Nieuws vanuit woonzorgcentrum de Hullen

Begin 2022 is het contact tussen het buurtnetwerk Hullenveld en woonzorgcentrum
De Hullen hernieuwd, waarbij ook Vrienden van Interzorg betrokken is. Het eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en met elkaar is gekeken naar gezamenlijke belangen, wat kunnen we voor elkaar betekenen, waar ligt de verbinding? Met als uitgangspunt het gezamenlijke doel: het welzijn van de inwoners van Hullenveld en die van de cliënten De Hullen te vergroten. Heeft u als buurtbewoner suggesties, vragen of wilt u een andersoortige inbreng leveren? Laat van u horen!

Om de buurt beter te informeren over allerlei zaken die in woonzorgcentrum de Hullen spelen, maakt de Hullen ieder kwartaal een korte samenvatting en impressie.

Die hele samenvatting kunt u via deze link, lezen.

Energietransitie in Hullenveld

Wat kunnen we met z’n allen in Hullenveld doen om minder of geen gas meer te gebruiken? 

Tijdens een bijeenkomst (link naar programma en aanmelding) op donderdag 7 april hoor je hoe de gemeente de toekomst van warmte in Noordenveld ziet, wat de Warmtevisie is, en wat mogelijke alternatieven zijn om onze woningen te verwarmen. Inwoners van Energieke Buurten vertellen hoe zij bezig zijn met het verduurzamen van hun woningen. En een adviseur van het Drents Energieloket geeft informatie en advies, zodat je ook hoort hoe jij kunt meedoen!

Plan voor energie projectgroep in Hullenveld.

Ook binnen onze wijk zijn al enkele bewoners actief bezig zich te oriënteren op hoe ze dat voor zichzelf en voor Hullenveld kunnen realiseren. Begin maart zijn een aantal mensen van het buurtnetwerk bij elkaar gekomen om te brainstormen hoe wij als wijk verder kunnen met het thema energie besparing. Bij deze gelegenheid was ook Richard Ton van de Energiecoöperatie Noordseveld aanwezig. Op basis van het grote aantal aanmeldingen voor de warmte scan denken wij dat in onze wijk hiervoor veel interesse is. 

In deze bijlage is de analyse van alle 164 uitgevoerde warmtescans te vinden.

De vraag is hoe gaan we nu verder? Met andere woorden wat kunnen we doen om een volgende stap of stappen te zetten met projecten die concrete besparingen opleveren. We willen graag gebruik maken van expertise en ervaringen die er binnen onze wijk zijn. Er zijn allerlei mogelijkheden maar welke is geschikt? Allerlei vragen waarop we nu nog geen antwoord hebben en daarom willen wij vragen of u belangstelling heeft om (actief) mee te doen, of wellicht suggesties heeft.

Stuur uw reactie aan hullenveld@ziggo.nl. Op basis van de reacties zullen onderwerpen verder worden uitgewerkt naar plannen. Voor de projectgroep i.o. zoeken wij nog enkele enthousiaste wijkbewoners.  

Bijeenkomst: De toekomst van warmte in Noordenveld

Hoe bereiden we ons voor op een toekomst zonder aardgas? 

De uitstoot van aardgas is milieuvervuilend en het raakt langzaam op. Ook stijgen de energieprijzen op dit moment enorm. Allemaal redenen waarom Noordenveld in 2040 klimaatneutraal wil zijn.

Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 7 april hoor je hoe de gemeente de toekomst van warmte in Noordenveld ziet. Wat de Warmtevisie is, en wat mogelijke alternatieven zijn om woningen te verwarmen. Het Drents Energieloket geeft informatie en advies. Verder vertellen inwoners van Energieke Buurten hoe zij bezig zijn met het verduurzamen van hun woningen.

Locatie

Je kunt kiezen of je online aansluit, of in Onder de Linden in Roden. Hier sluiten we de bijeenkomst af met een hapje en een drankje.

Aanmelden

Aanmelden kan via duurzaam@noordenveld.nl, geef aan of je er online of in persoon bij bent.

Programma

19.30 uur  Inloop

20.00 uur  Opening: wat is de Warmtevisie Noordenveld?

20.15 uur  Inwoners van Energieke Buurten aan het woord

20.30 uur  Adviseur van het Drents Energieloket geeft informatie en advies

20.45 uur  Ruimte voor vragen aan de sprekers en een gezamenlijk gesprek

21.00 uur  Afsluiting met hapje en drankje

Landelijke opschoondag 19 maart 2022

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 19 maart 2022!

