WhatsApp tip…

De gemeente heeft een team samengesteld dat vragen van inwoners via Twitter/Facebook/WhatsApp beantwoordt. Een mooie manier om via deze social media met de gemeente te communiceren. Maak er gebruik van…..

Landelijke opschoondag gepland voor 20 maart as. gaat niet door…

Dit bericht ontvingen we van de Gemeente Noordenveld.

Beste vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsbelangenverenigingen,

We hebben jullie in december een vooraankondiging gestuurd over de Landelijke Opschoondag op 20 maart. We hebben aangekondigd dat we, mits Corona het toelaat, dit jaar graag weer meedoen.

De afgelopen periode hebben we goed nagedacht over het wel of niet meedoen. NL Doet is verplaatst naar het najaar, de Landelijke Opschoondag gaat wel door maar dan in aangepaste vorm, de gemeentelijke takkenbrengdag en compostdag zijn geannuleerd. Alles goed afwegend, hebben we besloten als gemeente om de Noordenveldse opschoondag op 20 maart te annuleren. Er zijn te veel onzekerheden momenteel. Het kan dat we op 20 maart juist weer in een piekperiode zitten vanwege een derde coronagolf met alle gevolgen van dien.

We willen aansluiten bij de kansen die zich in de loop van dit jaar voordoen. Dus als de Coronamaatregelen worden versoepeld, als er wel weer zaken georganiseerd kunnen worden, dan sluiten we daarbij aan. Een kans hiervoor biedt wellicht de World Clean Up Day in het najaar. We doen, als deze kans zich voordoet, dan graag weer een beroep op jullie om hieraan mee te werken.

We vinden het heel jammer en hadden het graag anders gezien. Mogelijk hebben jullie al tijd gestoken in de voorbereiding, dat spijt ons. We hopen dat jullie begrip hebben voor dit besluit.