Afval gedumpt bij zorgcentrum de Hullen

Op 10 augustus werd bij de glascontainer van De Hullen afval aangetroffen, zie foto.

Inmiddels is het afval afgevoerd, wat de nodige kosten met zich mee heeft gebracht.

Geld dat we liever op een andere manier hadden uitgegeven, hierbij denkende aan het welzijn van onze bewoners. U begrijpt dat wij niet weten wie deze spullen hier heeft neergezet en dus ook niemand persoonlijk kunnen aanspreken.

Wij willen een oproep doen om de glascontainer te gebruiken voor glas en de rest van het afval daar te deponeren waar het hoort. (Gratis afval inleveren kan ook bij de mobiele afvalkraam).

Hartelijk dank,

Medewerkers De Hullen

Bericht vanuit woonzorgcentrum de Hullen

augustus 2023

Inleiding

Wij willen u graag betrekken bij De Hullen en nodigen u dan ook van harte uit om dit verslag te lezen.

Wie wonen er in woonzorgcentrum De Hullen

Voordat wij van alles vertellen over wat we zoal doen is het misschien goed om nogmaals heel kort onszelf even voor te stellen: woonzorgcentrum De Hullen, wat is dat, wie wonen daar en wat bieden wij?

De Hullen is één van de locaties van Interzorg en bestaat uit vier afdelingen, in totaal zijn er 131 appartementen en wonen er 136 mensen. De doelgroep van De Hullen zijn mensen die zorg nodig hebben en niet meer in staat zijn om alleen te wonen. Om in De Hullen te kunnen wonen heb je een indicatie nodig van het CIZ.

Wonen en zorg zijn twee speerpunten binnen de locatie, dàt is wat we de bewoners bieden. De mensen wonen in De Hullen en wij bieden ze de zorg die wenselijk is. Daarnaast staat welzijn hoog in het vaandel. Hebben wij oog voor de bewoner en vinden wij het belangrijk om onze bewoner te kennen, zodat we ook op dat gebied die zorg kunnen bieden die de bewoner nodig heeft.

Die zorg bieden wij als team, bestaande uit zorgmedewerkers, medewerkers facilitair, de behandeldienst en indien nodig en gewenst met andere professionals. Verder is er nauw contact met huisartsen, Stichting WiN, Alzheimercafé, de bibliotheek en verschillende plaatselijke ondernemers.  

Wij zijn trots op wat wij kunnen betekenen voor onze bewoners en bieden hen graag een echt thuis(gevoel)!

Wat gebeurt er in woonzorgcentrum De Hullen

Het tweede kwartaal van dit jaar verliep rustig. We hebben kunnen genieten van prachtige zonnige dagen, op sommige dagen was de temperatuur zelfs tropisch, zo warm. We zochten de rust op, deden wat nodig was maar alles een stapje langzamer. En dat was goed!

Eerste rit quattrofiets

De uitschieter in juni was het feest rondom de eerste rit met de quattrofiets. Er werd flink uitgepakt om dit groots te vieren. Bert Solo verzorgde een geweldig optreden, er werd uitbundig meegezongen.

Anja’s ijscokar was er ook bij. Anja deelde met plezier de ijsjesuit. Een heerlijk verkoelende versnapering die door de bewoners, vrijwilligers en medewerkers erg werd gewaardeerd.

Om het compleet te maken was er nog de borrel. Er was een advocaatje met slagroom, een biertje of frisdrank naar keuze. De eerste rit werd gereden met drie bewoners en de begeleider, daarna volgden nog verschillende ritten met bewoners, vrijwilligers en medewerkers.

Wij kijken terug op een bijzonder jaar wat betreft de aanschaf van de quattrofiets. De vele activiteiten die werden georganiseerd, de donaties die we mochten ontvangen, de bijdrage vanuit de plaatselijke ondernemers, HartingBank en Stichting Vrienden van Interzorg maakten het mogelijk om uiteindelijk de fiets aan te schaffen en op 15 juni het feest te kunnen vieren ter ere van de eerste rit met quattrofiets.

