Uitnodiging start nieuwbouw de Marke 8 november as.

Hoogeveen           04 november 2021

Betreft                 Uitnodiging startgesprek nieuwbouw KC De Marke Onze ref. JvdW

Project                 216007

Beste omwonende,

Zoals al in de nieuwsbrief was vermeld zijn de voorbereidingswerkzaamheden in volle gang voor de nieuwbouw van KC De Marke. Naar verwachting gaan wij midden november 2021 starten met de uitvoeringswerkzaamheden. Graag nodigen wij u daarom uit voor het startgesprek inzake deze nieuwbouw op maandag 8 november om 16:00 uur op de bouwplaats.

Tijdens dit gesprek maken wij graag kennis met de omwonenden en overige belangstellenden en zullen wij een toelichting geven op het bouwproces. Ook komt er een omgevingsapp beschikbaar waarop wij altijd op bereikbaar zijn voor vragen/opmerkingen. Deze app zal ook getoond worden tijdens het startgesprek. Deze KC De Marke app is te downloaden via de Playstore (Android) en App store (Apple).

De eventuele overlast welke het bouwen met zich mee kan brengen zullen wij uiteraard tot een minimum willen beperken.

Voor vragen zijn wij naast de app natuurlijk ook telefonisch bereikbaar via: 0528-227070 of per e-mail via: info@hunebouw.nl

Graag tot ziens op 8 november!

Met vriendelijke groet,

J. v.d. Weide Projectleider HuneBouw B.V.

HuneBouw bv Stephensonstraat 3

Postbus 170

7900 AD Hoogeveen

T 0528 22 70 70

E info@hunebouw.nl www.hunebouw.nl

BTWnr NL00 8186 00 214 B01

KvK Drenthe 04023966

Nieuwsbrief de Marke oktober 2021

We hebben een aannemer!


Voorbereidingen
Ondertussen zijn de voorbereidingen al in volle gang. De bomen zijn gekapt, de sloot aan de achterzijde is gereed,
de Japanse Duizendknoop is bestreden. We blijven alert om te zorgen dat deze plant niet terugkomt.
De komende weken zal de aannemer al af en toe op de kavel aanwezig zijn.

Planning
We verwachten dat we halverwege november starten met de bouw. De voorlopig geplande oplevering is eind
van de zomer 2022. We zijn wel afhankelijk van goed weer. Teveel regen of vorst kan roet in het eten gooien.
Ook een te late levering van materiaal kan invloed hebben op de planning. Uiteraard blijven we er alles aan
doen om de opleverdatum te halen!
Op 6 oktober is het contract met de aannemer HuneBouw B.V. uit Hoogeveen getekend
De aanbesteding was best een uitdaging. De prijzen stijgen in snel tempo. De aannemers zitten allemaal behoorlijk vol. Levertijden van materialen zijn extreem lang. En daarbij hebben wij geprobeerd om KC De Marke met behoud van de kwaliteit binnen het budget en op een strakke planning aan te besteden. De opdracht is gegund aan HuneBouw B.V.
Zij scoorden de hoogste punten bij de aanbesteding op zowel prijs, planning en zorg voor de omgeving.
Ook heeft HuneBouw in haar Plan van Aanpak oog voor veiligheid en het goed aanspreekbaar zijn voor de omgeving, met name de omwonenden.
Voor de bouw begint organiseren we een kennismaking tussen HuneBouw, de omwonenden en de overige belangstellenden om een toelichting te geven op het bouwproces.
Ook komt er een omgevingsapp waarop het bedrijf altijd bereikbaar is voor vragen en/of klachten.
Start van de uitvoeringswerkzaamheden wordt verwacht midden november 2021.


Bouwverkeer
HuneBouw gaat verkeersregelaars inzetten tijdens de haal en breng momenten van de school om te zorgen dat de kinderen (en brengers) veilig over de Molenweg kunnen fietsen naar de tijdelijke school.
Deze verkeersregelaars worden ook ingezet tijdens grote transportmomenten, bijvoorbeeld bij het brengen van bouwmaterialen. De werklieden parkeren op het bouwterrein. Ook worden alle materialen op het terrein gelost en
opgeslagen. Er wordt geprobeerd om overlast tot een minimum te beperken.
Meer informatie hierover volgt bij de kennismaking.

