Raadsvoorstel vernieuwen zwembad de Hullen

Ter informatie: Voorbereidingskrediet onderzoeksrapportage zwembad De Hullen.

Gevraagd besluit:

 1. € 25.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar stellen voor een onderzoek naar een
  nieuw zwembad in Roden.
 2. De uitgangspunten voor het onderzoek vaststellen.
  Kern van het gevraagde besluit
  Zwembad De Hullen is onderdeel van Sportcentrum De Hullen. Het overdekte zwembad
  heeft aanzienlijke schade aan één van de bassins. Dit kan niet hersteld worden.
  Hierdoor komt vervanging van het bassin vervroegd aan de orde. Daarnaast staan grote
  onderhoudsinvesteringen op het programma. Ook is het bad verouderd en voldoet het
  niet meer aan de eisen van deze tijd.
  Tot slot wordt al langere tijd gekeken naar mogelijkheden om het zwembad verder te
  verduurzamen. Het gasverbruik is enorm en ook het energieverbruik moet fors dalen om
  te voldoen aan duurzaamheidseisen.
  Voor een dorp als Roden achten wij een functioneel zwembad noodzakelijk. Op de
  huidige locatie is voldoende ruimte om dit te bouwen. Wij vragen u budget beschikbaar
  te stellen om onderzoek te doen naar het soort zwembad dat er moet komen en waar op
  de huidige locatie dit gebouwd moet worden. Daarnaast moet rekening worden
  gehouden met aansluiting op de huidige kantine van Sportcentrum De Hullen.
  Hiervoor is onderzoek noodzakelijk naar het soort zwembad dat nodig is en waar op de
  huidige locatie de meest geschikte plek voor het nieuwe bad is.
  Het onderzoek richt zich op:
 • Inzicht in wensen van inwoners naar het gebruik van het zwembad.
 • Welke mogelijkheden er zijn voor duurzaamheid(energieneutraal, gasloos,
  klimaatadaptief, circulair)
 • Een globaal programma van eisen (functies, omvang).
 • Financieel inzicht, zowel wat betreft investeringen, kapitaallasten als
  exploitatiekosten.
 • Stappenplan en plan van aanpak.
  Uitgangspunten voor het onderzoek zijn:
 • Een inclusief zwembad dat toegankelijk is voor alle inwoners.
 • Een duurzaam zwembad dat voldoet aan de eisen van de komende jaren.
 • Een zwembad dat voldoet aan de verwachtingen van de inwoners en is afgestemd
  op de inwoners van morgen.
 • Kostenbewust, duurzaam omgaan met materialen.
  Inclusie (iedereen doet mee)
  Bij het onderzoek wordt rekening worden gehouden met een inclusief bad.
  Duurzaamheid
  Verduurzaming is een van de onderdelen van het onderzoek.
  Participatie:
  We nemen de gebruikers en inwoners mee in het onderzoek. De wijze waarop werken
  we uit met het onderzoeksbureau.
 • Financiën
  De kosten van het onderzoek bedragen € 25.000. Dit bedrag kan worden gedekt uit de
  Algemene Reserve