Wijkgericht werken van start

Maandag 6 mei 2019 was er de officiële start van het wijkgericht werken met wethouder Kirsten Ipema op de gemeentewerf in Roden.

Met de aanstelling van de meewerkend voormannen kan de gemeente Noordenveld nu echt starten met wijkgericht werken. Wethouder Openbare Ruimte, Kirsten Ipema: “Met de invoering van het wijkgericht werken willen we het voor onze inwoners gemakkelijker maken om zelf met ideeën en initiatieven te komen voor het verbeteren van hun leefomgeving.”

Wijkgericht werken

“Voor onze inwoners is het beheer van de openbare ruimte de meest zichtbare taak van de gemeente. Bijna dagelijks zien zij onze medewerkers bezig om de leefomgeving mooi, veilig en netjes te houden. Zij zijn het gezicht van de gemeente”, vervolgt wethouder Kirsten Ipema. “Met vaste gezichten in de dorpen en wijken en een vast aanspreekpunt voor de inwoners, willen we kansen en knelpunten eerder en beter signaleren. Dat geldt niet alleen voor de openbare ruimte, maar gaat over alles wat er speelt in een dorp of wijk. Als gemeente zijn we klaar om met wijkgericht werken aan de slag te gaan en hiermee verdere invulling te geven aan onze Omgevingsvisie: de gemeente is dichtbij, zichtbaar en aanwezig.”

Indeling in gebieden en wijken

Voor wijkgericht werken is Noordenveld ingedeeld in twee gebieden, Oost en West Noordenveld. De scheidslijn ligt in de lengte van de gemeente en volgt het Peizer-/Lieverse-/Grootediep/Schipsloot. Elk deel krijgt een eigen gebiedsverbinder. Deze gebiedsverbinders worden binnenkort aangesteld. De gebiedsverbinder is veel in zijn gebied aan het werk, vangt signalen op vanuit de wijken en van de medewerkers beheer en zorgt voor een snelle afhandeling. De gebiedsverbinder richt zich niet alleen op het beheer van de openbare ruimte, maar ook op alle andere vormen van dienstverlening. Daarnaast worden zeven vaste teams ingezet die integraal werken in wijken en dorpen De teams worden aangestuurd door een meewerkend voorman.

NB: Zodra deze teams operationeel zijn, zullen we het team voor Hullenveld aan u voorstellen en aanvullende informatie geven.

Gratis Padel lessen bij REO

Bij de tennisvereniging REO in Roden is iedereen die geïnteresseerd is om tennis te spelen van harte welkom. Nieuw is dat bij deze vereniging nu ook padeltennis kan worden gespeeld op de nieuw aangelegde padelbaan. Voor mensen die nog nooit hebben getennist, is padeltennis iets gemakkelijker te leren dan het gewone tennis. En het is gemakkelijk dichtbij…..

Je speelt dit met andere rackets, met 4 personen op een kleiner speelveld. Padeltennis is komen overwaaien uit Spanje waar dit de snelst groeiende sport is. Bij tennisvereniging REO kan iedereen daar kennis mee maken. Op maandagochtend vanaf 10.30 uur en vrijdagavond vanaf 19.00 uur kan iedereen die dit wel eens wil zien en/of zelf spelen hier terecht (Borglaan, Roden)

REO heeft voor het eerste jaar een prachtig zeer goedkoop lidmaatschap bedacht: voor slechts € 75 kan iedereen lid worden en kan daarvoor ruim 7 maanden lang buiten tennissen  (7 dagen in de week) en het hele jaar buiten padeltennis spelen. Te mooi om waar te zijn, dus kom maar eens langs en probeer het uit; als je lid wordt krijg je daarbij dan nog 3 gratis tennis/padellessen die worden gegeven door tennisschool Noordenveld.

REO, Borglaan 14, 9301 ZE Roden
+31 50 501 4615 / info@reotennis.nl

Uitnodiging de Marke en voorlichting nieuwbouw.

