Herinrichting gedeelte Nieuweweg

Verslag inspraakavond 3 oktober 2023

Op 3 oktober was er een inspraakavond voor de buurtbewoners rondom het gebied Nieuweweg/Westerstraat/Heerestraat betreffende de herinrichting van dit gedeelte van de Nieuweweg. De fietsersbond (zie info hieronder) was hier ook voor uitgenodigd. Als voorbereiding hebben we vanuit de fietsersbond op 20 september om 13.00 uur de situatie ter plekke bekeken en beoordeeld en kwamen tot de conclusie, dat er bijzonder veel autoverkeer is en dat er veel te hard wordt gereden. De indruk bestaat, dat een groot gedeelte van het autoverkeer geen bestemmingsverkeer is, maar deze route gebruikt als doorgaande weg richting Peize via de Heerestraat en Raadhuisstraat of richting Leek via de Westerstraat en de Touwslager.
De kruising Nieuweweg/Westerstraat is erg onoverzichtelijk. De fietsers op de Nieuweweg richting Heerestraat komen in de verdrukking door het links afslaande verkeer richting Westerstraat.

Om een veiliger situatie voor de fietser te creëren komen we tot de volgende voorstellen:

 • 30 km zone in laten gaan direct na de rotonde Nieuweweg/Ceintuurbaan

Op deze weg rijden veel fietsers en vooral kinderen. Bovendien wordt op deze wijze het autoverkeer ontmoedigd.

 • De klinkerbestrating van de Heerestraat te verlengen tot voorbij de kruising Westerstraat

Dit geeft duidelijk aan, dat een 30 km zone betreft.

De verkeersdrempel Molenweg/Nieuweweg verwijderen, zodat dit een gelijkwaardige kruising wordt.

Hiermee wordt het afnemen van de snelheid bevorderd, omdat men genoodzaakt wordt om beter op te letten.

 • Zoveel mogelijk verkeersremmende maatregelen nemen om het gebruik als doorgaande weg tegen te gaan.
 •  De Westerstraat voorzien van zebrapaden bij de Koerskamp en de Padkamp.

Deze kruisingen worden veel door fietsers en wandelaars (veel ouderen van omliggende appartementencomplexen).

 • Het autoverkeer zoveel mogelijk stimuleren om via de Maatlanden richting Groningen en Leek te gaan.

Hiermee neemt de verkeersdruk in het centrum af.

Meer informatie over fietsersbond Kop van Drenthe:

Schroom niet om eens mee te denken.…..

UITNODIGING VOOR SPORTVERENIGINGEN

Ook zin om buiten te bewegen?

Kom dan naar de informatiebijeenkomst over de plannen voor het

Beweegpark de Hullen op de locatie vόόr Sportcentrum de Hullen.

U bent van harte welkom op  maandag 6 november om 19.30 uur in het restaurant van Sportcentrum de Hullen.

Het initiatief voor dit nieuwe en voor sporters centraal gelegen beweegpark is ontstaan na het succes van het Beweegpark Roderveld dat nu ruim een jaar bestaat. Jong en oud maken hier veel gebruik van en er wordt ook wekelijks onder professionele begeleiding enthousiast getraind.

Wij zijn benieuwd wat jullie van het plan voor dit nieuwe beweegpark vinden. Een ontwerptekening kunt u daar zien en wordt besproken. Een aantal buurtbewoners is er al erg enthousiast over.

Hopelijk tot ziens op 6 november om 19.30 uur in Sportcentrum de Hullen!!

Sportieve groet,

De voorbereidingsgroep Beweegpark de Hullen

Project Bermscouts

31 oktober, Inspiratiebijeenkomst Streekbeheer en presentatie project Bermscouts

Als gemeente Noordenveld maken we werk van ecologisch bermbeheer, waarbij eens in zes jaar de bermen professioneel worden gemonitord. In de tussenliggende jaren willen we als gemeente graag de vinger aan de pols houden door waardevolle bermen met vrijwilligers te monitoren. Ook willen graag nauwkeuriger weten waar in de gemeente planten en diersoorten voorkomen die baat hebben bij een aangepast maaibeheer. We zoeken daarvoor vrijwilligers die bermscout willen worden om zo mee te helpen dit te realiseren.

