Omzien naar elkaar?

Omzien naar elkaar.

Onder die noemer wil Welzijn in Noordenveld (WiN) op 6 april as, graag in gesprek met belangstellende buurtgenoten in de verschillende dorpen, wijken en buurten van Noordenveld.

Voor vele mensen is het niet meer dan gewoon dat je omziet naar elkaar. Je doet het zeker binnen familieverbanden, hoogstwaarschijnlijk ook bij vrienden en kennissen, en misschien bij mensen in de buurt.

Ook vanuit ons buurtnetwerk Hullenveld vinden we dit een belangrijk aspect van samenleven.

Om zo lang mogelijk en prettig mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, is het stimuleren van omzien naar elkaar in buurten van groot belang. Het gaat dan vaak om dingen die met zorg, wonen en welzijn te maken hebben.

Maar hoe geef je daar in en naar een buurt vorm en inhoud aan?

Naar ons idee begint het met elkaar (leren) kennen, elkaar groeten, een praatje maken met directe buren, samen dingen doen. Maar wanneer vraag je iets, wanneer biedt je iets aan, tot hoe ver wil je of kan je gaan? Hoe kan je het praktisch ondersteunen? Waar liggen individuele grenzen?

Wie voelt zich vanuit ons buurtnetwerk Hullenveld aangetrokken tot dit onderwerp en zou er over mee willen praten? Laat het ons weten via hullenveld@ziggo.nl