Plaatsing Kjoep

11 oktober 2022 (Brief gemeente Noordenveld)

Begin april is er een flyer uitgestuurd aan de directe buurtbewoners over de plaatsing van een Kjoep. De Kjoep is een kleine, mobiele en halfopen hangplek. Hiermee hebben jongeren een overdekte voorziening waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. De locatie voor de Kjoep is naast het picknickbankje, tegenover de skateboardbaan aan de Zijpendaal

Samen aan dit project werken

Wij hebben dit project opgestart samen met de jongeren, politie, de wijkbelangenvereniging Roderveld, buurtnetwerk Hullenveld en het jongerenwerk van Welzijn in Noordenveld (WiN).

Reacties uit de buurt

In de flyer heeft een uitnodiging gestaan voor een bijeenkomst met de buurtbewoners. Op 8 april zijn we op locatie in gesprek gegaan met een aantal bewoners. Ook hebben enkele buurtbewoners gereageerd via de mail. Over de reacties kan samenvattend gezegd worden dat er zorgen zijn over overlast (afval, muziek) en vernieling. Er is zeker ook begrip voor de behoefte van jongeren aan een hangplek.

Op basis van de reacties van de buurtbewoners, heeft het College in zijn vergadering van 5 juli besloten om akkoord te gaan met het plaatsen van een Kjoep aan de Zijpendaal.

Werkgroep opstarten voor het plaatsen van de Kjoep

Er wordt een voorbereidende werkgroep opgestart waarin zowel jongeren als omwonenden zijn vertegenwoordigd. Het doel is om samen te gaan werken aan het plaatsen en gebruik van de Kjoep. In deze werkgroep maken we afspraken. De jongeren krijgen hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Het is nog niet bekend wanneer de Kjoep wordt geplaatst. We vinden een zorgvuldige voorbereiding belangrijk.

Deelname aan de werkgroep

Na het plaatsen van de Kjoep blijft de werkgroep actief. Er zal met regelmaat een bezoekje worden gebracht aan de Kjoep. We hebben het met elkaar over hoe het gaat en wisselen ervaringen uit. De bijeenkomsten van de werkgroep zijn (waarschijnlijk) een keer per maand. Er is een jongerenwerker aanwezig en is er contact met de politie.

Heeft u belangstelling en/of wilt u betrokken zijn en blijven bij het plaatsen en het verloop van de Kjoep? Meldt u dan aan voor de werkgroep. U kunt een e-mail sturen aan gebiedsverbinder Leonie van Roekel: I.vanroekeI@noordenveId.nl. U kunt haar ook bellen via telefoonnummer 088 – 0508886.

Samen met u zorgen wij er dan voor dat het voor iedereen een prettige plek wordt om samen te komen. Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld ,

Woonvisie Noordenveld

Een nieuwe woonvisie voor Noordenveld. Denkt u mee?

De gemeente Noordenveld werkt aan een nieuwe woonvisie. In de woonvisie komt te staan wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied van wonen in de gemeente Noordenveld. Zo wordt beschreven aan welk type woningen behoefte is in Noordenveld en hoeveel woningen gebouwd moeten worden. Ook thema’s als duurzaamheid, woonomgeving en het combineren van wonen en zorg maken deel uit van de woonvisie.

Uw mening is welkom!

De gemeente maakt de woonvisie in overleg met inwoners, woningcorporaties, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden. Denkt u met ons mee? Dat kan door naar www.noordenveld.nl/woonvisie te gaan en de vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot en met 30 september. Uw inbreng en die van andere Noordenvelders helpen ons bij het maken van de woonvisie. Bedankt voor uw hulp!

Bijeenkomsten

In oktober organiseren we in een aantal dorpen in onze gemeente bijeenkomsten om met inwoners verder te praten over de woonvisie. Praat u graag mee? Dit kunt u aangeven in de vragenlijst.

