Buurt WhatsApp groep

Het ligt in de bedoeling om ook in onze wijk een Whatsapp-groep op te zetten rond het thema veiligheid. Een gesprek hierover met onze wijkagent Robert Bouma, heeft hierover al plaatsgevonden. Via een Whatsapp-berichtje kan in een fractie van een seconde iedereen die meedoet geïnformeerd worden over gesignaleerde verdachte zaken. Statistieken laten zien dat in wijken met een Whatsapp-groep het aantal inbraken met ongeveer 40 % daalt. Belangrijk is wel dat deelnemers “ether-discipline” kunnen opbrengen en er geen ‘onzin-berichten’ op plaatsen. Vereiste voor deelname is in ieder geval het bezit van een smartphone, het geïnstalleerd hebben van Whatsapp en aanmelding voor de groep bij de beheerder van de groep.
Wilt u zich al aanmelden, stuurt dan een mailtje naar hullenveld@ziggo.nl onder vermelding van uw naam, adres en mobiele telefoonnummer.
Op deze wijze kunnen we nagaan hoeveel belangstelling er is en hoe we e.e.a. het best kunnen organiseren. Zodra dat duidelijk is, krijgt u van de WhatsApp groep beheerder bericht.
NB:
– De gegevens die u ons toestuurt zullen uitsluitend voor het opzetten van de WhatsApp groep worden gebruikt.
– Op onze website vindt u onder het kopje Veiligheid nog aanvullende informatie.