Uitnodiging de Marke en voorlichting nieuwbouw.

(Brief met uitnodiging informatiebijeenkomst 15 mei 2019)

6 mei 2019

Geachte heer/mevrouw,

U heeft allemaal gemerkt dat de school in december afgelopen jaar acuut verlaten moest worden op een klein deel van de school na. Ook heeft u vast allemaal meegekregen dat de school voor een groot deel onveilig is verklaard i.v.m. aantasting van de wapening in de vloeren. Deze groepen leerlingen hebben ook ondertussen de school verlaten. De school is nu gehuisvest in een tijdelijk school gebouw achter de sporthal aan de Ceintuurbaan Zuid te Roden. Het “oude” schoolgebouw staat nu leeg. De school staat ondertussen in de bouwhekken. Er is sprake van vandalisme op het terrein en aan het pand.
Hoe nu verder?
Het schoolgebouw willen we zo spoedig mogelijk gaan slopen. Er is een asbestonderzoek gedaan. Er zit asbest in het gebouw. Dit is normaal voor een gebouw uit deze bouwperiode. Voor de sloop zal er een asbestsanering plaats vinden.
Omdat er sprake is van vandalisme is de school in de bouwhekken gezet. Er worden extra maatregelen getroffen om te zorgen dat er geen ongewenste toetreding tot het pand zal plaats vinden. Ook zal er door politie vaker een bezoekje aan de locatie worden gebracht.
Er is een Ecologische scan gedaan om te onderzoeken of er Vleermuizen en/of andere beschermde dieren in het gebouw aanwezig zijn. Er zijn sporen aangetroffen van Vleermuizen. Dit betekend dat er Vleermuisprotocol in werking is getreden. Er moet nu verder onderzoek worden gedaan. Door de aanwezigheid van de Vleermuizen kunnen we niet per direct gaan slopen.

Welke ontwikkelingen zijn er op de locatie te verwachten?
De obs De Marke zal terugkeren op de locatie. De cbs De Parel gaat niet verhuizen naar deze locatie. Er komt herbouw op de oude locatie van de obs De Marke, voor obs De Marke inclusief een ruimte voor een Kinderdagverblijf. Welke aanbieder is nu nog niet bekend.
De obs De Marke is op dit moment bezig om een Programma van Eisen (wensenlijstje) te maken voor de nieuw te bouwen school gebaseerd op de lesmethode c.q. visie.
We hopen binnenkort te kunnen starten met de selectie van een aantal geschikte architecten.
Bij de gemeente zijn alle betrokken afdelingen bezig om te kijken naar alle belangrijke functies rondom een school. Ook verkeer is aan het kijken hoe rondom het terrein de verkeerstromen zo veilig mogelijk kunnen worden gescheiden en waar er eventueel aanpassingen aan de weg moeten plaatst vinden.
Volgens het bestemmingsplan mag er maximaal 9m1 hoog gebouwd worden. Dakhelling minimaal 20 en maximaal 60 graden. Goothoogte maximaal 5,50m1 hoog. Er mag alleen binnen het bouwblok gebouwd worden. Er komt geen hoogbouw.
Hoe komen we aan een passend ontwerp?
Hiervoor willen we een klankbordgroep gaan vormen. In deze klankbordgroep zullen alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. We willen graag dat er een afvaardiging van omwonenden ouders, kinderdagverblijf, schoolbestuur, schoolteam, MR en OV meedenkt over de school, het schoolplein en de omgeving aan moeten voldoen.
Wanneer starten we?
Helaas weten we nog niet wanneer we mogen slopen. Om te kunnen gaan bouwen hebben we een bouwrijp terrein, een goed en goedgekeurd bouwplan nodig en uiteraard een bouwvergunning.
En uiteraard moeten eerst de vleermuizen een nieuw onderkomen hebben gevonden.
Er is nog geen concrete startdatum. Wel willen we op korte termijn starten met een klankbordgroep.
Opmerkingen:
Er is nog geen goedkeuring voor zowel sloop als nieuwbouw op de huidige locatie.

Informatieavond.
Om u te informeren over de sloop en de voorgenomen herbouw én om u de kans te geven om vragen te stellen, nodigen wij u uit voor een informatieavond.
Op 15 mei bent u tussen 19.00 en 20.30 uur welkom bij Zalencentrum Onder de Linden in Roden. Dan wordt u bijgepraat. Ook kunt u zich dan aanmelden voor de klankbordgroep.
Ben u 15 mei niet in de gelegenheid om op de informatieavond langs te komen dan kunt u uw vragen en of opmerkingen ook mailen naar a.vanderaa@gemeentenoordenveld.nl of contact opnemen met Annette van der Aa en/of de heer René Westerhoff van het team Beleid via telefoonnummer 14 050.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, het schoolbestuur en obs De Marke