Voor Hullenveld vragen vooral de plannen voor de ontwikkeling van Roden-Zuid aandacht. Wilt u daarover meedenken en meepraten? Geef u dan op via de vragenlijst op: www.noordenveld.nl/woonvisie

Uitnodiging bezoek Ondermijningscontainer.

Of wel: Hoe herken je een drugslab? Kom kijken in de ondermijningscontainer!
Sommige criminaliteit zie je niet als je niet goed kijkt, terwijl het onder je neus gebeurt. Bijvoorbeeld de buurman die een hennepkwekerij op zolder heeft of een bestelbus waaruit ‘s avonds laat een container wordt leeggegooid in de sloot. Een drugslab brengt zeer grote gevaren met zich mee. Zo kunnen bijvoorbeeld chemicaliën ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen in jouw woonwijk.

Hoe kan je als inwoner signalen van een drugslab herkennen? In de ondermijningscontainer van Bureau Drugszaken kan iedere inwoner met eigen ogen zien, ruiken en ervaren hoe drugs wordt gemaakt en welke criminaliteit erachter zit.

De ondermijningscontainer staat op donderdag 15 september op de parkeerplaats bij het gemeentehuis Roden. Van 12:00 tot 13:00 start de presentatie door Bureau Drugszaken. Kom je langs? Zo zorgen we samen voor een veiliger Noordenveld.

Komt dit tijdstip niet uit, dan kan er ook op vrijdag 16 september worden aangesloten. Op elk uur start een presentatie.

Wandelknooppuntennetwerk Drenthe in Hullenveld

Bij de meeste fietsers is het fietsknooppuntennetwerk al een bekend fenomeen. Onbezorgd fietsen van knooppunt naar knooppunt en niet de weg kwijt raken.

Minder bekend is dat in Nederland ook een wandelknooppuntennetwerk uitgerold wordt. In grote delen van Nederland is dit knooppunten netwerk al gerealiseerd; Drenthe bleef tot nu achter en de gemeente Noordenveld bleef nog een witte vlek in dit netwerk. Daar komt echter rap een einde aan. Aan de zuidoostkant van de gemeente worden de bekende paaltjes al in de grond gezet. Voor de noordwestkant van de gemeente is er alleen nog een plan, maar binnen twee jaar zal de gehele gemeente Noordenveld voorzien zijn van de bekende routepaaltjes en zal het mogelijk zijn om aan de hand van wandelknooppunten door de gemeente en ver daarbuiten te wandelen zonder te verdwalen.

Wat houdt dit voor onze wijk Hullenveld in ? Ook door Hullenveld zullen enkele routes lopen. Er is een route gepland komende vanaf de Brink, over de Norgerweg, langs Beek en Bosch naar de J. Fabriciusstraat en het v.d. Leeuwplantsoen. Door de Theo Thijssenstraat en over het Jetsesplantsoen naar de Scheepstrastraat. Daar wordt de Ceintuurbaan overgestoken en door het Hullenbosje gaat het dan naar het wandelpaadje dat parallel loopt aan het fietspad langs de hockeyvelden. Bij de Nieuweweg verlaat het routenetwerk de wijk.

Midden in het Hullenbosje is er een aftakking (knooppunt). De route gaat naar het bruggetje over de Loop en komt uit op de Hullenweg. Daar is een knooppunt; er kan dan zowel naar links als naar rechts verder gewandeld worden.

De routes zijn op dit moment nog voorlopig. Er vindt overleg met de grondeigenaren plaats over de exacte uiteindelijke route. De verwachting is dat dat in onze wijk dat weinig bezwaren zal opleveren. De regie bij de uiteindelijke vaststelling van het netwerk ligt bij het recreatieschap Drenthe.

Nieuws vanuit zorgcentrum de Hullen


Het tweede kwartaal van 2022 ligt achter ons. Maanden met verschillende feestdagen en gezelligheid, en de maanden van de lente, het mooie weer en de wat langere dagen. En wat hebben we al kunnen genieten de zon. Bewoners die een wandeling maken of gewoon op het terras genieten van het uitzicht. Graag geven we een beeld van de gezelligheid in De Hullen en wat we zoal hebben gedaan.