Wilt u meer informatie?
We houden u regelmatig op de hoogte via deze nieuwsbrieven. Voor vragen kunt u altijd contact met de projectleider opnemen. Mevr. Annette van der Aa, Telefoon: 050-5027742
E-mail: a.vanderaa@noordenveld.nl

Download hier de nieuwsbrief als PDF

Online presentatie nieuwbouw KC De Marke

Net voor de kerstvakantie is het voorlopig ontwerp van de school goedgekeurd in de stuurgroep. In de komende periode gaat de architect het definitieve ontwerp maken. Wij horen graag uw reacties, opmerkingen en vragen over het ontwerp.

Helaas kunnen we door de corona-maatregelen geen openbare bijeenkomst  organiseren voor iedereen die belangstelling heeft voor de bouw van KC De Marke. Toch willen wij u graag de mogelijkheid bieden om te reageren op de schetsen die u hieronder kunt downloaden.

Presentatie bouwplannen kindcentrum De Marke (PDF, 12.15 MB)

We geven belangstellenden de mogelijkheid voor uitleg en het stellen van vragen op dinsdag 2 februari tussen 19.00 tot 22.00 uur. We doen dat online via Teams.

In blokken van 20 minuten geven we een korte presentatie met een toelichting en er is ruimte voor het stellen van vragen aan de architect. De vakspecialisten van de gemeente kunnen antwoord geven op inhoudelijke vragen en of opmerkingen.

U moet zich aanmelden voor een onlinesessie. Er is een beperkt aantal plaatsen, en vol is vol.

Reageren op de plannen

Reacties op de schetsen ontvangen wij graag per mail of per post.
Afhankelijk van de hoeveelheid en de soort vragen wordt  een keuze gemaakt  hoe we de vragen en opmerkingen beantwoorden en terugkoppelen. De meeste gestelde vragen worden in de eerstvolgende nieuwsbrief beantwoord.

Insturen via de mail: a.vanderaa@noordenveld.nl of via Antwoordnummer 2, 9300 XA Roden.

Informatiebijeenkomst de Marke op 14 februari as.

Hieronder de recente nieuwsbrief van de Marke met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 14 februari 2020. Tijdens die bijeenkomst om 16.00 uur op het terrein van de voormalige de Marke aan de Molenweg, zal informatie worden gegeven over de sloopwerkzaamheden en kunnen vragen worden gesteld.

NB:

Bel voor vragen, in plaats van het rechtstreekse nummer in de nieuwsbrief, naar het algemene nummer van de gemeente (050-5027222) en vraag naar mevrouw Annette van der Aa.

Nieuwsbrief 2 de Marke

We zijn begonnen!

U heeft het vast gezien! De gemeente is begonnen met de voorbereidingen om de school te slopen.

Wat er allemaal aan vooraf ging:

Vleermuizen

Er zijn sporen van vleermuizen gevonden in het gebouw en daardoor kon de sloop niet direct van start gaan. Er is eerst een onderzoek gedaan door een vakspecialistisch bureau.

Dit bureau heeft ook een aantal keren op de locatie gepost op tijden dat vleermuizen vliegen. Ook is er onderzocht of er zwaluwen en mussen in het gebouw verbleven.

Er zijn op verschillende adressen vleermuiskasten opgehangen, zodat de vleermuizen, die dakloos werden, vervangende woonruimte konden creëren.

Tenslotte is het gebouw voorzien van gaten in de gevels en in het dak, waardoor het gebouw niet geschikt meer is voor de bewoning van vleermuizen.

Asbestsanering

Nadat het pand onbewoonbaar is gemaakt voor vleermuizen is gestart met de asbestsanering. De verwachting is dat de asbestsanering in week 3 van 2020 afgerond is.

Bouwprotocol

Ondertussen heeft de gemeente het bouwprotocol in werking gezet. Met dit protocol nemen wij maatregelen om schade te voorkomen. Deze maatregelen zijn o.a. de trilling meter, de meetbouten en de peilbuizen.

De peilbuizen zijn geplaatst om de grondwaterstanden voortdurend te monitoren.

