Inloopbijeenkomst vervanging riool 13 maart 2018

(Tekst van uitnodigingsbrief Gemeente aan omwonenden)

Geachte heer/mevrouw,

Dit  voorjaar  gaan  wij  beginnen  met  het  vervangen  van  de  riolering  in  (een  gedeelte  van)  de  Theo Thijssenstraat,   Prof.   v/d   Leeuwplantsoen,   Jetsesplantsoen,   H.   Scheepstrastraat,   Homanstraat   en   de Ceintuurbaan Zuid.

Voorafgaand  aan  de  werkzaamheden  willen  we  u  graag  in  de  gelegenheid  stellen  om  vragen  te  stellen, ideeën in te brengen en/of opmerkingen te plaatsen.

Afkoppelen regenwater

Naast   het   vervangen   van   het   oude   vuilwaterriool   wordt   er   ook   een   regenwaterriool   aangelegd.   De gemeente wil graag zoveel mogelijk regenwater afkoppelen van het vuilwaterriool. Als uw woning / perceel in  aanmerking  komt  voor  het  afkoppelen,  wordt  u  hierover  in  een  aparte  brief  geïnformeerd.  Deze  is  als bijlage bijgevoegd.

Inloopbijeenkomst

Op  dinsdag  13  maart  2018,  tussen  18:00  en  19:30  uur  bent  u  van  harte  welkom  in  het  Sportcentrum  de Hullen (Ceintuurbaan Zuid   6). Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om de plannen toe te lichten, uw vragen te beantwoorden en uw opmerkingen en ideeën te noteren.

Tot slot

Als  u  vragen  heeft  kunt  u  contact  opnemen  met  de  heer    F.  Oosterloo  van  de  afdeling  Beheer  via  het algemene telefoonnummer 14 050.

Wij hopen u te ontmoeten op 13 maart.