Energietransitie en duurzaamheid

Het is misschien nog onvoldoende bekend, maar de gemeente Noordenveld wil in 2040 energieneutraal zijn. Er zijn inmiddels twee pilot-projecten gestart in de gemeente. Het streven is om  de wijk Norg-west en het dorp Roderwolde (twee heel verschillende locaties qua woningvoorraad, bevolkingssamenstelling, vraagstukken e.d.) reeds in 2021 energieneutraal te maken. Voor het eind van dit jaar wordt door het college van B&W een besluit genomen welke 3 wijken of dorpen vervolgens de stap gaan maken om voor 2030 energieneutraal te zijn. De gemeente werkt in dit traject samen met de Energiecoöperatie Noordseveld.

Iets voor onze wijk om ons hier hard voor te maken en er de schouders onder te zetten ? Jaap Lobbezoo is bij de gemeente de programmamanager inzake duurzaamheid.