Storing 24.nl

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Storing 24, meldpunt voor storing aan openbare objecten.

NB: Meer achtergrondinfo op de website www.storing24.nl

Meldingen van burgers over een kapotte straatlamp, opstaande trottoirtegels of overhangend groen kunnen – voor wie beschikt over een moderne mobiele telefoon- ook via de App van storing24 worden gedaan. Uiteraard kan zelf langsgaan bij de gemeente of bellen ook nog steeds.

De App van storing 24 kan worden gedownload in de Play Store (Android) of een andere bron (Iphone).

Verslag voorlichtingsavond veiligheid.

Veiligheid in de buurt – een informatieavond door Robert Bouma, onze wijkagent (20 april 2017)

In het Hoekhuus, een zaaltje in zorgcentrum de Hullen, kwamen op 20 april buurtbewoners bij elkaar voor een voorlichting met als thema veiligheid. Nadat Hayo Bos onze wijkagent en de aanwezigen welkom heeft geheten, gaat de informatie van start.

Er zijn globaal drie onderwerpen:

  • Verdacht gedrag: Wees alert op verdacht gedrag. Een verdachte situatie is vooral een combinatie van het gedrag van de bepaalde persoon, wat is gebruikelijk in je buurt en het tijdstip. Verdachte situaties kunnen altijd gemeld worden bij de politie. Er wordt ook altijd wat mee gedaan, alleen is dat niet zichtbaar voor het publiek. Met behulp van de puzzelstukjes die burgers aandragen, kan een inbraak soms opgelost worden. In 60 % van de gevallen is dat door datgene wat melders vanuit de wijk aandragen.
  • Woninginbraken: In 90% van de gevallen gaat het om gelegenheids-inbrekers die vaak niet verder weg wonen dan 3 km van de plek van de inbraak. De overige inbraken worden gepleegd door semi-professionals (vaak op bestelling) en door professionele inbrekers die vaak van ver komen en die voor een grote buit gaan. Keuzecriteria om ergens in te breken zijn de toegankelijkheid van de woning, de te verwachten buit en de pakkans. De gebruikte inbraakmethodes zijn een deur of raam intrappen, de cilinder in het slot afbreken, hengelen, de babbeltruc, flipperen en cilinder-trekken. Een gelegenheidsinbreker zorgt vaak voor een vluchtweg. Licht in en om het huis houdt de dief soms wel maar soms ook juist niet buiten.
  • Babbeltrucs: Via babbeltrucs komen heel wat misdrijfplegers het huis binnen. Zorg voor een kierstandhouder of een ketting op de deur. Bij twijfel in niet inhalen!

In alle bovenstaande gevallen kan 112 gebeld worden. Wees daar niet te voorzichtig of terughoudend in. Slechts als er geen spoed is dient 0900-8844 gebeld te worden. Let bij het doorgeven van een signalement op geslacht, leeftijd, lengte, kleding en huidskleur en andere opvallende kenmerken. Verder is kenteken van een auto, merk en kleur van belang, de locatie van het misdrijf en de vluchtrichting van de verdachte van belang.

Verder is aanmelding bij burgernet (spraak- en sms-berichten) en burgernetmail (als er al iets is gebeurd) een belangrijke zaak. Tamelijk nieuw is het bestaan van whatsappgroepen. Whatsappgroepen en burgernet versterken elkaar. Installeer ze allebei !!

Werk preventief: geld en sieraden (goud) vormen een geliefde buit. Berg dat goed op (niet onder matras of tussen de kleren). Bij afwezigheid kan een zogenaamde alarmkoffer neergezet worden. Dat werkt perfekt. Maar vooral alertheid in de buurt doet de kans op een inbraak dalen.

Uiteraard is het bovenstaande een snelle samenvatting van datgene wat op deze avond aan de orde kwam. We danken Robert Bouma voor zijn begeesterde inleiding en powerpoint-presentatie met instructieve filmpjes.