Veiligheidsschouw op 2 maart 2017

Veiligheidsschouw op donderdag 2 maart 2017.

Op donderdag 2 maart a.s. zal er in het begin van de avond in onze wijk een veiligheidsschouw worden georganiseerd. Een kleine groep inwoners gaat, samen met de wijkagent, op zoek naar situaties die kwetsbaar zijn voor uw veiligheid.

 

Steekproefsgewijs zal gekeken worden naar bijvoorbeeld:

  • Zijn ramen en/of deuren wel afgesloten.
  • Tip: Sluit deuren en ramen goed af, ook als u maar even weg bent of er geen zicht op heeft.
  • Zijn waardevolle spullen van buiten af zichtbaar in uw huis.
  • Tip: Zet waardevolle spullen uit het zicht.
  • Er is overduidelijk niemand thuis, omdat er geen verlichting aan is in de woning.
  • Tip: Zorg ervoor dat uw woning eruit ziet alsof er iemand thuis is. Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
  • Er staan buiten attributen die inbrekers kunnen gebruiken zoals een kliko, konijnenhok of ladder.
  • Tip: Maak kliko’s en ladders vast of zet ze in de schuur.

Bewoners die eerder hun emailadres hebben gegeven ten behoeve van het wijknetwerk Hullenveld worden afzonderlijk per email geïnformeerd.

Wij willen u vragen om ook uw omgeving in kennis te stellen van deze activiteit op donderdag 2 maart a.s. en uiteraard te wijzen op de bovengenoemde “kwetsbare situaties”.

Als de groep van de Veiligheidsschouw één van de bovengenoemde situaties aantreft, dan zullen ze u met een brief daarop attenderen.

De algemene bevindingen zullen we vermelden in onze volgende nieuwsbrief en op onze website www.hullenveldroden.nl