Er zijn bouwkundige opnames gedaan bij de woningen rondom het gebouw en er zijn meetbouten geplaatst om voor, tijdens en na de werkzaamheden te controleren of er zettingen zijn.

Tijdens de werkzaamheden worden er trilling meters opgehangen. Deze geven bij de grenswaarde een melding, zodat er direct ingegrepen kan worden om schade te voorkomen.

Sloop

Wanneer de provincie akkoord gaat met de stikstofberekening, dan kan er in week 4 begonnen worden met de sloop.

Stuurgroep De Marke

De Stuurgroep is voor de eerste bij elkaar geweest. In deze groep zitten vertegenwoordigers van de gemeente, het schoolbestuur, de school en buurtbewoners.

Naast deze stuurgroep worden er werkgroepen uit verschillende geledingen geformeerd, die verschillende thema’s gaan voorbereiden, zoals verkeer, buitenterrein, …

Op dit moment is het de verwachting dat het gebouw over ongeveer 2 á 3 jaar in gebruik genomen kan worden, afhankelijk van de gekozen landelijke en provinciale oplossing ten aanzien van de PAS- wetgeving.

Wilt u meer informatie?

We houden u regelmatig op de hoogte via deze nieuwsbrieven. Voor vragen kunt u altijd contact met de projectleider opnemen.

Mevr. Annette van der Aa Telefoon: 050-5027742

E-mail: a.vanderaa@noordenveld.nl

Nieuws over de Marke

Voor de nieuwbouw van de Marke worden door de projectleiding nieuwsbrieven gemaakt om belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. In deze eerste nieuwsbrief wordt ook de project-organisatie beschreven en kunt u zich nog aanmelden voor een werkgroep.

Hierbij een link naar de eerste Nieuwsbrief.

Er zijn ook al een aantal buurtbewoners nauw betrokken bij de bouwplannen. Voor informatie daarover kunt u terecht bij Mariëlle Voorkamp en Dini Bosvelt.

Directe “buren” van de Marke zijn met een brief op de hoogte gebracht over de rol en inbreng van betrokken omwonenden. Voor wie meer wil weten, hierbij een linkje naar die Brief van 17 oktober 2019.

Uitnodiging de Marke en voorlichting nieuwbouw.

(Brief met uitnodiging informatiebijeenkomst 15 mei 2019)

6 mei 2019

Geachte heer/mevrouw,

U heeft allemaal gemerkt dat de school in december afgelopen jaar acuut verlaten moest worden op een klein deel van de school na. Ook heeft u vast allemaal meegekregen dat de school voor een groot deel onveilig is verklaard i.v.m. aantasting van de wapening in de vloeren. Deze groepen leerlingen hebben ook ondertussen de school verlaten. De school is nu gehuisvest in een tijdelijk school gebouw achter de sporthal aan de Ceintuurbaan Zuid te Roden. Het “oude” schoolgebouw staat nu leeg. De school staat ondertussen in de bouwhekken. Er is sprake van vandalisme op het terrein en aan het pand.
Hoe nu verder?
Het schoolgebouw willen we zo spoedig mogelijk gaan slopen. Er is een asbestonderzoek gedaan. Er zit asbest in het gebouw. Dit is normaal voor een gebouw uit deze bouwperiode. Voor de sloop zal er een asbestsanering plaats vinden.
Omdat er sprake is van vandalisme is de school in de bouwhekken gezet. Er worden extra maatregelen getroffen om te zorgen dat er geen ongewenste toetreding tot het pand zal plaats vinden. Ook zal er door politie vaker een bezoekje aan de locatie worden gebracht.
Er is een Ecologische scan gedaan om te onderzoeken of er Vleermuizen en/of andere beschermde dieren in het gebouw aanwezig zijn. Er zijn sporen aangetroffen van Vleermuizen. Dit betekend dat er Vleermuisprotocol in werking is getreden. Er moet nu verder onderzoek worden gedaan. Door de aanwezigheid van de Vleermuizen kunnen we niet per direct gaan slopen.