Gaat er nog iets door in deze sombere coronatijden ? Jawel de landelijke opschoondag op 19 maart a.s.. Noteert u deze dag al vast in uw agenda als u een bijdrage wilt leveren aan het schoon houden van onze wijk. Het is de bedoeling om coronaproof op minstens anderhalve meter afstand van elkaar, door te wijk gaan om papier, flesjes en ander zwerfafval uit bosjes, struiken e.d. te verzamelen. Er is dit jaar om de welbekende redenen geen gezamenlijke lunch; wel kunnen de kosten van een lunch bij de gemeente worden gedeclareerd. Ook zorgt de gemeente voor afvalzakken, grijpers, handschoenen e.d..

Maatregelen rondom Corona
Gezondheid staat voorop. Ga je zwerfafval rapen? Lees voor je begint de veiligheidsadviezen goed door om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Bekijk voor de laatste maatregelen de website van het RIVM op www.rijksoverheid.nl of www.nederlandschoon.nl onder veelgestelde vragen bij preventiemaatregelen coronavirus.

Meer informatie?
Voor meer informatie en/of aanmelden voor de Landelijke Opschoondag kunt u terecht bij Henk Triemstra, van de gemeente Noordenveld, via telefoonnummer 088 – 050 82 79 of per e-mail op h.triemstra@noordenveld.nl

Tijdens de Landelijke Opschoondag komt alles samen waar wij ons als Supporters van Schoon sterk voor maken: samenwerken voor een schone buurt en voor meer bewustzijn rondom zwerfafval. Als u wilt deelnemen aan deze wijkactiviteit kunt u zich nu al, maar in ieder geval graag voor 26 februari ook opgeven via hullenveld@ziggo.nl . Nadere berichten volgen dan.

Informatie gladheidsbestrijding

Van de gemeente kregen we de volgende informatie.

Het winterseizoen komt er aan. Dit betekent dat de wegen glad kunnen worden. Weten wanneer er gestrooid wordt? Volg ons op Twitter@noordenveld.

Wij staan met 6 strooiwagens klaar om bij gladheid de wegen schoon te maken en veilig te houden. We kunnen niet alle wegen strooien. Daarom zijn afspraken gemaakt om eerst de hoofdwegen, bus- en schoolroutes, hoofdfietspaden en ontsluitingswegen te strooien. Bij sneeuwval kost het meer tijd om de wegen schoon te krijgen. Dan geldt een andere route. Het helpt ons als u bij sneeuwval uw eigen stoep schoonmaakt. We strooien aan de hand van de weersvoorspellingen die wij ontvangen van een speciaal programma. 

Informatie over gladheidsbestrijding

Informatie is te vinden op de gemeentelijke website via deze link Gladheid bestrijden | Gemeente Noordenveld.

De actuele kaart met strooiroutes (staat ook op de website) is te raadplegen via: ArcGIS – Strooikaart gem. Noordenveld Je kunt inzoomen en per straat kijken of er gestrooid wordt.

Wijzigingen strooiroute Hullenveld

Er zijn een aantal wijzigingen dit jaar. Alle wijzigingen staan op deze kaart:  https://arcg.is/1nyGjv0  Rood is uit de strooiroute gehaald en blauw is toegevoegd. De wijzigingen sluiten aan bij het door het college vastgestelde strooibeleid. Voor Hullenveld is er een stukje bij gekomen, dat is bij het gezondheidscentrum aan de Nieuweweg.

Gratis warmtescan en digitale bijeenkomst Warmtevisie 15 december as.

GRATIS WARMTESCAN

De gemeente heeft iedereen in onze wijk een brief gestuurd met een uitnodiging tot het laten maken van een warmtescan. Met zo’n scan kan een goede indruk worden gekregen op welke plaatsen in je huis wellicht verbetering van isolatie mogelijk is. Aanmelden kan tot 12 december as! Ons advies is: MAAK GEBRUIK VAN DEZE MOGELIJKHEID….. Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat u eigenaar van uw woning bent. Van hoge appartementen kan helaas geen warmtescan gemaakt worden.

Ook kunt u daarna gratis informatie en tips krijgen over passende isolatiemogelijkheden.

DIGITALE BIJEENKOMST

Verder is er een digitale bijeenkomst gepland op 15 december tussen 19.30 uur en 20.30 uur over de warmtevisie van de gemeente Noordenveld. De Warmtevisie laat per wijk alternatieve manieren zien om warmte op te wekken. De visie geeft inzicht in de wijken waar de gemeente voor 2030 met bewoners stappen willen zetten, zoals Hullenveld. De gemeente wil vóór 2030 met ons bezig om wijkuitvoeringsplannen te maken.

De publieksversie van deze warmtevisie ziet u via deze link: Publieksversie Warmtevisie Noordenveld.

Onze wijk Hullenveld is daarin als één van de eerste wijken benoemd om van het aardgas af te gaan.

Wat u kunt doen en wat dit concreet voor u als inwoner van Hullenveld betekent wordt die avond toegelicht. Aanmelding kan via duurzaam@noordenveld.nl

U ontvangt dan een deelnamelink en een korte uitleg over hoe u Teams gebruikt.