Ook u kunt gebruik maken van de quattro- en duofiets. Via de gastdame van De Hullen maakt u een afspraak. Het telefoonnummer waarop u haar kunt bereiken is 050-3650250. Zij informeert u graag over de mogelijkheden

Zomerfeest De Hullen

Zoals eerder aangegeven vindt het zomerfeest in en rondom De Hullen plaats op woensdag 13 september. De eerste voorbereidingen van het tuinfeest in 2023 zijn gestart. Er is regelmatig overleg met de heer T. Podt en de uitnodiging aan u om een marktkraampje te huren is op de website van Hullenveld geplaatst. U bent harte welkom om hier gebruik van te maken. U kunt zich opgeven via emailadres a.lepair@interzorg.nl.

Het goede doel voor 2023/2024 bekend: Circus in de Zorg naar Roden laten komen in 2024. Maar wat doet Circus in de zorg precies:

Circus in de Zorg: alles voor een glimlach

Wie wordt er niet vrolijk van: een bezoek aan het circus. Zwierende acrobaten, de grappige clown en honden die de leukste kunstjes doen. Zeker voor bewoners van zorginstellingen een leuk dagje uit, waarbij oude herinneringen weer tot leven komen. Hier maakt het team van Circus in de Zorg zich iedere voorstelling opnieuw sterk voor. Inclusief circustent en pipowagen strijkt het team van Alex Sijm iedere paar dagen bij een andere zorginstelling in Nederland neer. Juist die onvergetelijke ervaring met een mooie glimlach, daar doen ze het voor!

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website: Circus in de Zorg: alles voor een glimlach (ncz.nl)

We gaan ons inzetten ook dit doel te verwezenlijken. Een doel dat breder reikt dan alleen de bewoners van De Hullen. We willen graag ook u, de buurtbewoners, kinderen van de basisschool, Stichting WiN, contactpersonen en anderen een onvergetelijke ervaring met een glimlach bezorgen. Een mooie samenwerking met verschillende andere organisaties waar we naar uitkijken!

Net als vorig jaar gaan we verschillende activiteiten organiseren om het geld te verzamelen dat nodig is om deze wens uit te laten komen. Wilt u een financiële bijdrage leveren?

Dat kan! In de hal van De Hullen (naast de liften) hangt een brievenbus. Daar kunt u uw donatie in doen. Alvast hartelijk dank.

Wij zien u graag op woensdag 13 september tussen 11.00 en 16.00 uur in en rondom De Hullen.

Zomerfeest de Hullen 13 september as.

Beste buurtbewoner, 

Op woensdag 13 september 2023 van 11:00 tot 16:00 uur wordt er een zomerfeest georganiseerd bij woonzorgcentrum De Hullen.

Spelletjes, activiteiten, lekker eten en drinken, een gezellige braderie, het is een greep uit het aanbod op deze middag in de voortuin van De Hullen.  

Goed om te weten is dat de opbrengst van het zomerfeest 2023 geheel ten goede komt aan het volgende donatiedoel: Circus in de Zorg komt naar Roden

Het zomerfeest wordt georganiseerd voor een brede doelgroep; bewoners, naasten van de bewoners, vrijwilligers, medewerkers en andere belangstellenden.  

Voor dit gezellige zomerfeest zijn wij op zoek naar enthousiaste standhouders. Heeft u een hobby of maakt u dingen zelf en wilt u deze verkopen?

Dan kunt u op woensdag 13 september een kraam bij ons huren.

Enige aanvullende informatie:

 • We gaan uit van mooi weer, dus de kraampjes worden buiten opgesteld.
 • Als het heel warm wordt, adviseren wij om zelf zonnebescherming te verzorgen, dit hebben wij niet in overvloed.  
 • Mocht het onverhoopt slecht weer worden, dan wordt kort van tevoren bekeken wat de mogelijkheden zijn.
 • De kosten bedragen 15 euro voor een tafel, inclusief eten en drinken (max. 2 personen) en betaling is op de dag zelf contant.  
 • Zoals aangegeven: met de opbrengst hopen we bij te kunnen dragen aan het donatiedoel van dit jaar.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: a.lepair@interzorg.nl