Welke ontwikkelingen zijn er op de locatie te verwachten?
De obs De Marke zal terugkeren op de locatie. De cbs De Parel gaat niet verhuizen naar deze locatie. Er komt herbouw op de oude locatie van de obs De Marke, voor obs De Marke inclusief een ruimte voor een Kinderdagverblijf. Welke aanbieder is nu nog niet bekend.
De obs De Marke is op dit moment bezig om een Programma van Eisen (wensenlijstje) te maken voor de nieuw te bouwen school gebaseerd op de lesmethode c.q. visie.
We hopen binnenkort te kunnen starten met de selectie van een aantal geschikte architecten.
Bij de gemeente zijn alle betrokken afdelingen bezig om te kijken naar alle belangrijke functies rondom een school. Ook verkeer is aan het kijken hoe rondom het terrein de verkeerstromen zo veilig mogelijk kunnen worden gescheiden en waar er eventueel aanpassingen aan de weg moeten plaatst vinden.
Volgens het bestemmingsplan mag er maximaal 9m1 hoog gebouwd worden. Dakhelling minimaal 20 en maximaal 60 graden. Goothoogte maximaal 5,50m1 hoog. Er mag alleen binnen het bouwblok gebouwd worden. Er komt geen hoogbouw.
Hoe komen we aan een passend ontwerp?
Hiervoor willen we een klankbordgroep gaan vormen. In deze klankbordgroep zullen alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. We willen graag dat er een afvaardiging van omwonenden ouders, kinderdagverblijf, schoolbestuur, schoolteam, MR en OV meedenkt over de school, het schoolplein en de omgeving aan moeten voldoen.
Wanneer starten we?
Helaas weten we nog niet wanneer we mogen slopen. Om te kunnen gaan bouwen hebben we een bouwrijp terrein, een goed en goedgekeurd bouwplan nodig en uiteraard een bouwvergunning.
En uiteraard moeten eerst de vleermuizen een nieuw onderkomen hebben gevonden.
Er is nog geen concrete startdatum. Wel willen we op korte termijn starten met een klankbordgroep.
Opmerkingen:
Er is nog geen goedkeuring voor zowel sloop als nieuwbouw op de huidige locatie.

Informatieavond.
Om u te informeren over de sloop en de voorgenomen herbouw én om u de kans te geven om vragen te stellen, nodigen wij u uit voor een informatieavond.
Op 15 mei bent u tussen 19.00 en 20.30 uur welkom bij Zalencentrum Onder de Linden in Roden. Dan wordt u bijgepraat. Ook kunt u zich dan aanmelden voor de klankbordgroep.
Ben u 15 mei niet in de gelegenheid om op de informatieavond langs te komen dan kunt u uw vragen en of opmerkingen ook mailen naar a.vanderaa@gemeentenoordenveld.nl of contact opnemen met Annette van der Aa en/of de heer René Westerhoff van het team Beleid via telefoonnummer 14 050.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, het schoolbestuur en obs De Marke

Persbericht gemeente m.b.t. de Marke 21-12-2018

Onderstaand de integrale tekst van een persbericht van de gemeente van 21 december 2018.

De gemeente heeft daarbij aangegeven dat wanneer er behoefte is aan nadere informatie, de gemeente die graag wil geven. Bijvoorbeeld met een buurtbijeenkomst.

Belangstelling daarvoor graag melden op ons emailadres hullenveld@ziggo.nl

Noodlokalen voor De Marke

Goed nieuws over Obs De Marke in Roden. Buco Huisvesting Beverwijk heeft 8 lokalen beschikbaar voor de tijdelijke locatie van de school achter Sportcentrum De Hullen. Als alles volgens planning verloopt, kan de school daar 7 januari naartoe verhuizen. In de loop van het eerste kwartaal van 2019 volgen nog de andere lokalen. Dan zitten alle kinderen weer bij elkaar.

Meteen na de kerstdagen wordt verder gesproken over de inrichting van de omgeving. Op verzoek van de ouders is dan ook aandacht voor een veilige buitenruimte en de verkeerssituatie rondom het halen en brengen van de leerlingen.

In de tussentijd is er al veel werk verzet op de tijdelijke locatie. Met dank aan de inzet van aannemer Koenmeijer, de nutsbedrijven en medewerkers van de afdeling Beheer van de gemeente Noordenveld. Zij hebben voorrang gegeven aan deze spoedklus zodat de eerste 7 groepen na de kerstvakantie daar naar school kunnen. De kleuters blijven nog even op de oude locatie van De Marke.