Vrienden van Interzorg
De Vrienden van Interzorg hebben het weer mogelijk gemaakt om het welzijn van de
bewoners te vergroten. Zo zijn de lampen boven de biljarttafel vervangen, kunnen er
bloemen worden gekocht voor in de vensterbanken en is de vijver in oude glorie hersteld.
De fontein doet het weer, de vissen zwemmen rustig rond in schoon water, de begroeiing
wordt langzaam wat voller, een lust voor het oog. Wij bedanken de Vrienden van Interzorg
hartelijk voor de bijdrage!

VOR
Op 2 juli zijn er verschillende bewoners een middag op stap geweest met de VOR. Een mooi initiatief waar we heel erg blij mee zijn. De bewoners reden dit keer door het Drentse landschap langs oude dorpjes, hunebedden, heidevelden en uitlopers van de Hondsrug. In Gasteren bij restaurant Brinkzicht werd gepauzeerd. Een kopje koffie/ thee, een glas frisdrank, met wat lekkers ging er wel in. Een paar heerlijke uurtjes.

Alzheimercafé
Op 12 mei en 2 juni hadden we weer gasten in De Hullen. Het Alzheimercafé en woonzorgcentrum De Hullen hebben een mooie samenwerking gevonden. Op beide avonden stond de koffie en de thee klaar voor de bezoekers. Voor zolang als gewenst zetten wij graag de deuren open voor de gasten van het Alzheimercafé.

Dementie Noordenveld
Samen met andere betrokkenen zijn we gestart met het opzetten van de zorgkaart Dementie in Noordenveld. Het gaat hierbij om een document, een powerpointpresentatie waarin informatie te vinden over verschillende organisaties binnen Noordenveld die betrokken kunnen zijn bij dementie. Denk hierbij aan huisartsen, de gemeente, Interzorg De Hullen, het Gastenhuis in Roden etc. Ook hier is sprake van een mooie verbinding waarin we elkaar steeds beter te vinden.


Bent u benieuwd wat u zou kunnen doen wanneer u iemand in uw buurt aantreft die verward
lijkt? Via internet kunt u hierover veel informatie vinden. Ook een test hoe je dementie kan herkennen is op deze website te vinden: https://www.samendementievriendelijk.nl/

De zon schijnt op Noordenveld

Waar moet je op letten bij de aanschaf van zonnepanelen?
De uitstoot van aardgas is milieuvervuilend en het raakt langzaam op. Ook stijgen de energieprijzen op dit moment enorm. Allemaal redenen waarom Noordenveld in 2040 klimaatneutraal wil zijn.

Tijdens de digitale bijeenkomst op woensdag 1 juni 2022 hoor je van een onafhankelijke adviseur waar je op moet letten bij de aanschaf van zonnepanelen. En of het dak van je woning wel geschikt is voor de zonnepanelen. Na de presentatie is er voldoende ruimte voor vragen, die de adviseur kan beantwoorden.

Hullenveld al op LED verlichting?

Tip:
Bij het vervangen van een kapotte lamp is het ALTIJD LONEND om deze te vervangen door LED. Maar ook het vervangen van een nog functionerende lamp kan snel aantrekkelijk zijn. Vooral voor lampen met veel branduren. Wacht dus niet tot de oude lamp stuk gaat.

Waarom overstappen op led?
•  2 tot 8x lager energieverbruik
•  Led geeft geen warmte af
•  Zachtere verlichting, ook in warme kleuren verkrijgbaar
•  Zeer lange levensduur

Hoe?
Dit kunt u vaak zelf doen.
1 Maak een overzicht van uw lampen
2 Bepaal welke lampen u vaak / normaal / zeer weinig gebruikt

Logisch is, om de veel gebruikte lampen als 1e te vervangen door LED.
De aanschaf van LED lampen kunt u doen in een lampen winkel, bouwmarkt of via internet.
Houdt u er wel rekening mee dat kwaliteit lampen (bv Philips, Osram) over het algemeen ook langer meegaan, en betrouwbaarder zijn wat betreft de aangegeven kleur.    

