Plaatsing Kjoep

11 oktober 2022 (Brief gemeente Noordenveld)

Begin april is er een flyer uitgestuurd aan de directe buurtbewoners over de plaatsing van een Kjoep. De Kjoep is een kleine, mobiele en halfopen hangplek. Hiermee hebben jongeren een overdekte voorziening waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. De locatie voor de Kjoep is naast het picknickbankje, tegenover de skateboardbaan aan de Zijpendaal

Samen aan dit project werken

Wij hebben dit project opgestart samen met de jongeren, politie, de wijkbelangenvereniging Roderveld, buurtnetwerk Hullenveld en het jongerenwerk van Welzijn in Noordenveld (WiN).

Reacties uit de buurt

In de flyer heeft een uitnodiging gestaan voor een bijeenkomst met de buurtbewoners. Op 8 april zijn we op locatie in gesprek gegaan met een aantal bewoners. Ook hebben enkele buurtbewoners gereageerd via de mail. Over de reacties kan samenvattend gezegd worden dat er zorgen zijn over overlast (afval, muziek) en vernieling. Er is zeker ook begrip voor de behoefte van jongeren aan een hangplek.

Op basis van de reacties van de buurtbewoners, heeft het College in zijn vergadering van 5 juli besloten om akkoord te gaan met het plaatsen van een Kjoep aan de Zijpendaal.

Werkgroep opstarten voor het plaatsen van de Kjoep

Er wordt een voorbereidende werkgroep opgestart waarin zowel jongeren als omwonenden zijn vertegenwoordigd. Het doel is om samen te gaan werken aan het plaatsen en gebruik van de Kjoep. In deze werkgroep maken we afspraken. De jongeren krijgen hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Het is nog niet bekend wanneer de Kjoep wordt geplaatst. We vinden een zorgvuldige voorbereiding belangrijk.

Deelname aan de werkgroep

Na het plaatsen van de Kjoep blijft de werkgroep actief. Er zal met regelmaat een bezoekje worden gebracht aan de Kjoep. We hebben het met elkaar over hoe het gaat en wisselen ervaringen uit. De bijeenkomsten van de werkgroep zijn (waarschijnlijk) een keer per maand. Er is een jongerenwerker aanwezig en is er contact met de politie.

Heeft u belangstelling en/of wilt u betrokken zijn en blijven bij het plaatsen en het verloop van de Kjoep? Meldt u dan aan voor de werkgroep. U kunt een e-mail sturen aan gebiedsverbinder Leonie van Roekel: I.vanroekeI@noordenveId.nl. U kunt haar ook bellen via telefoonnummer 088 – 0508886.

Samen met u zorgen wij er dan voor dat het voor iedereen een prettige plek wordt om samen te komen. Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld ,