Hondenpoep….

Hondenpoep-overlast ?

Al enige jaren wordt er in het platform-overleg van de wijkverenigingen in Roden en Nieuw-Roden (inclusief Hullenveld) gesproken over de hondenpoep-overlast die in sommige wijken ervaren wordt. Het is een voortdurend terugkerend punt in de besprekingen en in de wijkschouwen; een afdoende oplossing is er echter niet gevonden alhoewel er afvalbakken met poepzakjes geplaatst zijn en er in de wijk Hofsteden een omheind hondenlosloopgebied is gecreëerd. In het bestuurlijk overleg van de wijkverenigingen met het college van B&W is onlangs besloten om het ervaren probleem dit jaar aan te pakken en er een min of meer definitieve oplossing voor te bedenken.

De vraag die nu voorligt is: Hoe is het in onze wijk gesteld met de hondenpoep in de openbare ruimte ? En is er eigenlijk wel een hondenpoepprobleem ? Tot nu toe zijn er bij de initiatiefgroep bijvoorbeeld in het kader van de wijkschouw weinig signalen van ervaren overlast binnengekomen.

De gemeente is nu aan het inventariseren waar de overlast aanwezig is en waar deze het grootst is: bijvoorbeeld langs de aanlooproutes naar hondenuitlaatgebieden en in deze hondenuitlaatgebieden zelf, zodat bijvoorbeeld daar afvalbakken en dispenser-zakjes geplaatst kunnen worden. U kunt daarbij helpen door aan te geven of en waar u overlast ervaart van hondenpoep. Wilt u dat per mail aan ons doorgeven? Of doorgeven aan uw buurtverbinder? Ook als u geen overlast ervaart is het belangrijk om dat te weten. Het is in ieder geval niet de opzet van deze oproep om hondenbezitters (en al helemaal niet de hondenbezitters die de uitwerpselen van hun viervoeters keurig opruimen) in een kwaad daglicht te zetten. Maar een schone stoep is wel wat waard.