Graag ontvang ik van u de volgende gegevens: 

 • Neemt u een eigen tafel mee of wilt u een tafel van ons gebruiken 
 • Hoeveel meter heeft u ongeveer nodig
 • Wat verkoopt u?  
 • Uw telefoonnummer  

Wij horen heel graag of u deelneemt aan het zomerfeest

Meedenken over laadpalen

Meedenken over laadpalen

Het aantal elektrische voertuigen neemt toe. Daardoor ook de vraag naar laadpalen om deze auto’s mee op te kunnen laden. Dat gebeurt nu op eigen terrein en in de openbare ruimte van de gemeente Noordenveld. Kortom: er staan nu al laadpalen in de gemeente, maar het zullen er de komende jaren veel meer worden. Bekijk de voorgestelde locaties en deel uw mening met ons.  

Kaart met mogelijke locaties

Royal HaskoningDHV heeft voor de provincie Drenthe een plankaart met laadpalen opgesteld. Dit in overleg met de gemeenten. Per wijk is voor de periode tot en met 2030 een voorspelling gedaan van het aantal palen dat naar verwachting nodig is.

Redenen voor een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte 

 • Als de bezitter van een elektrische auto geen eigen oprit of parkeerplek heeft, terwijl er binnen 250 meter geen andere openbare laadpaal in de buurt is
 • Een bestaande laadpaal in de buurt wordt zoveel gebruikt, dat een extra laadpaal gewenst is
 • De gemeente wijst een locatie aan als erg interessant

Geef uw mening voor zondag 17 september

U kunt tot en met zondag 17 september uw mening over de locaties geven via: www.noordenveld.nl/meedenken-over-laadpalen

We zijn samen met andere gemeenten een samenwerking met Equans aangegaan voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Het bedrijf maakt de komende jaren gebruik van de plankaart. De gemeente beoordeelt of de voorgestelde locatie nog steeds de meest geschikte plek is. Daarna nemen wij een verkeersbesluit, zodat inwoners de mogelijkheid hebben om in bezwaar te gaan.

Naar verwachting start Equans in september met de plaatsing van openbare laadpalen. Dit gebeurt op aanvraag.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Aafke Hania van de afdeling Verkeer: a.hania@noordenveld.nl

Raadsvoorstel vernieuwen zwembad de Hullen

Ter informatie: Voorbereidingskrediet onderzoeksrapportage zwembad De Hullen.

Gevraagd besluit:

 1. € 25.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar stellen voor een onderzoek naar een
  nieuw zwembad in Roden.
 2. De uitgangspunten voor het onderzoek vaststellen.
  Kern van het gevraagde besluit
  Zwembad De Hullen is onderdeel van Sportcentrum De Hullen. Het overdekte zwembad
  heeft aanzienlijke schade aan één van de bassins. Dit kan niet hersteld worden.
  Hierdoor komt vervanging van het bassin vervroegd aan de orde. Daarnaast staan grote
  onderhoudsinvesteringen op het programma. Ook is het bad verouderd en voldoet het
  niet meer aan de eisen van deze tijd.
  Tot slot wordt al langere tijd gekeken naar mogelijkheden om het zwembad verder te
  verduurzamen. Het gasverbruik is enorm en ook het energieverbruik moet fors dalen om
  te voldoen aan duurzaamheidseisen.
  Voor een dorp als Roden achten wij een functioneel zwembad noodzakelijk. Op de
  huidige locatie is voldoende ruimte om dit te bouwen. Wij vragen u budget beschikbaar
  te stellen om onderzoek te doen naar het soort zwembad dat er moet komen en waar op
  de huidige locatie dit gebouwd moet worden. Daarnaast moet rekening worden
  gehouden met aansluiting op de huidige kantine van Sportcentrum De Hullen.
  Hiervoor is onderzoek noodzakelijk naar het soort zwembad dat nodig is en waar op de
  huidige locatie de meest geschikte plek voor het nieuwe bad is.
  Het onderzoek richt zich op:
 • Inzicht in wensen van inwoners naar het gebruik van het zwembad.
 • Welke mogelijkheden er zijn voor duurzaamheid(energieneutraal, gasloos,
  klimaatadaptief, circulair)
 • Een globaal programma van eisen (functies, omvang).
 • Financieel inzicht, zowel wat betreft investeringen, kapitaallasten als
  exploitatiekosten.
 • Stappenplan en plan van aanpak.
  Uitgangspunten voor het onderzoek zijn:
 • Een inclusief zwembad dat toegankelijk is voor alle inwoners.
 • Een duurzaam zwembad dat voldoet aan de eisen van de komende jaren.
 • Een zwembad dat voldoet aan de verwachtingen van de inwoners en is afgestemd
  op de inwoners van morgen.
 • Kostenbewust, duurzaam omgaan met materialen.
  Inclusie (iedereen doet mee)
  Bij het onderzoek wordt rekening worden gehouden met een inclusief bad.
  Duurzaamheid
  Verduurzaming is een van de onderdelen van het onderzoek.
  Participatie:
  We nemen de gebruikers en inwoners mee in het onderzoek. De wijze waarop werken
  we uit met het onderzoeksbureau.
 • Financiën
  De kosten van het onderzoek bedragen € 25.000. Dit bedrag kan worden gedekt uit de
  Algemene Reserve