Helaas is op dit moment door de coronamaatregelen alleen een digitale versie mogelijk. U kunt met vragen natuurlijk ook bellen (088-05088888) of mailen met het team Duurzaamheid van de gemeente (duurzaam@noordenveld.nl)

Ook is veel informatie te vinden op de website www.duurzaamnoordenveld.nu

Mocht u de brief van de gemeente gemist hebben, hier de inhoud van die brief: Gratis warmtescan van uw woning.

Uitnodiging start nieuwbouw de Marke 8 november as.

Hoogeveen           04 november 2021

Betreft                 Uitnodiging startgesprek nieuwbouw KC De Marke Onze ref. JvdW

Project                 216007

Beste omwonende,

Zoals al in de nieuwsbrief was vermeld zijn de voorbereidingswerkzaamheden in volle gang voor de nieuwbouw van KC De Marke. Naar verwachting gaan wij midden november 2021 starten met de uitvoeringswerkzaamheden. Graag nodigen wij u daarom uit voor het startgesprek inzake deze nieuwbouw op maandag 8 november om 16:00 uur op de bouwplaats.

Tijdens dit gesprek maken wij graag kennis met de omwonenden en overige belangstellenden en zullen wij een toelichting geven op het bouwproces. Ook komt er een omgevingsapp beschikbaar waarop wij altijd op bereikbaar zijn voor vragen/opmerkingen. Deze app zal ook getoond worden tijdens het startgesprek. Deze KC De Marke app is te downloaden via de Playstore (Android) en App store (Apple).

De eventuele overlast welke het bouwen met zich mee kan brengen zullen wij uiteraard tot een minimum willen beperken.

Voor vragen zijn wij naast de app natuurlijk ook telefonisch bereikbaar via: 0528-227070 of per e-mail via: info@hunebouw.nl

Graag tot ziens op 8 november!

Met vriendelijke groet,

J. v.d. Weide Projectleider HuneBouw B.V.

HuneBouw bv Stephensonstraat 3

Postbus 170

7900 AD Hoogeveen

T 0528 22 70 70

E info@hunebouw.nl www.hunebouw.nl

BTWnr NL00 8186 00 214 B01

KvK Drenthe 04023966

Ophalen Bladafval door Gemeente

GEMEENTE GAAT AAN DE SLAG OM GEVALLEN BLAD OP TE RUIMEN 
Vanaf eind oktober gaan we weer de dorpen en wijken door om het blad van de voetpaden en het gras te verwijderen. We gaan 2 keer door alle dorpen en wijken om al het blad op te ruimen. We kunnen vooraf helaas niet precies aangeven wanneer we bij u in de straat zijn. 

Bladverzamelplaatsen  
U kunt het blad dat u zelf verzamelt in de groene GFT container doen of bij de bladverzamelplaatsen neerleggen die op verschillende plaatsen in de dorpen en wijken staan. Deze bladverzamelplaatsen halen we regelmatig leeg. 

Hoopjes bladeren nemen we mee 
U kunt uw blad ook op hopen (max 1 m3) aan de kant van de straat laten liggen. Deze bladeren worden meegenomen in 1 van de opruimrondes. Dus niet tijdens het leeghalen van de bladverzamelplaatsen!  

Leg de hopen op voldoende afstand van obstakels als bomen, paaltjes, lichtmasten et cetera. 

Laat uw blad tussen de beplanting liggen 
Bladeren die zijn gevallen tussen de beplantingen is goed voor de tuin. De gevallen bladeren werken voor de planten als een beschermende deken tegen de vorst, is goed voor het bodemleven, zorgt voor minder onkruid en vermindert uitdroging van de bodem. Bovendien zorgt het voor een schuilplaats voor zoogdieren als de egel. 

Gooi geen blad in de sloten 
Helaas wordt ook veel blad in de sloten gegooid. Dit zorgt voor belemmering van de doorstroming en verstopping van duikers. Dit kan uiteindelijk leiden tot wateroverlast.          

Begrip en medewerking 
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, vragen wij u om uw auto tijdelijke te verplaatsen wanneer u hoort of ziet dat wij in uw straat aan het werk zijn. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige hinder kunnen veroorzaken, maar rekenen op uw begrip en medewerking.  

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen via 088 – 050 88 86. 

Bladverzamelplaatsen 2021 in onze wijk:

  • J. Fabriciuslaan – Beek en Bosch 
  • Molenweg t.o. 8 
  • Prof. v.d. Leeuwplantsoen – Molenweg 
  • Raiffeisenlaan 17 
  • Wiekslag 7 

Zie ook dit filmpje: Bladruimen in Noordenveld – YouTube