Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

Nieuwsbrief 3 Lente 2017

De ontwikkelingen in onze wijk gaan door. In een kleine 200 huishoudens in onze wijk wordt deze nieuwsbrief ontvangen. Daarnaast zijn we ook gestart op wijkniveau  met een whatsapp-groep op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Zo langzamerhand beginnen we daar onze vorm wat in te vinden. Het is namelijk bepaald geen chat-groep, zoals het in de meeste privé-whatsapp-kontakten gebruikelijk …

Meer lezen.

Voorlichtingsavond veiligheid op 20 april 2017

Donderdag 20 april a.s. van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur zal een voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid in de wijk Hullenveld worden georganiseerd. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het verzorgingscentrum De Hullen in zaal “Het Hoekhus”. Alle inwoners van de wijk Hullenveld worden hiervoor bij deze uitgenodigd. Wijkagent Bouma zal dan ingaan op aspecten zoals: herkenning en melden van verdacht gedrag, babbeltrucs, …

Meer lezen.

---

Bijeenkomst buurtverbinders

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om voor elk buurtje c.q. straat in onze wijk Hullenveld iemand te vinden die als contactpersoon, dan wel buurtverbinder zou willen optreden. Dat is  inmiddels grotendeels gelukt en we hebben voor veel straten personen bereid gevonden om dit te willen doen. Ze zijn al gevraagd om eventuele opmerkingen ten aanzien van grijs …

Meer lezen.

---

Omzien naar elkaar?

Omzien naar elkaar. Onder die noemer wil Welzijn in Noordenveld (WiN) op 6 april as, graag in gesprek met belangstellende buurtgenoten in de verschillende dorpen, wijken en buurten van Noordenveld. Voor vele mensen is het niet meer dan gewoon dat je omziet naar elkaar. Je doet het zeker binnen familieverbanden, hoogstwaarschijnlijk ook bij vrienden en kennissen, en misschien bij mensen …

Meer lezen.

---

Stand van zaken rotonde Stuurwold

Van de gemeente kregen we de volgende informatie (maart 2017). Het ontwerp voor de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan is nagenoeg gereed. De belangrijkste wijziging is, het in de voorrang brengen van de fietsers en het afsluiten van de ventweg naar de Ceintuurbaan voor autoverkeer. Voor de exploitant van het tankstation is een goede bereikbaarheid van groot belang. Er wordt daarom …

Meer lezen.

---

Stand van zaken locatie Ronerborg

Brief van Gemeente aan omwonenden dd. 2 maart 2017 met betrekking tot: Herontwikkeling Ronerborg Geachte heer/mevrouw, Op 26 november 2015 bent u als omwonende(n) door de gemeente en de Wind Groep in het gemeentehuis geïnformeerd over de nieuwbouwplannen op de voormalige schoollocatie "de Ronerborg" aan de H. Scheepstrastraat. Door middel van deze brief brengen wij u op de hoogte van …

Meer lezen.

---

Verslag veiligheidsschouw 2 maart 2017

Op donderdagavond 2 maart om 19 u verzamelen 13 buurtbewoners en 2 politiemannen (Robert Bouma en Theo Vrijs) zich in “de Hullen” voor de zogenaamde veiligheidsschouw in onze wijk. Na wat inleidende woorden neemt onze wijkagent Robert Bouma het woord. Hij laat zien via een kaartje van Roden, waar het  laatste jaar de meeste inbraken zijn gepleegd. Duidelijk zijn een …

Meer lezen.

---

Biljarten en Jeu de Boules bij de Hullen

Dag buurtgenoten van de Hullen, Het woonzorgcentrum De Hullen maakt onderdeel uit van het woongebied Hullenveld. De ouderen die er wonen hebben een kwetsbare gezondheid en krijgen in de Hullen de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast of juist vooral willen zij net als iedereen deel uitmaken van de samenleving om hen heen. Contact met anderen kan je dag kleuren. …

Meer lezen.

---

Veiligheidsschouw op 2 maart 2017

Veiligheidsschouw op donderdag 2 maart 2017. Op donderdag 2 maart a.s. zal er in het begin van de avond in onze wijk een veiligheidsschouw worden georganiseerd. Een kleine groep inwoners gaat, samen met de wijkagent, op zoek naar situaties die kwetsbaar zijn voor uw veiligheid.   Steekproefsgewijs zal gekeken worden naar bijvoorbeeld: Zijn ramen en/of deuren wel afgesloten. Tip: Sluit …

Meer lezen.

---

Eerstvolgende Wijkschouw 6 april 2017

De eerstvolgende wijkschouw is gepland voor 6 april 2017. Informatie over de wijkschouw kunt u vinden onder de rubriek Wijkschouw op onze website. Als u alvast zaken wilt inbrengen voor deze schouw dan kan dat ! Stuur een email naar ons emailadres: hullenveld@ziggo.nl

Meer lezen.

---

Lantaarnpaal defect?

Doet een lantaarnpaal het bij u in de buurt niet? Je kan nu gemakkelijk doorgeven waar straatverlichting het niet doet. Via de pagina van de gemeente Noordenveld kunt u aangeven om welke paal/palen het gaat. Klik HIER om naar de pagina toe te gaan om.  

Meer lezen.

---
---
---