Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

Nieuwsbrief 11 Winter 2020

Erg winteren wil het nog niet op het moment van schrijven van deze introductie van de nieuwsbrief nr. 11. Zo hier en daar steken de krokussen en narcissen hun kopjes al boven de grond uit. De nationale tuinvogeltelling is net achter de rug. Heeft u ook zo veel klein gevogelte in de tuin ? Misschien moeten we volgend jaar eens een wijkvogeltelling organiseren.

In deze nieuwsbrief wordt een oproep gedaan om mee te doen op 21 maart aan de landelijke opschoondag. Een ieder jaar weer terugkerend evenement in onze wijk waarbij het nuttige met het aangename verenigd wordt. Immers de wijk wordt schoner door uw toedoen en het is nog gezellig ook. Een prima gelegenheid om weer wat wijkbewoners te leren kennen. Los hier van wordt binnenkort weer een snoeiochtend georganiseerd in ons Hullenbosje. Als daar wat meer over bekend is, wordt daar over een bericht geplaatst op onze website.

Het Hullenbosje grenst aan, wat nu nog het skatebaanterrein genoemd wordt. Zoals u al heeft kunnen vernemen, staat een herinrichting van dit terrein op de agenda, waarvan jong en oud zou kunnen gaan profiteren. Heel in het kort komt het er op neer dat men er een fitness-ground en een pumptrack wil aanleggen, zulks met handhaving en inpassing van bestaande voorzieningen zoals het voetbalveldje en het hondenuitlaatgebied. Iedereen, wandelaars, natuurliefhebbers etc. zullen er op vooruit moeten gaan. De initiatiefnemers komen binnenkort met uitgewerkte plannen nadat in eerdere bijeenkomsten met o.a. wijkbewoners (kritische) opmerkingen gemaakt konden worden.

Over nieuwe voorzieningen in onze wijk gesproken: binnenkort opent officieel het nieuwe gezondheidscentrum “ De Es” zijn poorten. Voor velen  van ons komen medische voorzieningen letterlijk dichterbij. Voor ‘bloedprikken’ hoeft u bijvoorbeeld niet meer de wijk uit. Een heuglijke gebeurtenis. Hou de officiële openingsdatum in de gaten.

Wij wensen u nog een aangename winter en als het dan toch geen winter wil worden, alvast maar een mooi voorjaar !

NB: Alle nieuwsberichten (ook de voorgaande) zijn ook terug te vinden op onze website, www.hullenveldroden.nl

Hieronder de recente nieuwsbrief van de Marke met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 14 februari 2020. Tijdens die bijeenkomst om 16.00 uur op het terrein van de voormalige de Marke aan de Molenweg, zal informatie worden gegeven over de sloopwerkzaamheden en kunnen vragen worden gesteld. Nieuwsbrief De Marke januari 2020Download NB: Bel voor vragen, in plaats van het rechtstreekse …

Meer lezen.

---

Ga aan de slag met je DigiD ! De meeste diensten van de overheid zijn tegenwoordig digitaal. Zo is de blauwe envelop van de Belastingdienst al verdwenen en moeten we onze belastingaangifte digitaal doen. We ontvangen alle informatie digitaal en het aanvragen van bijvoorbeeld kinderbijslag of zorgtoeslag is ook enkel nog mogelijk via de computer. Of toegang tot je zorgverzekering, …

Meer lezen.

---
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Nederland-schoon.jpg

Zaterdag 21 maart 2020 Overal in Nederland vindt op 21 maart de landelijke opschoondag plaats, zie: www.supportervanschoon.nl Nagenoeg alle buurten en wijken in Roden doen mee. Vanuit het buurtnetwerk Hullenveld geven we opnieuw graag onze medewerking. Daarom de vraag: Wilt u ook hieraan meedoen? Een leuke en nuttige activiteit, ook om andere buurtbewoners te ontmoeten. Voor jonge en oudere buurtbewoners! …

Meer lezen.

---

Nieuwbouw de Hullen.

Beste buurtgenoten, De Hullen in een nieuwe jas, de nieuwbouw krijgt voeten aan de grond. Nadat er in mei 2018 in De Krant een artikel heeft gestaan over de nieuwbouw van De Hullen is het een lange tijd stil gebleven. Achter de schermen is er echter hard gewerkt om de realisatie van de plannen rondom de nieuwbouw …

Meer lezen.

---

We zijn begonnen! U heeft het vast gezien! De gemeente is begonnen met de voorbereidingen om de school te slopen. Wat er allemaal aan vooraf ging: Vleermuizen Er zijn sporen van vleermuizen gevonden in het gebouw en daardoor kon de sloop niet direct van start gaan. Er is eerst een onderzoek gedaan door een vakspecialistisch bureau. Dit bureau heeft ook …

Meer lezen.

---

Aan alle buurtbewoners (brief van WiN / Welzijn in Noordenveld) Onderwerp: Herinrichting sport, recreatie en hondenveldje november 2019 Beste omwonende, Deze brief is bedoeld voor de bewoners woonachtig rondom het veld tussen de hockeyvereniging, korfbalvereniging, Zijpendaal, en Hullenbos. Wist u dat… Het stuk grond een locatie kan worden waarin we allemaal kunnen ontspannen.Er twee burgerinitiatieven zijn voor een herinrichting van …

Meer lezen.

---

Op 10 oktober j.l. vond een eerste presentatie plaats van plannen die een tweetal inwoners gemaakt hebben voor het herinrichten van het terrein tussen korfbalvelden en hockeyvelden. Aanwezig op deze informele bijeenkomst waren, de initiatiefnemers, de sportcoach, een beleidsmedewerker van de gemeente, een jeugdwerker, een vertegenwoordiger van de werkgroep Hullenbosje, een vertegenwoordiger van RodenFitenGezond, iemand van de wijkvereniging Roderveld en …

Meer lezen.

---

In november 2018 werd, in een overleg tussen gemeentebestuur en de wijkbelangenverenigingen in Roden en Nieuw Roden, afgesproken, om de overlast van hondenpoep op de stoep en in het gazon, voor eens en voor altijd aan te pakken. Nu, een jaar later, op 4 november, werd een volgende stap gezet. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de wijkbelangenverenigingen en ons buurtnetwerk. …

Meer lezen.

---

Update wijkschouw.

De paal die de oversteekplaats van de kinderen van de Marke markeert aan de Ceintuurbaan Zuid, is verplaatst (dit was een suggestie van één van onze bewoners).Het verkeer wordt zo tijdiger gewaarschuwd.

Ook is er op verzoek van enkele bewoners van onze wijk bij het kruispunt Borglaan / voormalige camping de Beukenhof flink gesnoeid zodat het vooral voor schoolgaande kinderen naar de Marke wat veiliger is geworden.

De volgende schouw zal plaatsvinden einde juni 2020. Wellicht heeft u al een melding betreffende grijs of groen, dan kunt u deze kwijt bij uw buurtverbinder of bij hullenveld@ziggo.nl.

---