Opening Kjoep 15 april a.s.

Brief van gemeente dd. 4 april 2023 aan omwonenden.

In oktober 2022 zijn alle aanwonenden rondom het skateboard/voetbalveldje per brief geïnformeerd over de komst van de Kjoep. De Kjoep is een kleine, mobiele en halfopen hangplek. Hiermee hebben jongeren een overdekte voorziening waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. De Kjoep wordt naast het picknickbankje, tegenover de skateboardbaan aan de Zijpendaal geplaatst. In deze brief brengen wij u op de hoogte van de planning van plaatsing en opening van de Kjoep.

Planning plaatsen Kjoep

De Kjoep wordt naar verwachting in de tweede week van april geplaatst door het bedrijf HabiStad. De grondplaat voor de Kjoep ligt er al. De gemeente plaatst er nog een prullenbak bij.

Opening 15 april om 14.00 uur

Op zaterdag 15 april zal wethouder Alex Wekema de Kjoep feestelijk openen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De werkgroep leden zorgen dan voor iets lekkers. Aansluitend wordt er op het veld een leuke en sportieve activiteit voor de jeugd georganiseerd.

Werkgroep opstarten voor het plaatsen van de Kjoep

Er is een werkgroep opgestart waarin jongeren, omwonenden, wijkbelangenvereniging, jongerenwerkers, jeugdagent en gemeente zijn vertegenwoordigd. Deze werkgroep blijft ook na plaatsing van de Kjoep actief  om samen zicht te houden op hoe het gaat. Tijdens de opening kunt u kennismaken met mensen van de werkgroep.

U kunt als u vragen of opmerkingen heeft altijd contact zoeken met deze werkgroep via gebiedsverbinder Leonie van Roekel, telefoonnummer 088 – 050 8886 of e-mail l.vanroekel@noordenveld.nl.