhof. Verder waren er eerder dit jaar gemeentelijke plannen voor de zgn. Kroonvelden, velden waarvan niemand precies weet waar ze liggen, maar het moet ergens zijn tussen de korfbalvelden en de Kaatsweg.

Concrete plannen zijn er voor de herinrichting van de ‘rotonde Stuurwold’ en het terrein van de voormalige MAVO tussen Wyghellaan en Scheepstrastraat. Een delegatie vanuit het Henri Dunantplantsoen heeft met de gemeente en betrokkenen overleg gevoerd over een veilige in/uitrit op de ventweg langs de Nieuweweg. Wachten is ook nog op de plannen rond basisschool de Marke. Wordt het verhuizen of nieuwbouw ?

En last but not least, sloop en/of nieuwbouw van verzorgings/verpleeghuis de Hullen. De plannen zijn nog niet bekend, maar dat er iets staat te gebeuren, is wel zeker. Laten we met zijn allen de vinger aan de pols houden.

Uitbreiding van ons buurtnetwerk

Ons netwerk is ‘groter’ geworden. De bewoners van de Rozenhof zijn huis aan huis benaderd met de vraag om geïnformeerd te worden over het wel en wee in de wijk. Dat was nog niet gebeurd. Er zijn veel positieve reacties op gekomen. Verder is er in november een gesprek geweest met het bestuur van de Vereniging van Bungalowbewoners “De Noorderkroon”. Het was een verkennend gesprek met toch al resultaten. Onze nieuwsbrief zal worden doorgestuurd aan de bewoners van de Noorderkroon, de Noorderkroon gaat participeren in de wijkschouw en de buurtpreventie-app zal worden gepromoot. Geconstateerd werd, dat er gezamenlijke belangen zijn.

Uw mening en inbreng

We kunnen ons voorstellen dat u op verschillende onderwerpen een mening, vraag of suggestie heeft. Aarzel dan niet om die met ons te delen.

 

Of via de buurtverbinder in uw straat of rechtstreeks op ons emailadres: hullenveld@ziggo.nl

Wij wensen u allen plezierige feestdagen  en een gelukkig 2018 !

 

Nieuwsbrief 4 Zomer 2017

Al weer een nieuwsbrief uit onze wijk. De zomer is al weer een heel eind gevorderd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze nieuwsbrief iets eerder te laten verschijnen, maar dat is door vakanties niet gelukt.

Verreweg de belangrijkste gebeurtenis in onze wijk was wel de totstandkoming van een netwerk van buurtverbinders. In iedere straat is er nu een contactpersoon die een belangrijke schakel gaat vormen in onze wijk en in uw straat. De buurtverbinders gaan elkaar ondersteunen door middel van een WhatsApp-groep. Lees meer over de buurtverbinders en wie dat in uw straat is, verderop in deze nieuwsbrief.

Over WhatsAppgroepen gesproken, naast de reeds bestaande wijk-WhatsAppgroep die zich richt op de veiligheid waar alle inwoners van de wijk aan deel kunnen nemen, zijn er nu ook groepen aan het ontstaan op het niveau van de straat. Deze WhatsApp-groepen hebben een meer sociaal karakter, bedoeld om contact met elkaar te houden over allerlei zaken die individueel en in de straat van belang zijn. En dat dat een belangrijke functie heeft, heeft de schrijver van dit voorwoord gemerkt naar aanleiding van de organisatie van een gezellige straatborrel. Een goed instrument voor het in stand houden van de contacten in de straat.

Er waren nog meer zaken van belang in de wijk, de herinrichting van de rotonde “Stuurwold”, de gemeentelijke wijkschouw, de voorlichting over veiligheid door de wijkagent en de plaatsing van ‘WhatsAppborden’. Lees hierover in deze nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier en nog een mooie voortzetting van deze zomer !

Storing 24.nl

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Storing 24, meldpunt voor storing aan openbare objecten.

NB: Meer achtergrondinfo op de website www.storing24.nl

Meldingen van burgers over een kapotte straatlamp, opstaande trottoirtegels of overhangend groen kunnen – voor wie beschikt over een moderne mobiele telefoon- ook via de App van storing24 worden gedaan. Uiteraard kan zelf langsgaan bij de gemeente of bellen ook nog steeds.

De App van storing 24 kan worden gedownload in de Play Store (Android) of een andere bron (Iphone).