Nieuws over de Marke

Voor de nieuwbouw van de Marke worden door de projectleiding nieuwsbrieven gemaakt om belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. In deze eerste nieuwsbrief wordt ook de project-organisatie beschreven en kunt u zich nog aanmelden voor een werkgroep.

Hierbij een link naar de eerste Nieuwsbrief.

Er zijn ook al een aantal buurtbewoners nauw betrokken bij de bouwplannen. Voor informatie daarover kunt u terecht bij Mariëlle Voorkamp en Dini Bosvelt.

Directe “buren” van de Marke zijn met een brief op de hoogte gebracht over de rol en inbreng van betrokken omwonenden. Voor wie meer wil weten, hierbij een linkje naar die Brief van 17 oktober 2019.

Kent u de mogelijkheden van de VOR bus?

Vervoer voor Ouderen in Noordenveld (VOR) is een stichting die personen van 55 jaar en ouder van deur tot deur vervoert binnen een straal van 35 km in de gemeente Noordenveld. Voor personen met een beperking geldt geen leeftijdsgrens. Onze drie bussen, waarvan twee voorzien zijn van een rolstoellift, rijden zeven dagen per week, van 09.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur ‘s avonds. Voor uw ziekenhuis- of artsenbezoek, uw wekelijkse boodschappen, familie- of theaterbezoek, onze vrijwillige chauffeurs staan voor u klaar. Voor boekingen kunt u van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 tot 12.00 uur contact opnemen met het boekingskantoor, telefoonnummer 050 501 14 11, waar onze medewerkers u adviseren en uw rit boeken.

Wij verzorgen ook op zaterdagmiddagen koffie- en recreatieritten, waarvoor u zich kunt opgeven. Hiervoor is een folder in onze bussen en op het boekingskantoor beschikbaar. De folders liggen onder andere ook in de bibliotheek en museum Kinderwereld. Of kijk op de website van de VOR. Daar is nog veel meer informatie te vinden!

Lijkt het u leuk om chauffeur te worden op één van onze bussen? Laat het ons weten. Centraal Boekings Kantoor, Rietdekker 11, 9301 BC RODEN of bel: 0 5 0 – 5 0 1 1 4 1 1

Jongeren- en ouderen dag Roden.

Op zaterdag 28 september organiseert  een groep jongeren  vanaf 13.00 uur een speelmiddag bij de skatebaan. ( Deze ligt tussen het hockey- en korfbalveld, aan het Zijpendaal en het Hullenbosje).  Er komt: een whipe-outbaan, een luchtkussen, suikerspinmachine, er worden oud Hollandse spelen georganiseerd.  Dit is een  goodwill actie tegenover de buurt die in het voorjaar en zomer overlast  van jongeren hebben gehad. Tevens wordt aan het speelveldje een  nieuwe picknick tafel voor  ouderen ingewijd. Hier kunnen  ouderen ’s avonds  even bij elkaar komen om de dag door te nemen. Op deze middag kunnen de jongeren en ouderen in gesprek gaan om verschillende standpunten door te nemen. De ouderen willen nl. dat de picknick tafel lang mee gaat,  dus is het niet de bedoeling dat het een hangplek voor jongeren wordt. Aan het feest zijn kleine kosten verbonden, maar de organisatoren hopen dat velen, van jong tot oud, eraan zullen deelnemen.

Informatie bij Tjitske Kind, woordvoerster van werkgroep Hullenbosje.

Oproep tot deelname aan onderhoudsgroepje braakliggende terreintjes.

De gemeente geeft ons de mogelijkheid om, als bewoners van de wijk Hullenveld, de braakliggende terreinen aan de Ceintuurbaan Zuid en de J.Fabriciuslaan zelf zodanig te onderhouden dat het er een stuk plezieriger gaat uitzien. Met vooral meer diversiteit van bloemen en planten.

Door een andere manier van onderhouden kan de biodiversiteit sterk verbeteren: meer bloemen, meer insecten en meer vogels van dien.

Een aantal keren per jaar zal dit onderhoud moeten worden verricht en we zoeken ongeveer vijf personen die hieraan zouden willen meedoen. De gemeente  kan het op deze manier die hiervoor nodig is, niet doen (te arbeidsintensief) maar zal ons met raad en kennis bijstaan.

Wie doet mee??

Opgeven kan bij hullenveld@ziggo.nl

Energietransitie en duurzaamheid

Het is misschien nog onvoldoende bekend, maar de gemeente Noordenveld wil in 2040 energieneutraal zijn. Er zijn inmiddels twee pilot-projecten gestart in de gemeente. Het streven is om  de wijk Norg-west en het dorp Roderwolde (twee heel verschillende locaties qua woningvoorraad, bevolkingssamenstelling, vraagstukken e.d.) reeds in 2021 energieneutraal te maken. Voor het eind van dit jaar wordt door het college van B&W een besluit genomen welke 3 wijken of dorpen vervolgens de stap gaan maken om voor 2030 energieneutraal te zijn. De gemeente werkt in dit traject samen met de Energiecoöperatie Noordseveld.

Iets voor onze wijk om ons hier hard voor te maken en er de schouders onder te zetten ? Jaap Lobbezoo is bij de gemeente de programmamanager inzake duurzaamheid.

Een nieuwe picknickbank in de wijk !

 In de wijk Hullenveld (en bij de buren van Roderveld) is een werkgroep actief die zich bezighoudt met de revitalisering van het Hullenbosje en omgeving. Op initiatief van deze werkgroep is er contact geweest met de gemeente over de plaatsing van een picknickbank met tafel en afvalbak (hondenpoep) naast het speelveld tussen de hockey- en korfbalvelden. De bank zou moeten komen te staan op een klein stukje gras links van het paadje tussen het bruggetje en het pad in de richting Zijpendaal. Deze locatie ligt ver van de skatebaan zodat wandelaars en hondenliefhebbers en de jeugd bij de skatebaan, elkaar niet in de weg hoeven te zitten. De omwonenden aan Zijpendaal worden nog geïnformeerd. Het streven is om de picknickbank medio september te plaatsen.