In het voorjaar van 2024 gaat het project Bermscouts van start. Tijdens deze dag leert u o.a. aan de hand van veldinstructies werken met de nectar-index en krijgt u tijdens een excursie tips over het herkennen van de belangrijkste planten en insecten in de berm en wat hun aanwezigheid zegt over het beheer. Wilt u meer weten over wat het project bermscouts inhoudt en wat u kunt verwachten tijdens de startbijeenkomst Bermscouts in het voorjaar?

Op 31 oktober vindt er een inspiratiebijeenkomst Streekbeheer plaats in de Brinkhof te Norg. Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven over het project Bermscouts. In de in deze mail bijgesloten agenda vindt u het programma van de bijeenkomst. U bent welkom bij het hele programma. Het staat u echter vrij om na de presentatie over het project Bermscouts, tijdens de pauze, de bijeenkomst te verlaten.

Wij hopen u te ontmoeten op 31 oktober.

Agenda: Dinsdag 31 oktober 2023

Locatie:  Multifunctioneel Centrum De Brinkhof Brink 1, 9331 AA Norg

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur Inloop vanaf 19.45 uur

20.00 uur:     Welkom en opening

20.05 uur:     Bermbeheer in de gemeente Noordenveld

Een korte introductie over het bermbeheer in de gemeente Noordenveld.

20.20 uur:     Presentatie Bermscouts

In het voorjaar van 2024 start het project bermscouts in de gemeente Noordenveld en is het mogelijk om meer kennis op te doen over het monitoren van bermen.

Tijdens een presentatie wordt meer verteld over het project bermscouts en het belang van het monitoren van planten in de berm.

21.00 uur:     Korte pauze

21.10 uur:     Voorstelronde Streekbeheer

21.40 uur:     Streekbeheer in de gemeente Noordenveld

 • De mogelijkheden vanuit het Streekbeheer in 2024
 • Activiteitenkalender
 • Projecten

21.55 uur:     Rondvraag

22.00 uur:     Afsluiting

Plankaart laadpalen gemeente gepubliceerd

Bericht van de gemeente m.b.t. meedenken over laadpalen dd. 12-10-2023

Tot en met 17 september bestond de gelegenheid om te reageren op de gemeentelijke concept plankaart met betrekking tot mogelijke openbare laadpalen (tot aan het jaar 2030). We hebben 101 reacties ontvangen die rechtstreeks via locaties op de plankaart zijn binnengekomen. Daarnaast heb ik persoonlijk nog 14 afzonderlijke berichten ontvangen.

Inmiddels zijn deze reacties verwerkt en hebben we de plankaart opnieuw gepubliceerd, waarbij de gemeentelijke reacties zijn toegevoegd aan de betreffende locaties waar inwoners positieve of negatieve beoordelingen hebben gegeven.

De bijgewerkte plankaart is beschikbaar op onze website via de volgende link:

Laadpalen plankaart 2023-2030 | Gemeente Noordenveld

Plaatsing laadpalen

Wellicht ten overvloede wil ik nogmaals benadrukken dat het hier om planlocaties gaat. Laadpalen worden pas geïnstalleerd wanneer er daadwerkelijk een concrete aanvraag goedgekeurd is van een inwoner die geen eigen oprit heeft en een elektrische auto bezit. Daarnaast kan de gemeente er in bepaalde gevallen zelf ook voor kiezen om strategisch gelegen laadpalen te plaatsen. Of in 2030 daadwerkelijk op alle locaties in de plankaart laadpalen zullen staan, zal afhangen van de ontwikkelingen in het elektrisch vervoer.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met opnemen met:​​​​

Aafke Hania beleidsmedewerker verkeer, 088 050 82 25, A.Hania@noordenveld.nl

Ontwikkelingen Roden Zuid

Zoals eerder toegezegd willen we de buurtbewoners van Hullenveld graag op de hoogte houden van de planontwikkeling voor Roden Zuid. Een gebied in en grenzend aan onze wijk.