Sluiting en tijdelijke locatie De Marke

Sluiting school (Overgenomen uit Nieuwsbrief de Marke 21-12-2018)

Zoals u allen weet heeft de gemeente per ingang van dinsdag 18 december de school gesloten. Naar aanleiding van scheurvorming in de muren is er een onderzoek geweest en nu blijkt dat de vloer van het oudste deel van de school is aangetast door roestvorming en kan de vloer niet meer zwaarbelast worden. De gemeente Noordenveld wil geen enkel risico nemen, vandaar dat de school per ingang van 18 december werd gesloten.

Het was teleurstellend dat het kerstdiner niet kon plaatsvinden. Wij als team vinden dit ook ontzettend jammer en begrijpen dat dit ook voor de leerlingen een grote tegenvaller is. n het nieuwe jaar wordt er een moment gepland waarop de kinderen en de leerkrachten een gezellig samenkomen zullen hebben.

Dinsdagavond 18 december was er een drukbezochte informatieavond georganiseerd in Hotel Langewold. Tijdens deze avond heeft de wethouder, de constructeur, algemeen directeur van OPO Noordenveld en de directeur van obs de Marke de belangstellenden verder geïnformeerd. We waren zeer blij met de enorme opkomst: er waren rond de 300 belangstellenden. Tevens was er gelegenheid voor het stellen van vragen en het delen van zorgen. De avond is in een goede sfeer verlopen en we willen de ouders hartelijke bedanken voor hun aangeboden hulp, positieve reacties en kritische noten.

Nieuwe locatie

Op woensdag 9 januari starten de groepen 3 t/m 8 op de nieuwe locatie aan de Hullenweg, achter de sporthal. Het is een prachtige locatie in het groen, met de sporthal en het zwembad om de hoek. De klaslokalen van de groepen 1/2b, 1/2c en 2/3 worden in het eerste kwartaal (fase 2) ook op deze locatie geplaatst. Tot die tijd blijven deze groepen gebruik maken van de oude locatie aan de Molenweg.

De leerkrachten zijn afgelopen dinsdag direct begonnen met het opruimen van de kerstspullen en het inpakken van alle materialen in de klas. Gelukkig bracht het verhuisbedrijf vele kisten en dozen. Vanaf 7 januari brengt het verhuisbedrijf de meubels en ingepakte dozen naar de nieuwe locatie. Maandag 7 januari en dinsdag 8 januari gaan de leerkrachten de klaslokalen inrichten en klaar maken voor een nieuwe start in het nieuwe gebouw.

Andere schooltijden groepen 1/2b, 1/2c en 2/3

Veel kleuters en kinderen uit groep 2/3 hebben ook oudere broertjes en/of zusjes op school. Om ouders de gelegenheid te bieden om op tijd te kunnen komen op de twee verschillende locaties beginnen deze groepen 10 minuten eerder, zowel ’s morgens als ‘s middags.

Hierdoor ontstaan er voor de groepen 1/2b, 1/2c en 2/3 de onderstaande schooltijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen

8.20 tot 11.50 uur (de buitendeur op het kleuterplein gaat om 8.10 uur open) en van 12.55 tot 15.05 uur (Woensdag: 8.10 tot 12.20 uur)

De overige groepen behouden de reguliere schooltijden.

Afscheid nemen

Op woensdag en donderdag hebben de kinderen afscheid kunnen nemen van de leerkracht, de klas en het schoolgebouw. Vooralsnog was dit de laatste keer dat de leerlingen naar binnen mochten. Persoonlijke bezittingen en werkjes uit de klas konden in de luizenzak meegenomen worden naar huis. Buiten op het plein hebben de leerkrachten de ouders fijne feestdagen kunnen wensen.

De start op 9 januari 2019

Op woensdag 9 januari heten we de kinderen van de groepen 3 t/m 8 welkom op de nieuwe locatie bij de sporthal. Om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen doen we een beroep op de ouders en verzorgers om zoveel mogelijk op de fiets te komen.

Op dit moment verwachten we dat u de locatie kunt bereiken via de Ceintuurbaan, voor de sporthal langs richting de school en via de Borglaan het terrein kunt verlaten. Wanneer dit definitief is hoort u dit van ons.