Initiatief: Houd de Beukenhof groen..

Ingezonden brief.

Houd de Beukenhof groen.            behouddebeukenhof@gmail.com

Aan de bewoners van Hullenveld en wijde omgeving

Er zijn plannen van de hockeyclub Roden om  te verhuizen naar de Beukenhof. De gemeente heeft hier wel oren naar, omdat er dan huizen kunnen komen op de plek van de hockeyvelden. En ook op het achter liggend stuk grond en zelfs op het speelveldje.

Wij, de werkgroep Hullenbos en speelveld,  vinden dat om meerdere redenen geen goed idee. We hebben de gemeente in een brief gevraagd de natuur in de Beukenhof in stand te houden.

De Beukenhof is de voormalige camping aan de Borglaan,  naast het Hullenbos en de korfbalvelden. Na ruim 15 jaar van leegstand is hier een nieuw stuk natuur ontstaan. Het is een verlengstuk van het Hullenbos geworden. Veel mensen uit de buurt en verder weg, genieten hier van de rust, het groen, de dieren en de frisse lucht.

Twee jaar geleden was er een plan voor een rondweg door dit mooie stukje Roden. Gelukkig gaat dit niet door, maar nu dreigt er weer gevaar.

Stel je eens voor dat er vlak naast het Hullenbos hoge lichtmasten staan. Dat lawaai van de hockeyvelden te horen is in plaats van fluitende vogels. Dat alle hoge bomen om de Beukenhof zijn verdwenen. Dat is bij de aanleg van de huidige hockeyvelden ook al gebeurd. Zodat er geen blad op de velden komt.

Kunstgras hockeyvelden kunnen niet zonder drainage. En dat kan leiden tot verdroging van het Hullenbos. Daar moeten we toch niet aan denken.

Het zou toch mooi zijn als de Beukenhof een groene oase kan blijven. Dat de bomen en boomwallen niet gekapt worden voor sportvelden. Het zou ook mooi zijn als de Beukenhof beter toegankelijk wordt voor mensen die niet zo goed ter been zijn.  Of als schoolklassen er komen leren over de natuur. Of als de natuur er gewoon haar gang kan gaan. Er zijn vast nog meer en betere ideeën te bedenken dan kaalslag.

Wilt u ook dat de Beukenhof groen blijft?

Vertel mensen in uw buurt over de plannen en steun ons met een mail naar behouddebeukenhof@gmail.com.  Alleen “Behoud de Beukenhof” in de onderwerpregel is al genoeg maar we zijn ook benieuwd naar uw mening.

Onze werkgroep houdt het Hullenbos en de Beukenhof schoon, en de paden toegankelijk. We kunnen nog wel wat helpende handen gebruiken. Lijkt u het wat om mee te werkten aan een mooie omgeving? Dan kunt u via hetzelfde e-mailadres contact opnemen.

De werkgroep Hullenbos en speelveld.

Voetnoot vanuit het buurtnetwerk:

Met de projectleider Roden Zuid van de gemeente hebben we de afspraak dat zodra er meer duidelijk is over de verschillende plannen en opties of in welke richting die gaan, dat we als buurtnetwerk geïnformeerd worden en dan ook de wijk Hullenveld zullen betrekken bij de voortgang en uitwerking. Wat ons betreft is dat ook de weg die vanuit het buurtnetwerk willen volgen. Vooralsnog zijn ons geen concrete plannen aangaande het Beukenhof bekend.