We willen jullie informeren over onze contacten met de gemeente over de plannen voor Roden Zuid. Afgelopen week hebben we gesproken met de projectleider van de gemeente. Hij heeft ons op hoofdlijnen op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

De gemeente werkt nu aan het concept Gebiedsplan Roden Zuid. De inhoud van het concept Gebiedsplan is een uitwerking van twee jaar geleden, toen er (ook) bijeenkomsten zijn georganiseerd en besluiten door de gemeenteraad zijn genomen. Dat gaat de gemeente nu weer doen. Waarschijnlijk in november zullen er meerdere inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken over het concept Gebiedsplan Roden Zuid worden georganiseerd. De uitnodigingen van de gemeente daarvoor zullen wij tegen die tijd ook aan jullie bekendmaken.

Het is de bedoeling van de gemeente om met de inbreng van de aanwezigen en deelnemers tijdens de bijeenkomsten en gesprekken het Gebiedsplan vervolgens definitief te maken en voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn. Daarna kan de gemeente aan de slag met het vervolg zoals stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

Zodra er meer concreet nieuws te melden is, zullen we dat met een nieuwsbrief en/of op de website www.hullenveldroden.nl bekend maken. Ook kunt u via de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad Noordenveld ontwikkelingen volgen.

Toegevoegd 20-10-2023: HIER de link naar de betreffende raadsstukken, waaronder het Concept Gebiedsplan Roden Zuid en de Participatie Roden Zuid.

Voor participatie van de buurt worden inloopbijeenkomsten en groepsgesprekken georganiseerd in sporthal De Hullen. De uitnodigingen volgen na 1 november.

Informatiebijeenkomst beweegpark Hullenveld

Afgelopen donderdag 5 oktober was er in het restaurant van Sportcentrum De Hullen inloop om informatie te krijgen over een nieuw intitiatief van Roden, Fit en Gezond, het Sportcentrum De Hullen, Interzorg De Hullen en de wijk Het Hullenveld. De gemeente was gastheer. Er zijn een beperkt aantal wijkbewoners en sporters geweest om zich te informeren. Komende woensdag 11 oktober is er s morgens van 10.00 tot 11.30 opnieuw gelegenheid om in het Sportcentrum De Hullen informatie op te halen en je mening te geven. Het aantal reacties is van belang voor het proces van de subsidieaanvraag o.a. bij het Drents Dorpenfonds en de gemeente Noordenveld.

Komt allen. Ton Podt, lid kerngroep van de wijk Hullenveld

Plannen Beweegpark Hullenveld

Er zijn plannen om een Beweegpark Hullenveld te realiseren.

Een beweegpark in de open lucht voor jong en oud!

Locatie: fietsenstalling voor sporthal “de Hullen”

Om de plannen in te zien en te bespreken komen er twee inloopmogelijkheden in de hal van het sportcentrum:

Op donderdag 5 oktober 19.30- 21.00 u  en woensdag  11 oktober 10.00 – 11.30 u

In de wijk Rodenveld is het beweegpark een groot succes. Wekelijks worden hier trainingen verzorgd.

Er is veel geld (ca. €100.000)  nodig voor dit beweegpark, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd als er voldoende enthousiasme is bij de wijkbewoners.

Dus bent u geïnteresseerd, kom dan naar één van deze bijeenkomsten.

NIEUW: Maandelijkse markt in zorgcentrum de Hullen.

Wees welkom!!

Maandelijks terugkerende markt in Zorgcentrum de Hullen.

Vanaf dinsdag 5 september is er binnen het Zorgcentrum de Hullen een maandelijks terugkerende markt van 09:30 tot 12:00.

( elke eerste dinsdag van de maand)

De volgende standhouders zijn aanwezig:

 • Flowers & Lifestyle
 • Slagerij Nederhoed
 • De Jonge taarten
 • Oriflame
 • Repair café
 • Het Vishuys Roden
 • Scheepstra kabinet met diversiteit aan producten
 • Vanaf oktober de familie Snip met hun producten van de boerderij en de Brocante markt