Plannen skatebaan “OnHold”

De gemeente heeft ons het volgende laten weten:

“Na de inwonersbijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers over de plannen bij de skatebaan is het enige tijd stil geweest hierover. En dat terwijl dit heel erg leeft in de wijk. Daarom is het goed om nu het kan de mensen te informeren over hoe het er nu voorstaat.

Na de bijeenkomst in de Hullen is binnen het gemeentehuis gesproken over initiatieven zoals deze die invloed hebben op de openbare ruimte. Op bestuurlijk niveau is gezegd dat in gebieden waar de gemeente bezig is met planontwikkeling nieuwe initiatieven ‘on hold’ worden gezet.

Voor deze locatie geldt dat het onder Roden Zuid valt en de gemeente momenteel bezig is met de planontwikkeling voor dit gebied. Zolang het voor dit gebied niet duidelijk is hoe/wat/waar is afgesproken dat geen nieuwe initiatieven in dit gebied gerealiseerd kunnen worden.

Bij de start van dit initiatief en de inwonersbijeenkomst was dit alles nog niet bekend. Dit betekent voor deze initiatieven dat we gaan kijken naar een alternatieve locatie waar dit plan in past”.

Met andere woorden, voor onze wijk zijn de eerder gepresenteerde plannen op dit moment niet langer een onderwerp van gesprek.

Buurtbijeenkomst over plannen rond de Skatebaan op 16 december 2019.

Aan alle buurtbewoners (brief van WiN / Welzijn in Noordenveld)

Onderwerp: Herinrichting sport, recreatie en hondenveldje

november 2019

Beste omwonende,

Deze brief is bedoeld voor de bewoners woonachtig rondom het veld tussen de hockeyvereniging, korfbalvereniging, Zijpendaal, en Hullenbos.

Wist u dat…

  • Het stuk grond een locatie kan worden waarin we allemaal kunnen ontspannen.
  • Er twee burgerinitiatieven zijn voor een herinrichting van het veld.
  • Er gesproken is met de wijkbelangverenigingen en dat we kansen zien om een mooie herinrichting te realiseren.
  • Er een mogelijkheid is om als buurtbewoner ook invulling te geven aan een herinrichting van het veld.

Herinrichting tot park(je)

In onze wijk ligt een geweldig stuk grond dat nu voornamelijk wordt gebruikt als hondenveld. Er zijn twee burgerinitiatieven voor een herinrichting van dit veld waarbij sport & spel, recreatie, hondenveld, ontmoeten & ontspannen bij elkaar kunnen komen.

Een mooie plek om te genieten van de omgeving, elkaar te ontmoeten en een waar u zich ook prima alleen kunt vermaken.

De ideeën toegelicht

Er zijn, afzonderlijk van elkaar, twee initiatieven geopperd bij de gemeente Noordenveld. Het betreft een fitnesspark en een pumptrack (een circuit met bulten en bochten, geschikt voor alle fiets- en skatesporten).

De sportcoach van Welzijn in Noordenveld (Wouter Meertens) heeft de beide initiatiefnemers, een vertegenwoordiging van de gemeente en de wijkbelangen & buurtverenigingen bij elkaar gebracht om de initiatieven met elkaar te delen en te bespreken.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat er wellicht behoefte is aan een bredere herinrichting van het veld. De ideeën en gedachten over een herinrichting als park werden steeds mooier en groter.

Uw stem is belangrijk

Een (her)indeling van een stuk grond van deze omvang is niet te realiseren op basis van twee initiatieven, gedachten van de vertegenwoordigers van de wijkbelangen & buurtverenigingen en een zak geld. Deze (her)indeling kan iets van ons allemaal zijn en daarom nodigen wij u uit om mee te denken tijdens een buurtbewonersbijeenkomst op maandag 16 december.

Hoe verder?

Tijdens deze bijeenkomst zal er een bedrijf aanwezig zijn dat op basis van de burgerinitiatieven, het bestemmingplan en de ideeën van de buurtbewoners een inrichtingsplan gaat maken. Tijdens een tweede bijeenkomst worden de inrichtingsplannen bekend gemaakt en toegelicht.

Locatie en tijden

Wij hopen u te mogen ontvangen op maandagavond 16 december in de kantine van

Sportcentrum de Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid nummer 6. Starten om 19.30 uur (inloop 19.00 uur).

Met vriendelijke groet, Werkgroep herinrichting

Plannen Herinrichting skatebaan

Op 10 oktober j.l. vond een eerste presentatie plaats van plannen die een tweetal inwoners gemaakt hebben voor het herinrichten van het terrein tussen korfbalvelden en hockeyvelden. Aanwezig op deze informele bijeenkomst waren, de initiatiefnemers, de sportcoach, een beleidsmedewerker van de gemeente, een jeugdwerker, een vertegenwoordiger van de werkgroep Hullenbosje, een vertegenwoordiger van RodenFitenGezond, iemand van de wijkvereniging Roderveld en een deelnemer aan het buurtnetwerk Hullenveld. Kort gezegd komt het neer op het aanleggen van een zgn. pumptrack en een fitnesspark.

