Wat is het buurtnetwerk.

cid_image001_jpg01d1d084

Ideeën over het oprichten van het buurtnetwerk Hullenveld zijn min of meer toevallig ontstaan tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten die in de wijk georganiseerd werden over de vernieuwing van de riolering. Hieruit is een initiatiefgroepvoortgekomen, die nu ongeveer 1½ jaar bijeen is. De gemeente Noordenveld kent een dekkend netwerk van dorps- en wijkverenigingen. De enige witte vlek is nog onze wijk: Hullenveld.Onze intentie is niet om direct te streven naar een juridische status in de vorm van een vereniging of een stichting. Het lijkt ons beter om eerst maar eens te kijken of er krachten in de wijk gemobiliseerd kunnen worden. We willen het buurtnetwerk, zoals we de beweging in de wijk gaandeweg zijn gaan noemen, informeel houden. Dit betekent ook dat de mening van de initiatiefnemers over zaken die de wijk aangaan niet meer waard zijn dan die van welke andere wijkbewoner dan ook. Iedere wijkbewoner kan meedoen, meepraten en meedenken waarbij het uitgangspunt is “niets moet, maar alles mag”. De initiatiefgroep zal dan ook moeite doen om bij de te onderscheiden onderwerpen zo veel mogelijk buurtbewoners te betrekken, als zij tenminste in bepaalde onderwerpen geïnteresseerd zijn. De initiatiefgroep zal zich niet opstellen als bestuur maar zich open stellen voor initiatieven vanuit de wijk. Het buurtnetwerk moet een vehikel worden om verbinding op gang te brengen in de wijk. De vanzelfsprekende onderwerpen zijn dan: het onderhoud van stoep en straat, het onderhoud en behoud van het groen in de wijk, de veiligheid in de buurt,de sociale samenhang in de wijk (omzien naar elkaar) etc. .
Om de communicatie zo makkelijk mogelijk te maken gaan we er naar streven om per straat (onze wijk kent ongeveer 26 straten) een coördinator te zoeken. Doel: initiatiefgroep en straatbewoners met elkaar verbinden. Daar waar dat voor de hand ligt, kunnen straten eventueel bij elkaar gevoegd worden.
Uiteraard valt er nog meer te vertellen over de ideeën die er bij de initiatiefgroep leven omtrent het buurtnetwerk. Interessanter vinden we het echter om aan de weet te komen welke ideeën u heeft over zaken die in de wijk spelen. Laat het ons weten.