Nieuws vanuit woonzorgcentrum De Hullen

Informatie voor de wijk Hullenveld

juni 2023

De eerste maanden van 2023 liggen achter ons. Terwijl dit stuk wordt geschreven genieten we van de eerste zonnestralen. Eindelijk wordt de temperatuur hoger en kunnen we vaker naar buiten om te genieten van de natuur, een drankje op het terras en het praatje met elkaar. Wij willen u graag betrekken bij De Hullen en nodigen u dan ook van harte uit om dit verslag te lezen. Een verslag waarin wij u vertellen over De Hullen, het Alzheimercafé, maar u ook uitnodigen om 15 juni naar De Hullen te komen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Wie wonen er in woonzorgcentrum De Hullen

Voordat wij van alles vertellen over wat we zoal doen is het misschien goed om ons voor te stellen. Het woonzorgcentrum De Hullen, wat is dat, wie wonen daar en wat bieden wij?

De Hullen in één van de locaties van Interzorg en bestaat uit vier afdelingen, in totaal zijn er 131 appartementen en wonen er 136 mensen. De doelgroep van De Hullen zijn mensen die zorg nodig hebben en niet meer in staat zijn om alleen te wonen. Om in De Hullen te kunnen wonen heb je een indicatie nodig van het CIZ.

Wonen en zorg zijn twee speerpunten binnen de locatie, dàt is wat we de bewoners bieden.

De mensen wonen in De Hullen en wij bieden ze de zorg die wenselijk is. Daarnaast staat welzijn hoog in het vaandel. Hebben wij oog voor de bewoner en vinden wij het belangrijk om onze bewoner te kennen, zodat we ook op dat gebied die zorg kunnen bieden die de bewoner nodig heeft.

Die zorg bieden wij als team, bestaande uit zorgmedewerkers, medewerkers facilitair, de behandeldienst en indien nodig en gewenst met andere professionals. Verder is er nauw contact met huisartsen, Stichting WiN, Alzheimercafé, de bibliotheek en verschillende plaatselijke ondernemers.

Wij zijn trots op wat wij kunnen betekenen voor onze bewoners en bieden hen graag een echt thuis(gevoel)!

Wat gebeurt er in woonzorgcentrum De Hullen

Naast de geboden zorg organiseren wij diverse activiteiten voor onze bewoners. Wij nemen u graag mee in wat er de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden binnen De Hullen: Stichting Vrienden van Interzorg

Deze samenwerking is en blijft waardevol. Door de bijdrage vanuit de Stichting Vrienden van is het mogelijk gemaakt om:

• Carnaval te vieren. In februari ging het los in De Hullen. Waar ze in het zuiden van Nederland kunnen feestvieren tijdens carnaval kunnen we dat in Drenthe ook.

