De tweede Nieuwsbrief !!

De tweede nieuwsbrief van buurtnetwerk “ Hullenveld” is uit. De afgelopen twee maanden werden gekenmerkt door het verder uitspreiden van het buurtnetwerk. We groeien nog steeds. Inwoners van Hullenveld melden zich aan en dat blijft ook altijd mogelijk.

Misschien kunt u uw buren of andere wijkbewoners nog interesseren voor ons buurtnetwerk (een simpel emailtje aan hullenveld@ziggo.nl is voldoende), dat als hoofddoel heeft om het prettig wonen en leven in onze wijk te bevorderen. We denken dat het belangrijkste middel hiertoe, het verbinden van inwoners met elkaar, is.

We zetten daarom onze werkzaamheden voort door nu op het niveau van de straat, contactpersonen te gaan zoeken.  Zij zullen als oren en ogen kunnen gaan functioneren voor het wel en het wee in de straat, aanspreekpunt zijn voor straatgenoten en de verbinding gaan vormen vanuit de straat naar de initiatiefgroep. Mogelijk zouden zij ook een rol kunnen spelen bij het verzamelen van punten voor de gemeentelijke wijkschouw. Vrouwen zijn hierbij nadrukkelijk uitgenodigd! (en trouwens ook in de initiatiefgroep).

Niet onopgemerkt is ook gebleven de start van de buurtpreventie Whatsapp-groep in onze wijk. Zie hierover meer in de Nieuwsbrief. Het doel van deze Whatsapp-groep blijft beperkt tot het signaleren en preventief werken tegen inbraak en insluiping en andere criminele narigheid, niet overbodig gezien de recente criminaliteit in onze wijk. Ook voor deze whatsapp-groep kunt u zich aanmelden  via hullenveld@ziggo.nl . Na de aanmelding volgt een bevestiging via de beheerder van de WhatsApp groep.

Tenslotte wensen wij u plezierige feestdagen !!