(Brief met uitnodiging informatiebijeenkomst 15 mei 2019)

6 mei 2019

Geachte heer/mevrouw,

U heeft allemaal gemerkt dat de school in december afgelopen jaar acuut verlaten moest worden op een klein deel van de school na. Ook heeft u vast allemaal meegekregen dat de school voor een groot deel onveilig is verklaard i.v.m. aantasting van de wapening in de vloeren. Deze groepen leerlingen hebben ook ondertussen de school verlaten. De school is nu gehuisvest in een tijdelijk school gebouw achter de sporthal aan de Ceintuurbaan Zuid te Roden. Het “oude” schoolgebouw staat nu leeg. De school staat ondertussen in de bouwhekken. Er is sprake van vandalisme op het terrein en aan het pand.
Hoe nu verder?
Het schoolgebouw willen we zo spoedig mogelijk gaan slopen. Er is een asbestonderzoek gedaan. Er zit asbest in het gebouw. Dit is normaal voor een gebouw uit deze bouwperiode. Voor de sloop zal er een asbestsanering plaats vinden.
Omdat er sprake is van vandalisme is de school in de bouwhekken gezet. Er worden extra maatregelen getroffen om te zorgen dat er geen ongewenste toetreding tot het pand zal plaats vinden. Ook zal er door politie vaker een bezoekje aan de locatie worden gebracht.
Er is een Ecologische scan gedaan om te onderzoeken of er Vleermuizen en/of andere beschermde dieren in het gebouw aanwezig zijn. Er zijn sporen aangetroffen van Vleermuizen. Dit betekend dat er Vleermuisprotocol in werking is getreden. Er moet nu verder onderzoek worden gedaan. Door de aanwezigheid van de Vleermuizen kunnen we niet per direct gaan slopen.

Welke ontwikkelingen zijn er op de locatie te verwachten?
De obs De Marke zal terugkeren op de locatie. De cbs De Parel gaat niet verhuizen naar deze locatie. Er komt herbouw op de oude locatie van de obs De Marke, voor obs De Marke inclusief een ruimte voor een Kinderdagverblijf. Welke aanbieder is nu nog niet bekend.
De obs De Marke is op dit moment bezig om een Programma van Eisen (wensenlijstje) te maken voor de nieuw te bouwen school gebaseerd op de lesmethode c.q. visie.
We hopen binnenkort te kunnen starten met de selectie van een aantal geschikte architecten.
Bij de gemeente zijn alle betrokken afdelingen bezig om te kijken naar alle belangrijke functies rondom een school. Ook verkeer is aan het kijken hoe rondom het terrein de verkeerstromen zo veilig mogelijk kunnen worden gescheiden en waar er eventueel aanpassingen aan de weg moeten plaatst vinden.
Volgens het bestemmingsplan mag er maximaal 9m1 hoog gebouwd worden. Dakhelling minimaal 20 en maximaal 60 graden. Goothoogte maximaal 5,50m1 hoog. Er mag alleen binnen het bouwblok gebouwd worden. Er komt geen hoogbouw.
Hoe komen we aan een passend ontwerp?
Hiervoor willen we een klankbordgroep gaan vormen. In deze klankbordgroep zullen alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. We willen graag dat er een afvaardiging van omwonenden ouders, kinderdagverblijf, schoolbestuur, schoolteam, MR en OV meedenkt over de school, het schoolplein en de omgeving aan moeten voldoen.
Wanneer starten we?
Helaas weten we nog niet wanneer we mogen slopen. Om te kunnen gaan bouwen hebben we een bouwrijp terrein, een goed en goedgekeurd bouwplan nodig en uiteraard een bouwvergunning.
En uiteraard moeten eerst de vleermuizen een nieuw onderkomen hebben gevonden.
Er is nog geen concrete startdatum. Wel willen we op korte termijn starten met een klankbordgroep.
Opmerkingen:
Er is nog geen goedkeuring voor zowel sloop als nieuwbouw op de huidige locatie.

Informatieavond.
Om u te informeren over de sloop en de voorgenomen herbouw én om u de kans te geven om vragen te stellen, nodigen wij u uit voor een informatieavond.
Op 15 mei bent u tussen 19.00 en 20.30 uur welkom bij Zalencentrum Onder de Linden in Roden. Dan wordt u bijgepraat. Ook kunt u zich dan aanmelden voor de klankbordgroep.
Ben u 15 mei niet in de gelegenheid om op de informatieavond langs te komen dan kunt u uw vragen en of opmerkingen ook mailen naar a.vanderaa@gemeentenoordenveld.nl of contact opnemen met Annette van der Aa en/of de heer René Westerhoff van het team Beleid via telefoonnummer 14 050.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, het schoolbestuur en obs De Marke