Nieuwsbrief 5 (Winter 2017)

Winter

De eerste sneeuw is al weer gevallen. De herfst is voorbij. En dat brengt ons al bij een eerste vraag: Her en der in de wijk staan/stonden bladbakken.

De gemeente zou graag vanuit de wijken willen weten hoe de ervaringen daarmee zijn. Staan ze op de juiste plaats ? Voldoende capaciteit ? Worden ze ook uitsluitend voor bladafval en niet voor tuinafval gebruikt ?

Laat het uw buurtverbinder weten.

Via de wijkschouw kunnen we daar dan voor de volgende herfst iets aan doen.

Buurtverbinders

De brug naar de buurtverbinder is snel geslagen. Wijkbewoner Peter Jager heeft het de afgelopen tijd druk gehad met het digitaal aaneensmeden van alle buurtverbinders in onze wijk. Nagenoeg alle straten in de wijk hebben nu een buurtverbinder en met elkaar vormen zij een WhatsApp-groep om elkaar op de hoogte te houden en elkaar te inspireren. Begin volgend jaar wordt een bijeenkomst gepland waarop de buurtverbinders en initiatiefgroep bij elkaar komen om o.a. met elkaar ervaringen uit te wisselen.

WhatsApp groepen

En over WhatsApp-groepen gesproken; na de zomer zijn er al in diverse straten zgn. ‘sociale’ WhatsApp-groepen van start gegaan. Een verheugende en spannende ontwikkeling in het kader van de sociale samenhang in de straat. Anders dan onze buurtpreventie-WhatsApp”, waar vooral een gedisciplineerde omgang met elkaar, in het kader van veiligheid, voorop staat, hebben deze een minder stringent karakter. We zijn benieuwd, om van de buurtverbinders te horen of en hoe  de ervaringen er mee zijn.

Daarnaast hebben ook alle beheerders van de buurtpreventie-whatsappgroepen in Roden met elkaar en samen met de politie een onderlinge groep gevormd.

WhatsApp wordt dus veel gebruikt.

Sociale samenhang

Hierboven kwam het al aan de orde: Sociale Samenhang. In de initiatiefgroep wordt momenteel druk gesproken over hoe we in de wijk met elkaar een extra bijdrage zouden kunnen leveren aan iets dat eigenlijk heel vanzelfsprekend is en gelukkig ook op grote schaal gebeurt: omzien naar elkaar.

Ook dit is een onderwerp dat we graag willen bespreken met de buurtverbinders.

Vanuit ons motto “ In onze wijk Hullenveld hoor je er bij “ is dit een belangrijk aspect.

Bouwplannen in de wijk

Dan zijn er nog een aantal voorgenomen bouwprojecten die ons beroeren. Recent was er een bericht in de pers over bouwplannen op het terrein van de voormalige camping de Beukenhof. Verder waren er eerder dit jaar gemeentelijke plannen voor de zgn. Kroonvelden, velden waarvan niemand precies weet waar ze liggen, maar het moet ergens zijn tussen de korfbalvelden en de Kaatsweg.

Concrete plannen zijn er voor de herinrichting van de ‘rotonde Stuurwold’ en het terrein van de voormalige MAVO tussen Wyghellaan en Scheepstrastraat. Een delegatie vanuit het Henri Dunantplantsoen heeft met de gemeente en betrokkenen overleg gevoerd over een veilige in/uitrit op de ventweg langs de Nieuweweg. Wachten is ook nog op de plannen rond basisschool de Marke. Wordt het verhuizen of nieuwbouw ?

En last but not least, sloop en/of nieuwbouw van verzorgings/verpleeghuis de Hullen. De plannen zijn nog niet bekend, maar dat er iets staat te gebeuren, is wel zeker. Laten we met zijn allen de vinger aan de pols houden.

Uitbreiding van ons buurtnetwerk

Ons netwerk is ‘groter’ geworden. De bewoners van de Rozenhof zijn huis aan huis benaderd met de vraag om geïnformeerd te worden over het wel en wee in de wijk. Dat was nog niet gebeurd. Er zijn veel positieve reacties op gekomen. Verder is er in november een gesprek geweest met het bestuur van de Vereniging van Bungalowbewoners “De Noorderkroon”. Het was een verkennend gesprek met toch al resultaten. Onze nieuwsbrief zal worden doorgestuurd aan de bewoners van de Noorderkroon, de Noorderkroon gaat participeren in de wijkschouw en de buurtpreventie-app zal worden gepromoot. Geconstateerd werd, dat er gezamenlijke belangen zijn.

Uw mening en inbreng

We kunnen ons voorstellen dat u op verschillende onderwerpen een mening, vraag of suggestie heeft. Aarzel dan niet om die met ons te delen.

 

Of via de buurtverbinder in uw straat of rechtstreeks op ons emailadres: hullenveld@ziggo.nl

Wij wensen u allen plezierige feestdagen  en een gelukkig 2018 !