Interzorg De Hullen in vogelvlucht

Beste buurtgenoten van Interzorg De Hullen,

Met enige regelmaat heb ik contact met de initiatiefnemers van het buurtnetwerk Hullenveld. Zij vergaderen namelijk bij ons in De Hullen.

Mijn naam is Joke Korsaan en ik ben Zorgmanager van locatie De Hullen. Uit de gesprekken met het buurtnetwerk werd duidelijk dat er veel mensen zijn die eigenlijk geen idee hebben wie er wonen en werken binnen de muren van Interzorg De Hullen. Mij is gevraagd om hier iets over te schrijven, dat doe ik bij deze natuurlijk graag!

Interzorg
De Hullen is één van de negen locaties van Interzorg. Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten, met verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Interzorg Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh, De Wijde Blik en dus De Hullen. Om dat goed te kunnen doen, gaat Interzorg in gesprek met mensen: cliënten en hun naasten. Elkaar leren kennen, verwachtingen uitspreken, zoeken naar mogelijkheden, willen weten of de ondersteuning goed is. Maar ook zorgen voor een veilig en vertrouwd thuisgevoel, professionele en vernieuwende zorg bieden en van elke maaltijd een genietmoment maken. Het zijn enkele leidende principes die bij Interzorg hoog in het vaandel staan.

Over Interzorg De Hullen
In De Hullen wonen rond de 130 mensen. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 80 jaar en alle bewoners hebben in meer of mindere mate een (zeer) kwetsbare gezondheid. Een groot deel hiervan heeft daarbij beperkingen op het gebied van het geheugen. Zij zijn dan ook in meer of mindere mate dementerend.

Dagelijkse ondersteuning
Dit betekent dat zij voor hun dagelijkse leven (intensieve) ondersteuning en zorg nodig hebben. Deze zorg wordt in De Hullen geboden door professionele medewerkers, in nauwe samenwerking met de familie van de bewoners. De Hullen bestaat uit vier woonafdelingen, waarvan bij één afdeling de toegangsdeur op slot is. De bewoners op deze afdeling kunnen prima met anderen (familie, vrienden, etc.) van de afdeling af, maar niet alleen. Dit in verband met een grote kans op (ver)dwalen.

Aan de wandel
Ook op de overige afdelingen wonen mensen waarvan enkelen, in meer of mindere mate, moeite hebben met het vinden van de juiste plaatsen. Zij mogen echter gewoon aan de wandel, ook in de buitenlucht en verder weg dan bijvoorbeeld alleen de parkeerplaats van De Hullen. Er komen helaas wel eens opmerkingen vanuit de omgeving dat medewerkers beter moeten oppassen, maar zo werkt het niet. Wij kunnen, mogen en willen niet zonder meer iemand beperken in zijn/haar vrijheid. Zowel in De Hullen, als in het dorp zelf (thuis) zal het aantal dementerenden toenemen. Dit is overigens een landelijke ontwikkeling. Dit vraagt van ons allemaal acceptatie en te hulp schieten wanneer dat nodig is.

Familie
Voor familie kan het een opluchting zijn om de zorg voor een familielid te kunnen delen wanneer deze in De Hullen komt wonen. Het gebeurt helaas echter ook dat familie zich, op de een of andere manier, ‘schuldig’ voelt dat zij een familielid laten wonen in een woonzorgcentrum. Dit kan naast verdriet, ook soms boosheid geven bij de familie. Wij hebben hier uiteraard volledige aandacht en begrip voor, maar het kan helaas gebeuren dat de boosheid zich richt op de zorg en de medewerkers. Ondanks dat we altijd in gesprek gaan en naar een oplossing zoeken die iedereen tevreden stelt, lukt dit helaas niet altijd. Simpelweg omdat we de privacy van onze bewoners te hebben respecteren.

Gezellige woonomgeving
Binnen de muren van Interzorg De Hullen wonen (en werken) dus veel mensen. En net als iedereen thuis, willen ook zij graag een goede en gezellige woonomgeving. Met hen, familie en de vele vrijwilligers zetten wij ons daar dagelijks voor in. Wij zijn onderdeel van de buurt en willen daar dan ook een positieve bijdrage aan leveren. Helaas kunnen onze bewoners hier (meestal) zelf geen initiatief meer in nemen, daarvoor hebben zij ondersteuning nodig. Daar kunt u als buren ook iets in betekenen!

Welkom!
U bent dan ook van harte welkom om langs te komen! Dit kan zijn voor een praatje, maar natuurlijk ook om bijvoorbeeld gebruik te maken van ons restaurant, de biljarttafel, de jeu de boules baan of een andere activiteit. En als u eenmaal de weg naar ons hebt gevonden, dan misschien wellicht als vrijwilliger. Wanneer u vrijwilligerswerk wilt doen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn!

Met vriendelijke groet,
namens alle collega’s van Interzorg De Hullen

Joke Korsaan,
Zorgmanager