Wat een gezelligheid op 22 februari jl. aan de Ceintuurbaan in Roden. Bewoners, vrijwilligers en medewerkers liepen verkleed rond, er was muziek, een drankje en een hapje. Bert Solo verzorgde een geweldig optreden. Iedereen genoot op zijn/ haar manier van de drukte en na afloop werd gezegd: volgend jaar doen we dit weer!

• Op 13 maart werden de drumstellen opgesteld voor de deelnemers van huiskamer ’t Veurhuus en bewoners van afdeling de Borgen. Hit it happines uit Roden nam de deelnemers een uur lang mee in de wereld van het drummen. Zestig minuten lang ritmisch meespelen en genieten van de muziek. Onvergetelijk en zeker voor herhaling vatbaar.

• Dinsdag 21 maart, in de week van het Groninger Woord, hebben wij op afdeling de Borgen drie praatplaten mogen ophangen; eentje in het Drents, eentje in het Fries en eentje in het Gronings. Direct na het ophangen, leidde het samen kijken en lezen al tot mooie gesprekken en het delen van herinneringen.

• De lente is aangebroken, het zonnetje breekt steeds vaker door. Dat betekent dat we meer buiten zijn om te wandelen, te fietsen maar ook op het terras de eerste zonnestralen in je gezicht voelen hoort daarbij. Om hier optimaal van te kunnen genieten is er gestart met het opknappen van de diverse terrassen rondom De Hullen. Gereedschap, bakken, bloemen en aarde zijn aangeschaft om aan de slag te kunnen.

Qauttrofiets

De Quattrofiets is er, we kunnen erop uit! Samen met Stichting Vrienden van, opbrengstenvanuit diverse activiteiten, donaties en andere bijdragen is het gelukt om voor de bewoners van De Hullen en andere belangstellenden de quattrofiets aan te schaffen.

Op donderdag 15 juni om 14.00 uur wordt de eerste rit gereden, wij laten dit moment niet ongemerkt voorbijgaan. Van 13.30 tot 15.30 uur is er muziek in De Hullen en worden aanwezigen getrakteerd op een ijsje. U bent van harte welkom om mee te komen genieten!

Vanaf 15 juni is de fiets beschikbaar, ook voor u. Wilt u gebruik maken van de duofiets of de quattrofiets dan kunt u contact opnemen met de gastdame van De Hullen via telefoonnummer 050-3650250. Zij informeert u graag over de mogelijkheden

Alzheimercafé

De samenwerking met het Alzheimercafé blijft van kracht. De eerste donderdag van de maand organiseert het Alzheimercafé de bijeenkomst in het restaurant van De Hullen.

Informatie hierover vindt u ook in De Krant. Heeft u belangstelling, wees welkom!

Feest De Hullen

De eerste voorbereidingen van het tuinfeest in 2023 zijn gestart. Er is overleg met het buurtnetwerk Hullenveld geweest en met elkaar is afgesproken dat het feest dit jaar plaatsvindt op 13 september.

Meer informatie over de tijd, de invulling van het feest etc. volgt.

Wij hopen u op 13 september te mogen begroeten in De Hullen.

Initiatief: Houd de Beukenhof groen..

Ingezonden brief.

Houd de Beukenhof groen.            behouddebeukenhof@gmail.com

Aan de bewoners van Hullenveld en wijde omgeving

Er zijn plannen van de hockeyclub Roden om  te verhuizen naar de Beukenhof. De gemeente heeft hier wel oren naar, omdat er dan huizen kunnen komen op de plek van de hockeyvelden. En ook op het achter liggend stuk grond en zelfs op het speelveldje.

Wij, de werkgroep Hullenbos en speelveld,  vinden dat om meerdere redenen geen goed idee. We hebben de gemeente in een brief gevraagd de natuur in de Beukenhof in stand te houden.

De Beukenhof is de voormalige camping aan de Borglaan,  naast het Hullenbos en de korfbalvelden. Na ruim 15 jaar van leegstand is hier een nieuw stuk natuur ontstaan. Het is een verlengstuk van het Hullenbos geworden. Veel mensen uit de buurt en verder weg, genieten hier van de rust, het groen, de dieren en de frisse lucht.

