Nieuwsbrief de Marke oktober 2021

We hebben een aannemer!


Voorbereidingen
Ondertussen zijn de voorbereidingen al in volle gang. De bomen zijn gekapt, de sloot aan de achterzijde is gereed,
de Japanse Duizendknoop is bestreden. We blijven alert om te zorgen dat deze plant niet terugkomt.
De komende weken zal de aannemer al af en toe op de kavel aanwezig zijn.

Planning
We verwachten dat we halverwege november starten met de bouw. De voorlopig geplande oplevering is eind
van de zomer 2022. We zijn wel afhankelijk van goed weer. Teveel regen of vorst kan roet in het eten gooien.
Ook een te late levering van materiaal kan invloed hebben op de planning. Uiteraard blijven we er alles aan
doen om de opleverdatum te halen!
Op 6 oktober is het contract met de aannemer HuneBouw B.V. uit Hoogeveen getekend
De aanbesteding was best een uitdaging. De prijzen stijgen in snel tempo. De aannemers zitten allemaal behoorlijk vol. Levertijden van materialen zijn extreem lang. En daarbij hebben wij geprobeerd om KC De Marke met behoud van de kwaliteit binnen het budget en op een strakke planning aan te besteden. De opdracht is gegund aan HuneBouw B.V.
Zij scoorden de hoogste punten bij de aanbesteding op zowel prijs, planning en zorg voor de omgeving.
Ook heeft HuneBouw in haar Plan van Aanpak oog voor veiligheid en het goed aanspreekbaar zijn voor de omgeving, met name de omwonenden.
Voor de bouw begint organiseren we een kennismaking tussen HuneBouw, de omwonenden en de overige belangstellenden om een toelichting te geven op het bouwproces.
Ook komt er een omgevingsapp waarop het bedrijf altijd bereikbaar is voor vragen en/of klachten.
Start van de uitvoeringswerkzaamheden wordt verwacht midden november 2021.


Bouwverkeer
HuneBouw gaat verkeersregelaars inzetten tijdens de haal en breng momenten van de school om te zorgen dat de kinderen (en brengers) veilig over de Molenweg kunnen fietsen naar de tijdelijke school.
Deze verkeersregelaars worden ook ingezet tijdens grote transportmomenten, bijvoorbeeld bij het brengen van bouwmaterialen. De werklieden parkeren op het bouwterrein. Ook worden alle materialen op het terrein gelost en
opgeslagen. Er wordt geprobeerd om overlast tot een minimum te beperken.
Meer informatie hierover volgt bij de kennismaking.

Wilt u meer informatie?
We houden u regelmatig op de hoogte via deze nieuwsbrieven. Voor vragen kunt u altijd contact met de projectleider opnemen. Mevr. Annette van der Aa, Telefoon: 050-5027742
E-mail: a.vanderaa@noordenveld.nl

Download hier de nieuwsbrief als PDF