Aanvragen subsidie Dorpenfonds nu mogelijk.

Voor de komende vier jaar is er een budget beschikbaar van 500.000 euro. De gemeenteraad heeft ingestemd met het instellen van een nieuw dorpenfonds. Uitgangspunt is dat de gemeente maximaal 75% van de kosten van het initiatief subsidieert en de initiatiefnemers zelf zorgen voor dekking van 25% van de kosten. Dit kan in de vorm van cofinanciering of door zelf de handen uit de mouwen te steken en werkzaamheden uit te voeren.

Wethouder Jos Darwinkel: “Het nieuwe Dorpenfonds is van kracht per 1 januari 2023. Wat ons betreft is dit een mooi middel om de leefbaarheid vanuit onze dorpen zelf te versterken. We willen ook juist de kleinere kernen oproepen om met voorstellen te komen. De afgelopen periode heeft bewezen dat dit werkt en hierdoor zijn er in onze gemeente al prachtige initiatieven ontwikkeld.”

In de bestuursperiode 2018-2022 is een bedrag van 750.000 euro besteed aan buurt- en dorpsinitiatieven. Vanuit dit fonds zijn onder andere speel- en beweegparken, een daily mile, ontmoetingsplekken, een struin- en duinpad, de aanleg van een ijsbaan en de herinrichting van een brink gesubsidieerd.

Meer informatie en aanvragen

Op een aantal vastgestelde momenten per jaar nodigen we initiatiefnemers uit om hun initiatief te promoten. In deze fase gaan we al meedenken met de initiatiefnemers en gaan we kijken wat er (wél) mogelijk is. Zo sluiten we al vroeg aan bij een voorstel en hopen dat het mooie projecten gaat opleveren voor de samenleving. De gemeenteraad heeft een bepalende rol in de daadwerkelijke toekenning van de subsidie.

Informatie over het Dorpenfonds en het aanvraagformulier vindt u op Subsidie Dorpenfonds | Gemeente Noordenveld.

Hier een promotiefilmpje met projectvoorbeelden uit Noordenveld.