Twee jaar geleden was er een plan voor een rondweg door dit mooie stukje Roden. Gelukkig gaat dit niet door, maar nu dreigt er weer gevaar.

Stel je eens voor dat er vlak naast het Hullenbos hoge lichtmasten staan. Dat lawaai van de hockeyvelden te horen is in plaats van fluitende vogels. Dat alle hoge bomen om de Beukenhof zijn verdwenen. Dat is bij de aanleg van de huidige hockeyvelden ook al gebeurd. Zodat er geen blad op de velden komt.

Kunstgras hockeyvelden kunnen niet zonder drainage. En dat kan leiden tot verdroging van het Hullenbos. Daar moeten we toch niet aan denken.

Het zou toch mooi zijn als de Beukenhof een groene oase kan blijven. Dat de bomen en boomwallen niet gekapt worden voor sportvelden. Het zou ook mooi zijn als de Beukenhof beter toegankelijk wordt voor mensen die niet zo goed ter been zijn.  Of als schoolklassen er komen leren over de natuur. Of als de natuur er gewoon haar gang kan gaan. Er zijn vast nog meer en betere ideeën te bedenken dan kaalslag.

Wilt u ook dat de Beukenhof groen blijft?

Vertel mensen in uw buurt over de plannen en steun ons met een mail naar behouddebeukenhof@gmail.com.  Alleen “Behoud de Beukenhof” in de onderwerpregel is al genoeg maar we zijn ook benieuwd naar uw mening.

Onze werkgroep houdt het Hullenbos en de Beukenhof schoon, en de paden toegankelijk. We kunnen nog wel wat helpende handen gebruiken. Lijkt u het wat om mee te werkten aan een mooie omgeving? Dan kunt u via hetzelfde e-mailadres contact opnemen.

De werkgroep Hullenbos en speelveld.

Voetnoot vanuit het buurtnetwerk:

Met de projectleider Roden Zuid van de gemeente hebben we de afspraak dat zodra er meer duidelijk is over de verschillende plannen en opties of in welke richting die gaan, dat we als buurtnetwerk geïnformeerd worden en dan ook de wijk Hullenveld zullen betrekken bij de voortgang en uitwerking. Wat ons betreft is dat ook de weg die vanuit het buurtnetwerk willen volgen. Vooralsnog zijn ons geen concrete plannen aangaande het Beukenhof bekend.

Opening Kjoep 15 april a.s.

Brief van gemeente dd. 4 april 2023 aan omwonenden.

In oktober 2022 zijn alle aanwonenden rondom het skateboard/voetbalveldje per brief geïnformeerd over de komst van de Kjoep. De Kjoep is een kleine, mobiele en halfopen hangplek. Hiermee hebben jongeren een overdekte voorziening waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. De Kjoep wordt naast het picknickbankje, tegenover de skateboardbaan aan de Zijpendaal geplaatst. In deze brief brengen wij u op de hoogte van de planning van plaatsing en opening van de Kjoep.

Planning plaatsen Kjoep

De Kjoep wordt naar verwachting in de tweede week van april geplaatst door het bedrijf HabiStad. De grondplaat voor de Kjoep ligt er al. De gemeente plaatst er nog een prullenbak bij.

Opening 15 april om 14.00 uur

Op zaterdag 15 april zal wethouder Alex Wekema de Kjoep feestelijk openen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De werkgroep leden zorgen dan voor iets lekkers. Aansluitend wordt er op het veld een leuke en sportieve activiteit voor de jeugd georganiseerd.

Werkgroep opstarten voor het plaatsen van de Kjoep

Er is een werkgroep opgestart waarin jongeren, omwonenden, wijkbelangenvereniging, jongerenwerkers, jeugdagent en gemeente zijn vertegenwoordigd. Deze werkgroep blijft ook na plaatsing van de Kjoep actief  om samen zicht te houden op hoe het gaat. Tijdens de opening kunt u kennismaken met mensen van de werkgroep.

U kunt als u vragen of opmerkingen heeft altijd contact zoeken met deze werkgroep via gebiedsverbinder Leonie van Roekel, telefoonnummer 088 – 050 8886 of e-mail l.vanroekel@noordenveld.nl.