  1. Een pumptrack borduurt voort op het idee van een fietscrossbaan maar is bestemd voor alles wat wieltjes heeft en geen motor, dus bijv. crossfietsen, skateboards, roller-skates, stepjes etc.; nadrukkelijk niet bestemd voor brommers en scooters (die gaan er op kapot). In Nederland zijn er momenteel al negen van dit soort baantjes. De nadruk ligt op sportief bezig zijn. De minimale afmetingen zijn 15 x 30 meter, maar het kan ook veel groter. De ondergrond is van onderhoudsvriendelijk asfalt.
  2. Een fitnessparkje is een terrein met fitnesstoestellen die geschikt zijn voor alle leeftijden. Gedacht wordt aan een terrein van ongeveer 10 x 15 meter. Bedoeling is dat dit park ook ouderen naar zich toe zal trekken en mensen die aan hun conditie willen werken.

Bedoeling is om oud en jong samen te brengen in een nieuw in te richten recreatieparkje waarbij beide nieuw aan te leggen accommodaties op elkaar en op de huidige gebruiksmogelijkheden afgestemd worden. Ook moet het de huidige gebruikers van het terrein (hondenbezitters, wandelaars, recreanten, natuurliefhebbers etc.) niet in de weg zitten. Er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk gebruikersgroepen naar dit mooi in te richten recreatieparkje te trekken.

Er wordt naar gestreefd om nog voor de kerstdagen een uitgewerkt plan met tekeningen (in 3D als het kan) voor te leggen aan de direct aanwonenden en overige bewoners van de wijken Roderveld en Hullenveld en overige belanghebbenden. Houdt de aankondiging hiervoor in de gaten. Gestreefd wordt naar 100% draagvlak voor deze ambitieuze plannen.

Gratis Padel lessen bij REO

Bij de tennisvereniging REO in Roden is iedereen die geïnteresseerd is om tennis te spelen van harte welkom. Nieuw is dat bij deze vereniging nu ook padeltennis kan worden gespeeld op de nieuw aangelegde padelbaan. Voor mensen die nog nooit hebben getennist, is padeltennis iets gemakkelijker te leren dan het gewone tennis. En het is gemakkelijk dichtbij…..

Je speelt dit met andere rackets, met 4 personen op een kleiner speelveld. Padeltennis is komen overwaaien uit Spanje waar dit de snelst groeiende sport is. Bij tennisvereniging REO kan iedereen daar kennis mee maken. Op maandagochtend vanaf 10.30 uur en vrijdagavond vanaf 19.00 uur kan iedereen die dit wel eens wil zien en/of zelf spelen hier terecht (Borglaan, Roden)

REO heeft voor het eerste jaar een prachtig zeer goedkoop lidmaatschap bedacht: voor slechts € 75 kan iedereen lid worden en kan daarvoor ruim 7 maanden lang buiten tennissen  (7 dagen in de week) en het hele jaar buiten padeltennis spelen. Te mooi om waar te zijn, dus kom maar eens langs en probeer het uit; als je lid wordt krijg je daarbij dan nog 3 gratis tennis/padellessen die worden gegeven door tennisschool Noordenveld.

REO, Borglaan 14, 9301 ZE Roden
+31 50 501 4615 / info@reotennis.nl

Biljarten en Jeu de Boules bij Zorgcentrum de Hullen

Dag buurtgenoten van de Hullen,

Het woonzorgcentrum De Hullen maakt onderdeel uit van het woongebied Hullenveld. De ouderen die er wonen hebben een kwetsbare gezondheid en krijgen in de Hullen de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast of juist vooral willen zij net als iedereen deel uitmaken van de samenleving om hen heen. Contact met anderen kan je dag kleuren.

Vanuit de Hullen vinden wij het fijn om daarom ook contact met de buurt te hebben, buren te zijn.

Om daarin een stap te maken willen wij onze buren van harte uitnodigen om gebruik te maken van de biljarttafel in  centrale hal van de Hullen. Indien deze niet bezet is mag u daar ten allen tijde gebruik van maken. Vaak komen bewoners even kijken. Het geeft “reuring”  en gezelligheid. Verder heeft de Hullen aan de kant van de Scheepstrastraat een nieuwe jeu de boules baan. Ook deze mag u als onze buren gebruiken.

Voor beiden geldt dat dit kosteloos is. Wij vinden de aanloop als buren gewoon gezellig.

Namens de bewoners en medewerkers, Joke Korsaan(zorgmanager)