Persbericht gemeente m.b.t. de Marke 21-12-2018

Onderstaand de integrale tekst van een persbericht van de gemeente van 21 december 2018.

De gemeente heeft daarbij aangegeven dat wanneer er behoefte is aan nadere informatie, de gemeente die graag wil geven. Bijvoorbeeld met een buurtbijeenkomst.

Belangstelling daarvoor graag melden op ons emailadres hullenveld@ziggo.nl

Noodlokalen voor De Marke

Goed nieuws over Obs De Marke in Roden. Buco Huisvesting Beverwijk heeft 8 lokalen beschikbaar voor de tijdelijke locatie van de school achter Sportcentrum De Hullen. Als alles volgens planning verloopt, kan de school daar 7 januari naartoe verhuizen. In de loop van het eerste kwartaal van 2019 volgen nog de andere lokalen. Dan zitten alle kinderen weer bij elkaar.

Meteen na de kerstdagen wordt verder gesproken over de inrichting van de omgeving. Op verzoek van de ouders is dan ook aandacht voor een veilige buitenruimte en de verkeerssituatie rondom het halen en brengen van de leerlingen.

In de tussentijd is er al veel werk verzet op de tijdelijke locatie. Met dank aan de inzet van aannemer Koenmeijer, de nutsbedrijven en medewerkers van de afdeling Beheer van de gemeente Noordenveld. Zij hebben voorrang gegeven aan deze spoedklus zodat de eerste 7 groepen na de kerstvakantie daar naar school kunnen. De kleuters blijven nog even op de oude locatie van De Marke.


Sluiting en tijdelijke locatie De Marke

Sluiting school (Overgenomen uit Nieuwsbrief de Marke 21-12-2018)

Zoals u allen weet heeft de gemeente per ingang van dinsdag 18 december de school gesloten. Naar aanleiding van scheurvorming in de muren is er een onderzoek geweest en nu blijkt dat de vloer van het oudste deel van de school is aangetast door roestvorming en kan de vloer niet meer zwaarbelast worden. De gemeente Noordenveld wil geen enkel risico nemen, vandaar dat de school per ingang van 18 december werd gesloten.

Het was teleurstellend dat het kerstdiner niet kon plaatsvinden. Wij als team vinden dit ook ontzettend jammer en begrijpen dat dit ook voor de leerlingen een grote tegenvaller is. n het nieuwe jaar wordt er een moment gepland waarop de kinderen en de leerkrachten een gezellig samenkomen zullen hebben.

Dinsdagavond 18 december was er een drukbezochte informatieavond georganiseerd in Hotel Langewold. Tijdens deze avond heeft de wethouder, de constructeur, algemeen directeur van OPO Noordenveld en de directeur van obs de Marke de belangstellenden verder geïnformeerd. We waren zeer blij met de enorme opkomst: er waren rond de 300 belangstellenden. Tevens was er gelegenheid voor het stellen van vragen en het delen van zorgen. De avond is in een goede sfeer verlopen en we willen de ouders hartelijke bedanken voor hun aangeboden hulp, positieve reacties en kritische noten.

Nieuwe locatie

Op woensdag 9 januari starten de groepen 3 t/m 8 op de nieuwe locatie aan de Hullenweg, achter de sporthal. Het is een prachtige locatie in het groen, met de sporthal en het zwembad om de hoek. De klaslokalen van de groepen 1/2b, 1/2c en 2/3 worden in het eerste kwartaal (fase 2) ook op deze locatie geplaatst. Tot die tijd blijven deze groepen gebruik maken van de oude locatie aan de Molenweg.

De leerkrachten zijn afgelopen dinsdag direct begonnen met het opruimen van de kerstspullen en het inpakken van alle materialen in de klas. Gelukkig bracht het verhuisbedrijf vele kisten en dozen. Vanaf 7 januari brengt het verhuisbedrijf de meubels en ingepakte dozen naar de nieuwe locatie. Maandag 7 januari en dinsdag 8 januari gaan de leerkrachten de klaslokalen inrichten en klaar maken voor een nieuwe start in het nieuwe gebouw.

Andere schooltijden groepen 1/2b, 1/2c en 2/3

Veel kleuters en kinderen uit groep 2/3 hebben ook oudere broertjes en/of zusjes op school. Om ouders de gelegenheid te bieden om op tijd te kunnen komen op de twee verschillende locaties beginnen deze groepen 10 minuten eerder, zowel ’s morgens als ‘s middags.

Hierdoor ontstaan er voor de groepen 1/2b, 1/2c en 2/3 de onderstaande schooltijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen

8.20 tot 11.50 uur (de buitendeur op het kleuterplein gaat om 8.10 uur open) en van 12.55 tot 15.05 uur (Woensdag: 8.10 tot 12.20 uur)

De overige groepen behouden de reguliere schooltijden.

Afscheid nemen

Op woensdag en donderdag hebben de kinderen afscheid kunnen nemen van de leerkracht, de klas en het schoolgebouw. Vooralsnog was dit de laatste keer dat de leerlingen naar binnen mochten. Persoonlijke bezittingen en werkjes uit de klas konden in de luizenzak meegenomen worden naar huis. Buiten op het plein hebben de leerkrachten de ouders fijne feestdagen kunnen wensen.

De start op 9 januari 2019

Op woensdag 9 januari heten we de kinderen van de groepen 3 t/m 8 welkom op de nieuwe locatie bij de sporthal. Om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen doen we een beroep op de ouders en verzorgers om zoveel mogelijk op de fiets te komen.

Op dit moment verwachten we dat u de locatie kunt bereiken via de Ceintuurbaan, voor de sporthal langs richting de school en via de Borglaan het terrein kunt verlaten. Wanneer dit definitief is hoort u dit van ons.

Opruimdag Hullenbosje

WIE WIL MEEHELPEN aan een “MOOI en NATUURLIJK HULLENBOSJE” .

De werkgroep “Hullenbosje” (ontstaan door betrokken bewoners van Roderveld en Hullenveld) zoekt vrijwilligers om te helpen bij een opschoondag op zaterdag 12 januari 2019.

In samenwerking met de gemeente en boomverzorging Erenstein  gaan we deze keer de zijpaadjes in het bos aanpakken. De bedoeling is dat de grassen en bramenstruiken daar worden gesnoeid.

Ook bij de al nieuw aangeplante bomen moeten de bramenstruiken verwijderd worden.

De vrijwilligers zullen dan het snoeiafval, het zwerfafval en andere zaken die er niet thuishoren opruimen, zodat iedereen weer kan genieten van een schoon en goed toegankelijk wandelbos.

Het hoofdpad en de waterafvoeren zijn gelukkig al aangepakt door de gemeente. De wandelpaden zijn nu zo gemaakt dat ook mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel er gebruik van kunnen maken.(Dus geen toegang voor paarden, scooters en ATB crossfietsen).

Wilt u mee helpen het bosje mooi te houden zodat u de reeën,eekhoorns en veel vogels kunt blijven spotten, help ons dan bij deze buurtklus.

Hoe meer mensen, hoe leuker het wordt en hoe sneller het werk is gedaan.

We beginnen om 9.30 uur op zaterdag 12 januari (of bij slecht weer op zaterdag 26 januari).

Start bij ingang bosje aan sportveldje Zeijpendal. Neem zelf goede werkhandschoenen mee!

Meer informatie over onze activiteiten aangaande het Hullenbosje kunt u vinden op de website van de wijk Hullenveld (www.hullenveldroden.nl)

Graag aanmelden met naam en telefoonnummer bij:tjitskekind@xs4all.nl