Haalbaarheidsonderzoek huisvesting scholen.

De gemeenteraad van Noordenveld heeft 8 juni jl. het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2022 vastgesteld. Daarin is een haalbaarheidsonderzoek opgenomen naar de huisvesting van scholen.

Voor onze wijk is de (her)huisvesting van een tweetal scholen in Roden interessant. Het gaat om obs De Marke aan de Molenweg en cbs De Parel aan de Dreesdestraat (valt onder Middenveld).

Voor deze twee scholen wordt onderzocht of nieuwbouw op de huidige locaties mogelijk is, of dat een andere locatie meer mogelijkheden biedt. Het schoolbestuur van cbs De Parel heeft voorkeur voor een nieuwe locatie in verband met een betere spreiding. De school staat nu erg dicht bij de andere school van hetzelfde schoolbestuur, cbs De Hoeksteen.

Daarbij zal ook onderzocht worden of voor beide scholen, De Marke en De Parel, een gezamenlijke locatie beschikbaar en wenselijk is.

Naast nieuwbouw voor deze scholen zal er ook aandacht zijn voor Kinderopvang in de verschillende vormen. Onderzocht wordt of dit geïntegreerd kan worden bij de scholen zodat er Integrale Kind Centra (IKC’s) kunnen worden gerealiseerd.

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zullen zich (begin 2017) vertalen in een meerjarenplanning waarbij (her)huisvesting in de wijk Hullenveld waarschijnlijk niet voor 2020 aan de orde zal zijn.

Als er weer nieuws is, zullen we dat melden.