Bijeenkomst Woonvisie Noordenveld

13 oktober 2022 is er een inwonersbijeenkomst over de woonvisie geweest. Wethouder Darwinkel heeft de plannen toegelicht en er is met belangstellenden over van gedachten gewisseld. Klik hieronder op de knop en download de resultaten en presentatie van de inwonersbijeenkomst. De gemeente gaat nu aan de slag met het verwerken van de resultaten in een eerste opzet voor de woonvisie.
Download resultaten en presentatie
Er wordt begin 2023 opnieuw een bijeenkomst gehouden om de eerste opzet van de woonvisie te delen. Er is dan ruimte voor vragen en opmerkingen. Wilt u een uitnodiging ontvangen, stuur dan een email aan de gemeente.