Nieuws vanuit woonzorgcentrum de Hullen

Begin 2022 is het contact tussen het buurtnetwerk Hullenveld en woonzorgcentrum
De Hullen hernieuwd, waarbij ook Vrienden van Interzorg betrokken is. Het eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en met elkaar is gekeken naar gezamenlijke belangen, wat kunnen we voor elkaar betekenen, waar ligt de verbinding? Met als uitgangspunt het gezamenlijke doel: het welzijn van de inwoners van Hullenveld en die van de cliënten De Hullen te vergroten. Heeft u als buurtbewoner suggesties, vragen of wilt u een andersoortige inbreng leveren? Laat van u horen!

Om de buurt beter te informeren over allerlei zaken die in woonzorgcentrum de Hullen spelen, maakt de Hullen ieder kwartaal een korte samenvatting en impressie.

Die hele samenvatting kunt u via deze link, lezen.

Energietransitie in Hullenveld

Wat kunnen we met z’n allen in Hullenveld doen om minder of geen gas meer te gebruiken? 

Tijdens een bijeenkomst (link naar programma en aanmelding) op donderdag 7 april hoor je hoe de gemeente de toekomst van warmte in Noordenveld ziet, wat de Warmtevisie is, en wat mogelijke alternatieven zijn om onze woningen te verwarmen. Inwoners van Energieke Buurten vertellen hoe zij bezig zijn met het verduurzamen van hun woningen. En een adviseur van het Drents Energieloket geeft informatie en advies, zodat je ook hoort hoe jij kunt meedoen!

Plan voor energie projectgroep in Hullenveld.

Ook binnen onze wijk zijn al enkele bewoners actief bezig zich te oriënteren op hoe ze dat voor zichzelf en voor Hullenveld kunnen realiseren. Begin maart zijn een aantal mensen van het buurtnetwerk bij elkaar gekomen om te brainstormen hoe wij als wijk verder kunnen met het thema energie besparing. Bij deze gelegenheid was ook Richard Ton van de Energiecoöperatie Noordseveld aanwezig. Op basis van het grote aantal aanmeldingen voor de warmte scan denken wij dat in onze wijk hiervoor veel interesse is. 

In deze bijlage is de analyse van alle 164 uitgevoerde warmtescans te vinden.

De vraag is hoe gaan we nu verder? Met andere woorden wat kunnen we doen om een volgende stap of stappen te zetten met projecten die concrete besparingen opleveren. We willen graag gebruik maken van expertise en ervaringen die er binnen onze wijk zijn. Er zijn allerlei mogelijkheden maar welke is geschikt? Allerlei vragen waarop we nu nog geen antwoord hebben en daarom willen wij vragen of u belangstelling heeft om (actief) mee te doen, of wellicht suggesties heeft.

Stuur uw reactie aan hullenveld@ziggo.nl. Op basis van de reacties zullen onderwerpen verder worden uitgewerkt naar plannen. Voor de projectgroep i.o. zoeken wij nog enkele enthousiaste wijkbewoners.  

Bijeenkomst: De toekomst van warmte in Noordenveld

Hoe bereiden we ons voor op een toekomst zonder aardgas? 

De uitstoot van aardgas is milieuvervuilend en het raakt langzaam op. Ook stijgen de energieprijzen op dit moment enorm. Allemaal redenen waarom Noordenveld in 2040 klimaatneutraal wil zijn.

Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 7 april hoor je hoe de gemeente de toekomst van warmte in Noordenveld ziet. Wat de Warmtevisie is, en wat mogelijke alternatieven zijn om woningen te verwarmen. Het Drents Energieloket geeft informatie en advies. Verder vertellen inwoners van Energieke Buurten hoe zij bezig zijn met het verduurzamen van hun woningen.

Locatie

Je kunt kiezen of je online aansluit, of in Onder de Linden in Roden. Hier sluiten we de bijeenkomst af met een hapje en een drankje.

Aanmelden

Aanmelden kan via duurzaam@noordenveld.nl, geef aan of je er online of in persoon bij bent.

Programma

19.30 uur  Inloop

20.00 uur  Opening: wat is de Warmtevisie Noordenveld?

20.15 uur  Inwoners van Energieke Buurten aan het woord

20.30 uur  Adviseur van het Drents Energieloket geeft informatie en advies

20.45 uur  Ruimte voor vragen aan de sprekers en een gezamenlijk gesprek

21.00 uur  Afsluiting met hapje en drankje

Storing 24.nl

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Storing 24, meldpunt voor storing aan openbare objecten.

NB: Meer achtergrondinfo op de website www.storing24.nl

Meldingen van burgers over een kapotte straatlamp, opstaande trottoirtegels of overhangend groen kunnen – voor wie beschikt over een moderne mobiele telefoon- ook via de App van storing24 worden gedaan. Uiteraard kan zelf langsgaan bij de gemeente of bellen ook nog steeds.

De App van storing 24 kan worden gedownload in de Play Store (Android) of een andere bron (Iphone).

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting scholen.

De gemeenteraad van Noordenveld heeft 8 juni jl. het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2022 vastgesteld. Daarin is een haalbaarheidsonderzoek opgenomen naar de huisvesting van scholen.

Voor onze wijk is de (her)huisvesting van een tweetal scholen in Roden interessant. Het gaat om obs De Marke aan de Molenweg en cbs De Parel aan de Dreesdestraat (valt onder Middenveld).

Voor deze twee scholen wordt onderzocht of nieuwbouw op de huidige locaties mogelijk is, of dat een andere locatie meer mogelijkheden biedt. Het schoolbestuur van cbs De Parel heeft voorkeur voor een nieuwe locatie in verband met een betere spreiding. De school staat nu erg dicht bij de andere school van hetzelfde schoolbestuur, cbs De Hoeksteen.

Daarbij zal ook onderzocht worden of voor beide scholen, De Marke en De Parel, een gezamenlijke locatie beschikbaar en wenselijk is.

Naast nieuwbouw voor deze scholen zal er ook aandacht zijn voor Kinderopvang in de verschillende vormen. Onderzocht wordt of dit geïntegreerd kan worden bij de scholen zodat er Integrale Kind Centra (IKC’s) kunnen worden gerealiseerd.

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zullen zich (begin 2017) vertalen in een meerjarenplanning waarbij (her)huisvesting in de wijk Hullenveld waarschijnlijk niet voor 2020 aan de orde zal zijn.

Als er weer nieuws is, zullen we dat melden.