Het kan altijd uit!
1 Maak een overzicht van de door u te vervangen lampen,
2 Zoek de vervangers,
3 Bereken de besparing (Bijvoorbeeld een gloeilamp van 60W kan worden vervangen door een LED lamp van 8W, met behoudt van dezelfde lichtopbrengst !)
4 Ontdek dat het vrijwel altijd lonend is om direct over te gaan op LED. LED lampen gaan, afhankelijk van het aantal branduren, 15 tot 30 jaar mee; de kostenbesparing in elektriciteitsverbruik is gedurende deze periode vele keren groter dan de aanschafkosten van de vervangende LED-lamp.

NB: Indien er installatiewerkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld voor het aanpassen van dimmers en/of voedingen zult u een installateur moeten inschakelen.

Kijk voor meer tips en advies ook eens op de website van Duurzaam Noordenveld.

Nieuws vanuit woonzorgcentrum de Hullen

Begin 2022 is het contact tussen het buurtnetwerk Hullenveld en woonzorgcentrum
De Hullen hernieuwd, waarbij ook Vrienden van Interzorg betrokken is. Het eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en met elkaar is gekeken naar gezamenlijke belangen, wat kunnen we voor elkaar betekenen, waar ligt de verbinding? Met als uitgangspunt het gezamenlijke doel: het welzijn van de inwoners van Hullenveld en die van de cliënten De Hullen te vergroten. Heeft u als buurtbewoner suggesties, vragen of wilt u een andersoortige inbreng leveren? Laat van u horen!

Om de buurt beter te informeren over allerlei zaken die in woonzorgcentrum de Hullen spelen, maakt de Hullen ieder kwartaal een korte samenvatting en impressie.

Die hele samenvatting kunt u via deze link, lezen.

Energietransitie in Hullenveld

Wat kunnen we met z’n allen in Hullenveld doen om minder of geen gas meer te gebruiken? 

Tijdens een bijeenkomst (link naar programma en aanmelding) op donderdag 7 april hoor je hoe de gemeente de toekomst van warmte in Noordenveld ziet, wat de Warmtevisie is, en wat mogelijke alternatieven zijn om onze woningen te verwarmen. Inwoners van Energieke Buurten vertellen hoe zij bezig zijn met het verduurzamen van hun woningen. En een adviseur van het Drents Energieloket geeft informatie en advies, zodat je ook hoort hoe jij kunt meedoen!

Plan voor energie projectgroep in Hullenveld.

Ook binnen onze wijk zijn al enkele bewoners actief bezig zich te oriënteren op hoe ze dat voor zichzelf en voor Hullenveld kunnen realiseren. Begin maart zijn een aantal mensen van het buurtnetwerk bij elkaar gekomen om te brainstormen hoe wij als wijk verder kunnen met het thema energie besparing. Bij deze gelegenheid was ook Richard Ton van de Energiecoöperatie Noordseveld aanwezig. Op basis van het grote aantal aanmeldingen voor de warmte scan denken wij dat in onze wijk hiervoor veel interesse is. 

In deze bijlage is de analyse van alle 164 uitgevoerde warmtescans te vinden.

De vraag is hoe gaan we nu verder? Met andere woorden wat kunnen we doen om een volgende stap of stappen te zetten met projecten die concrete besparingen opleveren. We willen graag gebruik maken van expertise en ervaringen die er binnen onze wijk zijn. Er zijn allerlei mogelijkheden maar welke is geschikt? Allerlei vragen waarop we nu nog geen antwoord hebben en daarom willen wij vragen of u belangstelling heeft om (actief) mee te doen, of wellicht suggesties heeft.

Stuur uw reactie aan hullenveld@ziggo.nl. Op basis van de reacties zullen onderwerpen verder worden uitgewerkt naar plannen. Voor de projectgroep i.o. zoeken wij nog enkele enthousiaste wijkbewoners.